Bản chất của lý thuyết các điểm hạn chế (Theory of Constrainst – TOC) là ở chỗ công suất của bất cứ dây chuyền sản xuất nào cũng bị quyết định bởi mắt xích yếu nhất trong dây chuyền đó. Mỗi hệ thống đều có những hạn chế ngăn cản các công ty hoàn thành mục tiêu sau cùng của mình.

lý thuyết điểm hạn chế TOCLý thuyết các điểm hạn chế cho rằng bằng việc xóa bỏ hạn chế lớn nhất, công suất của toàn bộ hệ thống sẽ được tăng lên và nhờ đó sản lượng có thể tăng thêm.

TOC tìm kiếm hạn chế trong hệ thống và loại trừ nó. Điều này đạt được bởi mỗi dây chuyền sản xuất không thể chạy nhanh hơn khâu chạy chậm nhất, nếu có hàng tồn kho sẽ chất đống. Sử dụng nguyên lý cái trống-vật đệm-sợi dây để kiểm soát nhịp độ của dây chuyền sản xuất.

Điểm hạn chế đóng vai trò như cái trống, quyết định nhịp độ, với các phương thức của sợi dây các công đoạn thô được hoạch định thế nào, còn vật đệm sẽ làm cho điểm hạn chế hoạt động trơn tru.

Trong cuốn The Goal, Goldratt và Cox đã mô tả nguyên lý này bằng hình ảnh một đoàn hướng đạo sinh, họ không thể đi đều với vận tốc nhanh hơn người đi chậm nhất. Nếu họ cố làm vậy, hàng lối sẽ kéo dài bởi mọi người đều vượt lên trước.

Đoàn người có thể đi đều liền nhau hơn nếu họ đi với tốc độ của người đi chậm nhất. Cả đoàn sẽ đi nhanh hơn nếu người chậm nhất đó có thể đi nhanh hơn.

Sử dụng lý thuyết TOC khi nào

TOC được sử dụng để tối đa hóa công suất của một dây chuyền sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra lợi nhuận, vì thế tập trung vào những chỉ báo khác nhau về sản xuất và tài chính để đạt được nững mục tiêu này.

 • Công suất, sự khách biệt giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra
 • Tồn kho, tất cả các công cụ tài chính được đầu tư vào hệ thống để có được tài sản
 •  Chi phí hoạt động, tất cả các chi phí cần để biến hàng tồn kho thành sản phẩm cho người tiêu dùng.

Goldratt và Cox cho rằng để tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể, công suất của hệ thống cần được tối đa hóa. Sự tập trung vào hoạt động sản xuất sẽ góp phần cải thiện thời gian, nhịp độ công việc chứ không chỉ cắt giảm chi phí.

Nếu được áp dụng đúng, TOC có thể giúp tránh được những lỗi thường gặp gây ra bởi chính tư duy hiệu quả thay vì tối đa hóa công suất của những máy móc đắt tiền nhất trong dây chuyền để giảm tối đa sản phẩm, sẽ hiệu quả hơn nếu tăng cường công suất của những máy móc cũ đã hết khấu hao.

Sử dụng lý thuyết các điểm hạn chế thế nào

TOC tập trung vào cải tiến dây chuyền. Một dây chuyền được định nghĩa là một chuỗi những quy trình phụ thuộc lẫn nhau. Mối liên hệ trong một hệ thống là một chuỗi các mắc xích cùng hoạt đọng hướng đến mục tiêu cuối cùng.

Điểm hạn chế chính là mắt xích yếu. Hoạt động của cả chuỗi bị giới hạn bởi hiệu quả của mắt xích yếu nhất. Trong quy trình sản xuất, TOC tập trung vào mắt xích làm chậm hiệu suất của cả quy trình.

Có năm buớc trong lý thuyết các điểm hạn chế.

 1. Xác định các điểm hạn chế trong hệ thống, các điểm hạn chế được xác định bằng các phương pháp khác nhau, số lượng công việc đang nằm chờ trong một quy trình hoạt động chính là chỉ báo về điểm hạn chế. Một ví dụ khác là khi sản phẩm được sản xuất theo lô
 2. Xác định các điểm hạn chế có thể mắc phải, khi điểm hạn chế đã được xác định, quy trình sẽ được cải tiến hoặc hỗ trợ nhằm đạt được công suất tối ưu mà không cần phải sữa chữa hay nâng cấp đáng kể nào. Nói cách khác, điểm hạn chế được khai thác tối đa.
 3. Gắn kết tất cả các vấn đề phụ thuộc vào quyết định thực hiện ở bước 2, khi quy trình mang điểm hạn chế hoạt động với công suất tối đa, tốc độ của các quy trình phục thuộc khác sẽ được cải thiện theo tốc độ hoặc công suất của điểm hạn chế.

Cần hy sinh hiệu quả của một số quy trình riêng biệt cho lợi ích của cả hệ thống. Trong chuỗi giá trị, những quy trình phụ thuộc thường nằm trước điểm hạn chế. Những quy trình nằm sau điểm hạn chế thường không liên quan nhiều lắm, có thể đã hoạt động dưới năng suất của cả hệ thống do phải chờ đợi các công việc tại quy trình có điểm hạn chế.

 1. Tăng cường hoặc phá vở điểm hạn chế trong hệ thống, nếu công suất của toàn bộ hệ thống vẫn chưa đạt yêu cầu, cần có những cải tiến hơn nữa. Công ty có thể áp dụng những thay đổi đáng kể với điểm hạn chế. Thay đổi có thể liên quan đến tăng cường vốn, tái cơ cấu hoặc đầu tư lớn hơn về thời gian hay tiền bạc. Bước này được gọi là nâng cấp điểm hạ chế hoặc thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để xóa bỏ hạn chế đó.
 2. Ngay khi điểm hạn chế đã được khắc phục, quay trở lại bước 1, không được để sự trì trêntạo ra điểm hạn chế mới trong hệ thống, ngay khi điểm hạn chế đầu tiên bị loại bỏ, những phần khác trong hệ thống hoặc chuỗi quy trình lại sẽ trở thành điểm hạn chế mới. Đó chính là lúc lặp lại quy trình cải tiến.

Hoạt động của toàn bộ hệ thống được đánh giá lại bằng việc tìm kiếm điểm hạn chế mới, khắc phục, gắn kết các quy trình phụ thuộc và mở rộng công suất.

Bằng việc tập trung vào các điểm hạn chế, phương pháp này tạo ra hiệu quả tích cực đối với thời gian sản xuất hoặc phục vụ của một hệ thống. Cắt giảm lãng phí bằng cách tăng đầu vào và rút ngắn thời gian. Khi điểm hạn chế được khắc phục, dung sai giảm và chất lượng tăng. Tập trung vào điểm hạn chế không đòi hỏi hiểu biết chi tiết về phân tích dữ liệu, hoặc nhiều người hiểu được các yếu tố trong hệ thống mà chỉ cần một số ích người có đủ quyền lực để thay đổi nững yếu tố đó. Nổ lực có thể được tập trung với sự tham gia tối thiểu nhân lực trong công ty.

Khi thực hiện những bước trên, cần lưu ý rằng có hai loại hạn chế.

 •   Hạn chế nội bộ, những hạn chế trong giới hạn của hệ thống và tổ chức đã ngăn cản nó đạt mục đích. Ví dụ, không đủ công suất hoặc những hạn chế về quản lý và hành vi.
 • Hạn chế từ bên ngoài: những hạn chế nằm ngoài giới hạn của hệ thống ngăn cản nó đạt mục đích. Ví dụ, giảm cầu, dư thừa sản phẩm và cạnh tranh.

Goldratt thường xuyên sử dụng phương pháp cây thực tế (Current Reality Tree – CRT) với hiệu ứng không mong đợi (Undesired Effect – UDE) để tìm ra điểm hạn chế và hướng giải quyết tối ưu. Những kỹ thuật này được trình bày trong cuốn sách Not Lucky của ông.

Kết luận

Tìm kiếm và xác định điểm hạn chế là một trong những yếu tố quyết định trong lý thuyết các điểm hạn chế. Bằng các này, hàng hóa tồn kho, sai sót và ngưng trện sản xuất được phân tích. Tuy nhiên, không nên chỉ xem xét khía cạnh logic và kỹ thuật của các điểm hạn chế, những yếu tố tổ chức và thông tin cũng khá quan trọng.

Phương pháp TOC hoạt động dựa trên một vài giả thuyết sau:

 • Trong sản xuất tinh gọn, giá trị của các công ty chính là tốc độ mà sản phẩm và dịch vụ chạy trên hệ thống. Tốc độ và sản lượng chính là yếu tố quyết định thành công.
 •  Những quy trình hiện thời đều cần thiết để sản xuất sản phẩm mong muốn.
 •   Thiết kế của các sản phẩm và dịch vụ ổn định.

Những người công nhân trực tiếp làm tăng giá trị không cần phải hiểu sâu phương pháp cải tiến này. Những đề nghị họ đưa ra không phải là yếu tố sống còn để thực hiện thành công lý thuyết điểm hạn chế.

Những công ty có cơ cấu tổ chức kểu tập quyền và chỉ huy thường đánh giá cao phương pháp này.

Nhược điểm chính của TOC là điểm hạn chế có thể thay đổi, vì một day chuyền có thể sản xuất rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Tùy thuộc vào thời gian sản xuất, điểm hạn chế có thể khác nhau đối với những sản phẩm khác nhau. Hơn nữa, nhiều loại sản phẩm cho thấy có sự biến thiên thời gian, công suất và lượng hàng tồn kho. TOC chỉ xem xết yếu tố công suất. Tuy nhiên, nếu sự biến thiên bị bỏ qua, việc gia tăng số lượng bán hàng thành phẩm có thể xuất hiện và thời gian sản xuất cũng gia tăng, điều này hoàn toàn mâu thuẩn với mục tiêu.

Theo những mô hình quản trị kinh điển

“The chain is only as strong as its weakest link.”

The Theory of Constraints is a system philosophy which identifies the “weakest link” (constraint) and improves it.

Once the “weakest link” is improved, overall system performance is improved until the next “weakest link” is discovered.

Two types of constraints are:1) Physical and2) Policy or Procedure.

===============

Giới thiệu về Lý Thuyết của Những Sự Hạn Chế (tài liệu do Mekong capital cung cấp)

[PDF] Introduction to Theory of Constraints – Vietnamese

Contact Me on Zalo