Khóa học sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)

Khóa học sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)

Khóa học sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là một khóa học chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý sản xuất và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Lean Manufacturing là một phương pháp quản lý được phát triển từ hệ thống sản xuất của Nhật Bản và đã trở thành một trong những...
PQCDSM Productivity Quality Cost Delivery Safety Morale

PQCDSM Productivity Quality Cost Delivery Safety Morale

PQCDSM là viết tắt của “Productivity, Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale”, một phương pháp quản lý và đánh giá hiệu suất trong các quá trình sản xuất và quản lý. Được phát triển để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của một tổ chức, từ sản xuất đến quản lý và...
Khóa Học Quản Lý Sản Xuất Chuyên Nghiệp

Khóa Học Quản Lý Sản Xuất Chuyên Nghiệp

Quản lý sản xuất đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc đảm bảo sự hoạt động suôn sẻ và hiệu quả của quá trình sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, chúng tôi tự hào giới thiệu một loạt các khóa học quản lý sản xuất chuyên nghiệp, được thiết...
Contact Me on Zalo