dao tao lean six sigma black belt

Thời gian: 4 tháng tổng cộng 20 ngày đào tạo (bao gồm 4 phần, 5 ngày đào tạo mỗi phần)

Mục tiêu khóa học:

Triển khai phương pháp Six Sigma DMAIC

Dẫn dắt thực tế các đề tài

Sử dụng các công cụ và kỹ thuật chẩn đoán cho các dự án

Hỗ trợ quản lý trong việc triển khai áp dụng Six Sigma

Dạt được các kết quả đầy ý nghĩa mà tác động mạnh đến các điểm mấu chốt

Tập trung vào yêu cầu khách hàng

Thành phần tham gia:

Black Belts là chuyên gia về phương pháp Six Sigma và các công cụ thống kê mở rộng.

     Các chủ đề bao gồm: Black Belts học được làm sao, khi nào sử dụng các công cụ Six-Sigma:

Define

 • Introduction to six sigma
 • Six Sigma Deployment Methodology
 • Cost of Poor Quality
 • Projection Selection
 • Define Tools
 • Lean Fundamentals
 • Presentation Requirements
 • Project Documentation
 • Building Change
 • Basic PC Skills
 • Basic Minitab Skills

Measure

 • define review
 • Customer Validation
 • Process Mapping
 • Input/Output Matrix
 • Process FMEA
 • Basic Statistics
 • Measurement System Analysis
 • Capability Analysis
 • Product Assessment
 • Measure Deliverables

Analyze

 • Measure Review
 • Classes and Causes of Distributions
 • Correcting for Non-Normality
 • Graphical Analysis
 • Multi-Vari Studies
 • Introduction to Inferential Statistics
 • Test for Equal Variance
 • Test of Means
 • Analysis of Variance (ANOVA)
 • Statistical Test of Proportions
 • Correlation and Regression
 • Analyze Deliverables

Improve

 • Analyze Review
 • DOE Example
 • Introduction to DOE
 • DOE Planning
 • Full Factorial DOE
 • Fractional Factorial DOE
 • Attribute DOE
 • Improve Deliverables

Control

 • Improve Review
 • Advanced Regression
 • Overview of Quality Systems
 • Advanced DOE
 • Poka Yoke
 • Standardized Work
 • Introduction to SPC
 • Pre-Control
 • Variable Data SPC
 • Attribute Data SPC
 • Control Plan
 • Control Deliverables

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

——————————–

Contact Me on Zalo