BSC KPI OKR

Đào tạo Tư vấn Thẻ Điểm Cân Bằng BSC (Balanced Scorecard)

Hướng dẫn xây dựng KPIs

Hướng dẫn xây dựng OKRs

Công Ty CiCC (Continuous Improvement Consulting Company) là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo liên quan đến quản lý chất lượng, quản lý hiệu suất và cải tiến liên tục. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và sự đam mê với nghề, CiCC đã và đang đem đến cho các doanh nghiệp nhiều giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất làm việc.

Trong đó, đào tạo Tư vấn BSC KPIs OKRs là một trong những khóa học đáng chú ý của CiCC. Khóa học này sẽ giúp cho các chuyên gia tư vấn, các nhà quản lý và các nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp nắm vững và áp dụng thành công các công cụ quản lý chiến lược hiện đại như BSC, KPIs và OKRs.

Đến với khóa học Tư vấn BSC KPIs OKRs tại CiCC, các học viên sẽ được học và thực hành:

  • Xây dựng một hệ thống đo lường hiệu quả cho doanh nghiệp.
  • Phân tích và đánh giá các chỉ số hiệu quả của doanh nghiệp.
  • Áp dụng các công cụ quản lý chiến lược như BSC, KPIs và OKRs.
  • Thiết lập các mục tiêu đo lường và quản lý hiệu quả.

Ngoài ra, các học viên còn được tư vấn và hướng dẫn cách triển khai hiệu quả các công cụ quản lý chiến lược vào thực tế công việc tại doanh nghiệp.

Khóa học Tư vấn BSC KPIs OKRs của CiCC được tổ chức định kỳ và có thời lượng kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, các học viên sẽ có được kiến thức vững chắc và áp dụng thành công vào thực tiễn công việc.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia khóa học, quý khách hàng có thể truy cập vào website của CiCC tại địa chỉ www.cicc.com.vn, www.lean.vnwww.leansigmavn.com.

KPIs (Key Performance Indicators) là các chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường hiệu suất và đánh giá kết quả của một tổ chức hoặc một cá nhân. BSC (Balanced Scorecard) là một công cụ quản lý chiến lược được sử dụng để phát triển và thực hiện chiến lược của tổ chức.

Xây dựng KPIs theo BSC là quá trình lựa chọn và định hướng các chỉ số quan trọng trong từng mục tiêu chiến lược của tổ chức. Dưới đây là hướng dẫn xây dựng KPIs theo BSC:

Bước 1: Xác định các mục tiêu chiến lược

Trước khi xây dựng KPIs, bạn cần xác định các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Các mục tiêu này phải được liên kết với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức và cần phải được phân tích kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi và có thể đo lường được.

Bước 2: Chọn các chỉ số quan trọng

Sau khi đã xác định các mục tiêu chiến lược, bạn cần chọn các chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất của tổ chức trong từng mục tiêu chiến lược. Các chỉ số này cần phải liên quan trực tiếp đến mục tiêu chiến lược và có thể đo lường được trong thực tế.

Bước 3: Phân bổ trọng số

Sau khi chọn các chỉ số quan trọng, bạn cần phân bổ trọng số cho từng chỉ số này trong mục tiêu chiến lược. Phân bổ trọng số sẽ giúp xác định mức độ quan trọng của từng chỉ số và đảm bảo rằng tổng số điểm của tất cả các chỉ số là 100%.

Bước 4: Thiết lập mục tiêu và mức độ hiệu quả

Sau khi đã phân bổ trọng số cho các chỉ số, bạn cần thiết lập mục tiêu và mức độ hiệu quả cho từng chỉ số. Mục tiêu là mức độ mà tổ chức muốn đạt được trong từng chỉ số, còn mức độ hiệu quả là mức độ mà tổ chức muốn đạt được trong việc đạt được mục tiêu đó.

Bước 5: Theo dõi và đánh giá hiệu quả

Sau khi đã thiết lập các chỉ số quan trọng và mục tiêu, bạn cần theo dõi và đánh giá hiệu quả.

OKRs (Objectives and Key Results) là một hệ thống quản lý hiệu suất cá nhân hoặc tổ chức dựa trên việc thiết lập mục tiêu cụ thể và các kết quả chính tương ứng để đo lường sự tiến bộ và hiệu suất. Dưới đây là hướng dẫn thiết lập OKRs:

Bước 1: Xác định mục tiêu chính

Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu chính của mình. Đây là mục tiêu chung nhất mà bạn muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu này cần phải cụ thể, đo lường được và đánh giá được.

Bước 2: Thiết lập các mục tiêu phụ

Sau khi xác định được mục tiêu chính, bạn cần thiết lập các mục tiêu phụ để đạt được mục tiêu chính đó. Các mục tiêu phụ này cần phải cụ thể, đo lường được và có thể đạt được trong khoảng thời gian cụ thể.

Bước 3: Thiết lập các KRs

Sau khi thiết lập các mục tiêu phụ, bạn cần thiết lập các KRs (Key Results) để đo lường sự tiến bộ và hiệu suất trong từng mục tiêu phụ. Các KRs này cần phải cụ thể, đo lường được và phải liên quan trực tiếp đến mục tiêu phụ.

Bước 4: Thiết lập mức độ đạt được

Sau khi thiết lập các KRs, bạn cần thiết lập mức độ đạt được cho từng KR. Mức độ đạt được này cần phải cụ thể và phải có thể đo lường được.

Bước 5: Theo dõi và đánh giá hiệu quả

Sau khi đã thiết lập các mục tiêu và KRs, bạn cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Theo dõi và đánh giá này giúp bạn biết được mức độ tiến bộ và hiệu suất của mình, từ đó có thể điều chỉnh và cải thiện các hoạt động của mình để đạt được mục tiêu chính.

https://cicc.com.vn/mobifone-chuyen-doi-mo-hinh-tu-bsc-kpis-sang-mbo-okrs/

Contact Me on Zalo