Giới thiệu chung về TQM

Từ 1950 đến 1980 hình thành rất nhiều quan điểm, trường phái, kỹ thuật, công cụ Quản lý chất lượng. Trong đó, TQM là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả thành viên, nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên đó và cho xã hội. Nói cách khác, TQM là một hệ thống hữu hiệu tích hợp những nỗ lực về duy trì, phát triển và cải tiến chất lượng của nhiều tổ nhóm trong tổ chức để có thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất và cung ứng dịch vụ nhằm thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu của khách hàng một cách kinh tế nhất.

TQM áp dụng cách thức quản lý tạo thuận lợi cho tăng trưởng bền vững thông qua việc huy động hết tâm trí của tất cả mọi thành viên nhằm tạo ra chất lượng một cách kinh tế theo yêu cầu khách hàng. Tóm lại, TQM là phương pháp quản lý tập trung vào chất lượng để thỏa mãn khách hàng, dựa vào mọi thành viên, mang lại thành công lâu dài cho nhân viên, tổ chức và xã hội Sau chiến tranh thế giới II, Nhật bản đã dự báo “Cải tiến chất lượng” sẽ mở ra một thị trường mới, trong khi Âu-Mỹ vẫn chỉ tập trung nâng cao sản lượng, bỏ quên về quản lý chất lượng.

Vào giữa thập niên 40 thế kỷ 20, W.Edward Deming xây dựng phương pháp TQM dựa trên : 14 nguyên tắc quản lý chất lượng, đưa vào áp dụng tại Nhật và đã tạo thành công vang dội. Tiếp sau đó, Juran đưa ra Kế hoạch chiến lược toàn diện với việc phát triển “Bộ ba chất lượng”: Hoạch định chất lượng, Kiểm soát chất lượng và Cải tiến chất lượng. Vào thập niên 70 thế kỷ 20, Crosby nghiên cứu, phát triển về Chi phí chất lượng và Ishikawa đơn giản hóa các công cụ thống kê để kiểm soát chất lượng và sáng tạo ra “Chu trình chất lượng”. Đến thập niên 70-80 thế kỷ 20, Mỹ bắt đầu áp dụng TQM.

TQM có các đặc điểm sau:

 • Khách hàng là tiêu điểm số 1, thực hành  PDCA (Plan – Do – Check – Action).
 • Chất lượng tổng hợp là số ưu tiên 1 để cạnh tranh.
 • Con người là nguồn lực số 1, cần phân quyền thích hợp,  thực hành QCC (Quality Control Circle).
 • – Cơ cấu tổ chức linh hoạt và Quản lý chéo.
 • Đảm bảo thông tin và áp dụng SPC ( quản lý chất lượng bằng các công cụ thống kê) để liên tục cải tiến.
 • Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của mọi người.
 • Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc bằng đào tạo.
 • Đảo bảo mọi người và cả xã hội đều có lợi.
 • Chất lượng được tạo bởi sự tự giác, ý thức tự quản, chia sẻ, hợp tác tích cực, cùng có lợi.
 • Quản lý bằng cách triển khai hệ thống chính sách toàn công ty.
 • – Cơ cấu tổ chức linh hoạt, quản lý chức năng chéo.
 • Quản lý dựa trên sự kiện có được bởi thống kê và thông tin chính xác, kịp thời
 • Khuyến khích các ý tưởng cải tiến, sáng tạo.
 • Gạt bỏ sợ hãi, e dè, Tự hào về nghề nghiệp.

Thường xuyên xem xét, đánh giá nội bộ bởi các cấp. Cùng với việc áp dụng triết lý Deming, nhiều kỹ thuật quản lý như Nhóm chất lượng, Kiểm soát qúa trình bằng thống kê, TQM đã được áp dụng khởi đầu ở Nhật, sau đó lan truyền sang Đài loan, Hàn quốc, TQM phong cách Nhật Bản được phổ biến tại Mỹ từ thập niên 70 thế kỷ 20. Phương pháp này đã làm thay đổi chiến lược chất lượng (thay vì số lượng) và nay đã được phổ biến trên toàn thế giới. TQM được giới thiệu, triển khai tại Việt Nam từ 1996 nhưng chưa được phát triển bởi DN tập trung hơn vào ISO 9001. Sau khi đạt ISO, một số doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đã bắt đầu áp dụng TQM theo mô hình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Mục đích Nhằm tối ưu hoá cho tổng hợp các yếu tố :

 • Chất lượng .
 • Chi phí.
 • Giao hàng: đúng thời gian, địa điểm, số lượng, chủng loại…
 • An toàn cho nhân viên, xã hội và môi trường.

Lợi ích

 • Giảm chi phí.
 • Thỏa mãn nhu cầu khách hàng và xã hội.
 • Cải tiến dịch vụ.
 • Gia tăng thị phần.
 • Thỏa mãn khách hàng nội bộ.
 • Đạt được sự cam kết thực hiện từ nhân viên.
 • Liên tục cải tiến.
 • Thành công bền vững.

Triết lý

 • Chất lượng là khả năng thỏa mãn nhu cầu của thị trường với chi phí thấp nhất. Hãy sáng tạo chất lượng và theo đuổi sản phẩm tốt nhất để vượt quá sự mong mỏi của khách hàng và làm vui thích họ.
 • Trách nhiệm chất lượng trước hết là của lãnh đạo.
 • Hướng đến khách hàng, Chiếm giữ và nâng cao lòng tin của khách hàng thường xuyên & trung thành sẽ mang lại thị phần và lợi nhuận.
 • Quản lý theo quá trình, Linh hoạt trong tổ chức, Ủy quyền mạnh mẽ, Phát huy sáng tạo, Hợp tác & Làm việc nhóm, Trân trọng nguồn nhân lực có trách nhiệm, đạo đức và đa năng.

TQM là gì?

TQM là viết tắt của “Total Quality Management”, tức là Quản lý chất lượng toàn diện. TQM là một phương pháp quản lý được áp dụng trong các tổ chức và doanh nghiệp để tạo ra sự đổi mới liên tục và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

TQM tập trung vào việc liên tục cải tiến chất lượng bằng cách thúc đẩy sự tham gia và cam kết của tất cả nhân viên trong tổ chức. Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc mà mọi người đều chịu trách nhiệm và tham gia vào việc cải thiện quá trình làm việc và sản phẩm/dịch vụ.

Các nguyên tắc chính của TQM bao gồm: tập trung vào khách hàng, liên tục cải tiến, đảm bảo chất lượng từ giai đoạn lập kế hoạch đến sản xuất và phân phối, sự cam kết của lãnh đạo tổ chức, sự tham gia của tất cả nhân viên, sự xác định và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, và sự hợp tác và hỗ trợ giữa các bộ phận trong tổ chức.

TQM không chỉ tập trung vào việc kiểm soát chất lượng cuối cùng của sản phẩm hoặc dịch vụ, mà còn xem xét toàn bộ quá trình làm việc và hệ thống quản lý để đảm bảo rằng chất lượng được tích hợp và quản lý trong suốt quá trình sản xuất và cung cấp.

Dưới đây là một số công cụ và phương pháp thường được sử dụng trong Total Quality Management (TQM):

 1. Diagram Ishikawa (còn được gọi là biểu đồ cái gai hoặc biểu đồ nguyên nhân hỗn hợp): Được sử dụng để phân tích và hiểu các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, giúp tìm ra các nguyên nhân tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp khắc phục.
 2. Biểu đồ dòng chảy (Flowchart): Được sử dụng để minh họa quá trình làm việc và xác định các bước và sự tương tác giữa các công việc. Giúp tìm hiểu quy trình, phát hiện các vấn đề và cải thiện hiệu suất.
 3. Biểu đồ Pareto: Sử dụng để phân loại và ưu tiên các vấn đề theo mức độ quan trọng. Dựa trên nguyên tắc Pareto 80/20, nó giúp xác định những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết trước.
 4. Phương pháp PDCA (Plan-Do-Check-Act): Là một quy trình quản lý chất lượng tuần tự. Bao gồm lập kế hoạch (Plan), thực hiện (Do), kiểm tra (Check) và hành động (Act) để liên tục cải thiện hiệu quả và chất lượng.
 5. 5 Whys (5 Tại sao): Sử dụng để xác định nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề bằng cách liên tục đặt câu hỏi “Tại sao?” đến khi không còn câu trả lời hợp lý nào. Giúp tìm hiểu sâu vấn đề và đưa ra giải pháp thích hợp.
 6. Kiểm tra chất lượng định kỳ (Statistical Process Control – SPC): Sử dụng các phương pháp thống kê để kiểm soát quá trình sản xuất và xác định sự biến động trong quá trình. Giúp giảm sự biến động và đảm bảo chất lượng ổn định.
 7. Phân tích đường sáng (Value Stream Mapping): Được sử dụng để mô phỏng quy trình làm việc từ khi đặt hàng đến giao hàng, nhằm tìm hiểu quá trình, xác định lãng phí và cải thiện hiệu suất.
 8. Phương pháp 5S: Bao gồm Sắp xếp (Sort), Sắp xếp gọn gàng (Set in Order), Sạch sẽ (Shine), Săn sóc (Standardize) và Tự giáo dục (Sustain). Được sử dụng để tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và tổ chức, giúp cải thiện hiệu suất và an toàn lao động.

Đây chỉ là một số ví dụ về các công cụ và phương pháp thường được sử dụng trong TQM. Các công cụ và phương pháp khác cũng có thể được áp dụng tùy thuộc vào tình huống và mục tiêu cụ thể của tổ chức.

Ví dụ một số công cụ và phương pháp mở rộng chương trình TQM như:

 1. Benchmarking: Quá trình so sánh và học hỏi từ các tổ chức hàng đầu trong cùng ngành hoặc từ các tổ chức xuất sắc trong các ngành khác. Giúp xác định các tiêu chuẩn tốt nhất và thiết lập mục tiêu cải thiện.
 2. Kaizen: Được gọi là “cải tiến liên tục” trong tiếng Nhật, Kaizen tập trung vào việc tạo ra sự cải thiện nhỏ liên tục trong tất cả các khía cạnh của tổ chức. Đây là một phương pháp và triết lý quản lý chung trong TQM.
 3. QFD (Quality Function Deployment): Được sử dụng để xác định các yêu cầu của khách hàng và chuyển đổi chúng thành các yêu cầu kỹ thuật và quá trình sản xuất. Giúp đảm bảo rằng chất lượng được tích hợp từ giai đoạn lập kế hoạch đến sản phẩm cuối cùng.
 4. Hợp đồng chất lượng (Quality Contract): Đây là một hợp đồng giữa các bộ phận hoặc các cấp quản lý trong tổ chức, thiết lập cam kết về chất lượng và trách nhiệm của từng bên. Giúp tạo ra sự đồng thuận và trách nhiệm trong việc đạt được chất lượng.
 5. Poka-Yoke: Còn được gọi là “máy chống lỗi” hoặc “máy ngăn lỗi”, Poka-Yoke là một hệ thống hoặc thiết bị thiết kế để ngăn chặn hoặc sửa chữa các lỗi và sai sót. Giúp đảm bảo rằng các quy trình được thực hiện đúng và tránh các vấn đề chất lượng.
 6. Đánh giá nhà cung cấp (Supplier Evaluation): Sử dụng để đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất. Giúp đảm bảo rằng nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu chất lượng và đóng góp vào quá trình cải tiến chất lượng.
 7. Tự đánh giá (Self-assessment): Các phương pháp như Baldrige Excellence Framework và ISO 9001:2015 sử dụng tự đánh giá để đo lường hiệu suất và chất lượng của tổ chức. Giúp tổ chức xác định điểm mạnh và điểm yếu và tạo ra các kế hoạch cải tiến.
 8. Quản lý rủi ro (Risk Management): Được sử dụng để xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất và cung cấp. Giúp đảm bảo rằng các rủi ro liên quan đến chất lượng được xác định và giảm thiểu.

Khi triển khai TQM thành công tại một doanh nghiệp, có thể đạt được nhiều lợi ích quan trọng. Dưới đây là một số lợi ích chính mà doanh nghiệp có thể nhận được:

 1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ: TQM tập trung vào việc cải thiện chất lượng tổng thể của sản phẩm và dịch vụ. Bằng cách áp dụng các phương pháp và công cụ của TQM, doanh nghiệp có thể giảm thiểu các lỗi, lỗi và sai sót, đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu và mong đợi của khách hàng.
 2. Tăng sự hài lòng của khách hàng: Với việc tăng cường chất lượng, doanh nghiệp có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Điều này dẫn đến sự hài lòng cao hơn từ phía khách hàng, tạo ra mối quan hệ tốt hơn và độ trung thành cao hơn từ phía khách hàng.
 3. Tăng hiệu suất và hiệu quả: TQM giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường hiệu suất. Bằng cách áp dụng các phương pháp như giảm lãng phí, tăng cường quy trình, và cải thiện công nghệ, doanh nghiệp có thể tăng cường hiệu quả và năng suất làm việc. Điều này dẫn đến tiết kiệm thời gian, nguồn lực và chi phí, đồng thời nâng cao lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.
 4. Tăng sự tham gia của nhân viên: TQM tạo ra một môi trường làm việc mà mọi người đều có trách nhiệm và cam kết với việc cải thiện chất lượng. Nhân viên được khuyến khích tham gia vào quy trình ra quyết định, đóng góp ý kiến ​​và góp sức cho sự cải thiện liên tục. Điều này tạo ra sự tham gia tích cực, tăng sự phát triển cá nhân và tăng cường sự đồng lòng trong tổ chức.
 5. Xây dựng văn hóa tổ chức mạnh mẽ: Triển khai TQM thành công có thể góp phần xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực và mạnh mẽ. Với sự cam kết từ lãnh đạo và sự tham gia của tất cả nhân viên, TQM khuyến khích việc tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm và đổi mới trong tổ chức.
 6. Cải thiện hình ảnh và danh tiếng: Bằng cách đạt được chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao cùng với khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có thể xây dựng một hình ảnh tốt và danh tiếng vững chắc. Điều này có thể tăng cường niềm tin của khách hàng, thu hút đối tác và nhân tài, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Như vậy, triển khai TQM thành công mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm cải thiện chất lượng, tăng sự hài lòng của khách hàng, tăng hiệu suất và hiệu quả, tăng sự tham gia của nhân viên, xây dựng văn hóa tổ chức và cải thiện hình ảnh và danh tiếng.

Dưới đây là 12 bước triển khai TQM (Total Quality Management) tại doanh nghiệp:

 1. Nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo: Đảm bảo sự cam kết và hỗ trợ từ ban lãnh đạo cấp cao để thúc đẩy việc triển khai TQM. Sự tham gia của lãnh đạo là quan trọng đối với thành công của TQM.
 2. Hình thành một nhóm TQM: Tạo ra một nhóm đa chức năng chịu trách nhiệm triển khai TQM. Nhóm này sẽ giám sát toàn bộ quá trình và đảm bảo thực hiện thành công.
 3. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và chính sách chất lượng: Trình bày rõ tầm nhìn, sứ mệnh và chính sách chất lượng của tổ chức. Những tuyên bố này định hướng cho việc triển khai TQM và đồng nhất mọi người với các mục tiêu chất lượng của tổ chức.
 4. Tiến hành chương trình đào tạo và tạo ý thức: Đào tạo nhân viên về các khái niệm, nguyên tắc và công cụ của TQM. Đào tạo phải được cung cấp ở mọi cấp độ để đảm bảo mọi người hiểu rõ về TQM và lợi ích của nó.
 5. Thiết lập mục tiêu chất lượng: Đặt mục tiêu chất lượng có thể đo lường phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức. Những mục tiêu này phải cụ thể, đạt được, liên quan và có thời hạn (thông qua việc đặt mục tiêu thông minh – SMART).
 6. Phát triển kế hoạch quản lý chất lượng: Tạo ra một kế hoạch chi tiết về các chiến lược, hoạt động và thời gian để triển khai TQM. Kế hoạch này phải định rõ các lĩnh vực của tổ chức và cung cấp một lộ trình cho việc đạt được mục tiêu chất lượng.
 7. Thực hiện cải tiến quy trình: Xác định các quy trình quan trọng và thực hiện cải tiến bằng cách sử dụng các công cụ TQM như bản đồ quy trình, kiểm soát quá trình thống kê và phân tích nguyên nhân gốc rễ. Theo dõi và đo lường liên tục hiệu suất quy trình.
 8. Khuyến khích sự tham gia của nhân viên: Xây dựng một văn hóa tham gia và ủng hộ của nhân viên. Khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến, tham gia vào việc giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm cho các sáng kiến cải tiến chất lượng.
 9. Thiết lập cơ chế cải tiến liên tục: Triển khai cơ chế để thu thập, đánh giá và xử lý phản hồi từ khách hàng, đề xuất từ nhân viên và dữ liệu về hiệu suất quy trình. Liên tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện.
 10. Thực hiện biện pháp đảm bảo chất lượng: Phát triển các quy trình đảm bảo chất lượng, bao gồm kiểm tra, kiểm tra và kiểm soát chất lượng để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng phù hợp trong toàn bộ tổ chức.
 11. Theo dõi và đo lường hiệu suất: Thiết lập các chỉ số hiệu suất và hệ thống đo lường để theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu chất lượng. Xem xét và phân tích dữ liệu để xác định xu hướng, các lĩnh vực cần cải tiến và vinh danh thành tựu.
 12. Xem xét và cải thiện hệ thống TQM: Thường xuyên xem xét và đánh giá hệ thống TQM để xác định khoảng trống, các lĩnh vực cần hoàn thiện và cơ hội để cải tiến. Liên tục điều chỉnh và tăng cường hệ thống TQM dựa trên những bài học rút ra.

Hãy nhớ rằng triển khai TQM thành công đòi hỏi sự cam kết, kiên nhẫn và tập trung vào cải tiến liên tục. Đó là quá trình liên tục đòi hỏi sự tham gia tích cực của tất cả nhân viên để tạo dựng một văn hóa chất lượng trong tổ chức.

CiCC www.cicc.com.vn là đơn vị dẫn đầu Việt nam tư vấn và hướng dẫn triển khai TQM thành công cho các tập đoàn đa quốc gia. Với chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm thực chiến, sẽ là lựa chọn tối ưu cho khách hàng khi quan tâm đến dịch vụ Đào tạo Tư vấn và Huấn luyện TQM cho Doanh nghiệp của mình:

CiCC hiểu rằng TQM không chỉ là một phương pháp quản lý chất lượng mà là một triết lý sống và một cách tiếp cận toàn diện để nâng cao hiệu suất và chất lượng tổ chức. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, CiCC cam kết mang đến cho khách hàng sự tư vấn và hướng dẫn chất lượng nhất về Đào tạo, Tư vấn và Huấn luyện TQM.

CiCC cung cấp các dịch vụ đa dạng như đào tạo, tư vấn và huấn luyện TQM, tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Chúng tôi tận dụng kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của mình để giúp khách hàng xác định và áp dụng các phương pháp TQM hiệu quả nhất trong tổ chức của họ.

Với sự tận tâm và sự chuyên nghiệp, CiCC cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và các công cụ cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng và hiệu quả. Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai TQM, từ giai đoạn lập kế hoạch đến thực hiện và theo dõi.

Nếu bạn đang quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của doanh nghiệp thông qua TQM, CiCC là đối tác đáng tin cậy của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để khám phá thêm về các dịch vụ Đào tạo, Tư vấn và Huấn luyện TQM mà chúng tôi cung cấp và khám phá cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc đạt được thành công bền vững.

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
TQM01 – Introduction Total Quality Management (TQM)1 daysYY
TQM02 – TQM for Management2 daysYY
TQM03 – TQM Awareness2 daysYY
TQM04 – Advanced TQM with TQM tools6 daysYY
TQM05 – Practice and application TQM2 daysYY
TQM06 – Build up TQM System2 daysYY
TQM07 – TQM Audit and Assessments2 daysYY

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQM – Total Quality Management

Giới thiệu về CiCC

Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC đã và đang giúp khách hàng của mình tăng hàng triệu USD lợi nhuận bằng cách tư vấn/ huấn luyện áp dụng triển khai các gói giải pháp tổng thể về cải tiến liên tục năng suất chất chất lượng.

CiCC là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và huấn luyện có liên quan đến cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực. Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng là các tổ chức/ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ và thực hành cải tiến hiệu năng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Thông qua năng lực và quá trình triển khai của chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển giao rất nhiều các kỹ năng và kiến thức cần thiết, luôn đáp ứng vượt qua mọi mong đợi của khách hàng. Chúng tôi tư tin khẳng định, khách hàng sẽ nhận được các giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn.

Bằng cách lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ của CiCC, khách hàng được các lợi ích sau:

 • Chúng tôi có khả năng lắng nghe và chuyển giao các giải pháp đầy ý nghĩa
  • Tận dụng lợi thế với phạm vi kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực
  • Sự cống hiến của chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng các chương trình và tự lực vận hành các hoạt động trong tương lại
  • Chúng tôi cam kết đạt tiêu chuẩn và nhất quán trong các dịch vụ và hỗ trợ
  • Thông qua thực thi/ thực hành các mục tiêu nhiều hơn là học thuật
  • Lịch sử của chúng tôi đã đáp ứng và vượt mọi mong đợi từ khách hàng

Giới thiệu chương trình

TQM được giới thiệu như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong công ty và của xã hội.

TQM đã trở thành một trong những phương pháp có ảnh hưởng sâu rộng hơn 30 năm qua, được áp dụng trong hầu hết các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQM, được thiết kế dành riêng nhằm phù hợp với yêu cầu của KHÁCH HÀNG. Nội dung chương trình huấn luyện dựa trên yêu cầu công việc (on the jobs) và kèm theo việc hướng dẫn triển khai áp dụng vào thực tế tại hiện trường (on site) theo từng giai đoạn với các công cụ phù hợp, dựa trên kinh nghiệm tư vấn, huấn luyện và triển khai áp dụng TQM tại các đơn vị khác nhau của chuyên gia.

Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học, người tham dự có thể:

 • Biết vị trí của TQM trong việc phát triển các phương pháp cải tiến chất lượng
 • Hiểu biết các nguyên tắc cơ bản của TQM và tác động của nó tới hiệu quả sản xuất/kinh doanh
 • Biết cách xây dựng kế hoạch để đạt được cam kết về quản lý nhằm nâng cao chất lượng
 • Mô tả làm thế nào để trao quyền cho nhân viên để áp dụng phương pháp tiếp cận chất lượng tốt nhất trong thực tế
 • Biết cách sử dụng thống kê và dữ liệu thực tế để quyết định làm cho quá trình giải quyết các vấn đề có chất lượng và bền vững, phòng ngừa việc lặp đi lặp lại các vấn đề phát sinh hàng ngày
 • Biết cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật cải tiến liên tục tiên tiến
 • Xác định được những thay đổi cần thiết trong tổ chức của mình để đạt được sự tập trung cải tiến
 • Biết cách xây dựng nhóm và các hoạt động cải tiến theo nhóm
 • Biết cách làm thế nào để duy trì hoạt động cải tiến theo TQM và các cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt.
 • Làm tiền để tốt cho các chương trình nâng cao sau này như: Lean; TPM; Six Sigma; Balanced Scorecard . . .

Nội dung chương trình

Nội dungThời lượng
Phần I: Giới thiệu hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQMNgày I: Buổi sáng
Chất lượng là gì? Tầm quan trọng của chất lượng8:30 – 11:30 am  
Lịch sử phát triển chất lượng
Khái niệm và các loại hình chất lượng trong tổ chức/doanh nghiệp
Nguyên lý của chất lượng toàn diện 
Mô hình truyền thống và TQM
Công ty đang ở cấp độ nào trong tiến trình TQM?
Các ông tổ chất lượng và triết lý chất lượng của họ
So sánh TQM và các hệ thống khác
Mục tiêu TQM
Mô hình áp dụng TQM
Cấu trúc tổ chức thực hiện triển khai TQM trong công ty
Các module thông dụng của TQM
Phần II: Lãnh đạo trong TQMNgày 1: Buồi chiều
Quản lý là gì?1:30 – 4:30 pm  
Vai trò lãnh đạo và lãnh đạo chất lượng
Thiết lập Vision – Mission – Value (VMV)
Lãnh đạo với triển khai chính sách
Ma trận triển khai chính sách và thực hành triển khai chính sách
Giới thiệu hệ thống Thẻ cân bằng điểm (Balanced scorecard) và Chỉ số đo lường (KPI) trong doanh nghiệpNgày 2: Sáng- Chiều 8:30 am – 4:30 pm  
Quá trình thiết lập chính sách và chiến lược triển khai
Trao quyền
Áp dụng vòng tròn PDCA hàng tháng
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách và các KPI
Phần III: Thiết kế tổ chức trên quan điểm TQMNgày 3: Buổi sáng
Cơ cấu tổ chức theo chức năng8:30 – 12:00 am  
Hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức theo TQM
Thay đổi văn hóa trong tổ chức và văn hóa TQM
Cải tiến liên tục
Làm việc nhóm và phân loại nhóm trong TQM
Ủy ban lãnh đạo
Nhóm giải quyết vấn đề (đơn chức năng, chức năng chéo)
Nhóm làm việc tự nhiên
Nhóm tự quản
Nhóm ảo
Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả
Phần IV: Quản lý hàng ngày  Ngày 3: Buổi chiều
Công việc hàng ngày của quản lý các cấp1:30- 4:30 pm  
Tầm quan trọng và kỹ năng quản lý của cấp quản lý trung gian
Mối quan hệ giửa quản lý chính sách và hàng ngày
Phần V: Các Phương pháp và Công cụ chính trong triển khai TQM
Tiêu chuẩn hóa
Xây dựng tiêu chuẩn nội bộ (cơ sở)
Truyền thông tiêu chuẩn hóa
Tiêu chuẩn hóa công việc hàng ngày
Hướng dẫn công việc
Thông kê và 7 công cụ thông kêNgày 4: Sáng – Chiều 8:30 am – 4:30 pm  
Điều gì gây nên sai lỗi và khuyết tật
Phiếu kiểm tra
Biểu đồ PARETO
Biểu đồ NHÂN QUẢ
Biểu đồ PHÂN TÁN
Biểu đồ PHÂN BỐ
Biểu đồ KIỂM SOÁT
Lưu trình
Hệ thống đề xuất sáng kiến cải tiếnNgày 5: Buổi sáng
Các bước xây dựng8:30 – 11:30 am  
Hướng dẫn triển khai
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng
Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất
Hoạt động nhóm chất lượngNgày 5: Buổi chiều
Nhóm chất lượng là gì1:30 – 4:30 pm  
Triết lý nhóm chất lượng
Nhân tố chính để thành công
Cấu trúc tổ chức nhóm chất lượng
Ban điều hành nhóm chất lượng
Các bước xây dựng
Hướng dẫn triển khai
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng
Duy trì và báo cáo hoạt động nhóm chất lượng
Tổ chức ngày hội chất lượng tại công ty
Thực hành 5 S và quản lý trực quanNgày 6: buổi sáng
Các bước xây dựng 5S và Quản lý trực quan8:30 – 11:30 am  
Hướng dẫn triển khai
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt
Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất
Cải tiến liên tục hoạt động 5S
Kaizen – Cải tiến liên tục vừa và nhỏNgày 6: Buổi chiều
10 nguyên tắc khi tiến hành Kaizen1:30 – 4:30 pm  
Lộ trình thực hiện Kaizen
Các bước thực hiện Kaizen
Phân loại vấn đề cần Kaizen
Kaizen và quản lý dự án 
Cấu trúc tổ chức nhóm Kaizen
Tổ chức sự kiện Kaizen
Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt
Duy trì và báo cáo hoạt động Kaizen
Cải tiến liên tục hoạt động Kaizen

Phương pháp:

Trình bày nội dung, chia sẻ cá nhân, thuyết trình cá nhân/đội nhóm, mô phỏng qua trò chơi và đánh giá hiện trường kết hợp hoạt động thực tế và lý thuyết. – Kiểm tra  – trình bày báo cáo nhóm

Thành phân tham dự:

(Tham khảo như trên chương trình, để đảm bảo chất lượng số lượng đề nghị < 15 người)

Thời gian học

6 ngày (8.30am – 11:30, 1:30 –  4.30pm)

Chi phí trọn khóa cho Doanh nghiệp:  

(Đã bao gồm chi phí in ấn tài liệu, ăn ở đi lại, hóa đơn, giấy chứng nhận)

Giới thiệu chuyên gia tư vấn

ENG-MBB. PHẠM THANH DIỆU

Diệu có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, đào tạo và tư vấn Lean, Six Sigma, Lean6sigma, Balanced Scorecard, hiện là trưởng nhóm Lean6sigma (Lean6sigma Network) www.lean6sigma.vn, sở hữu và quản lý diễn đàn Leansigmavn, www.leansigmavn.com. Ngoài ra Ông còn là cộng tác viên của tạp chí Lean6sigma Network, tạp chí Quản trị Chuỗi Cung ứng Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, và nhiều tạp chí, các diễn đàn trực tuyến khác.

Một số khách hàng mà ông đã và đang tư vấn như: CS Wind Tower VN, Posco VN, Spatronic VN, Kimberly Clark VN, Nitto Denko VN, Vinamilk, Trung Nguyen Coffee, Olam Café VN, Chantelle VN, Datalogic Scanning VN, Pepperl-fuchs VN, Rang Dong Plastic,  CrucialTec Electronic, Thanh Nhon JSC, HUDA Beer, Vinh Khanh Cable-Plastic, Saigon Cable,  Tan Tien Packaging, Kosvida, Van Nga Packaging, SOVI Packaging, Starprint VN, Vinh Long Food (và còn nhiều khách hàng khác có thể tham khảo chi tiết tại www.cicc.com.vn)

Ông đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiên năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Ông có kinh nghiệm làm việc và học tập thực tế tại các tập đoàn lớn toàn cầu trong lĩnh vực cải tiến liên tục theo Lean, Six Sigma, Lean6sigma như: Công ty Điện tử Samsung Việt Nam từ 2001 – 2004, tại đây Ông tham gia chính trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất/kinh doanh theo 6 Sigma từ các thành quả mà các dự án cải tiến mang lại. Với vai trò là điều phối cải tiến toàn thời gian cho 6 Sigma, hệ thống Đề xuất cải tiến, Nhóm QCC, nhóm Đặc nhiệm, TPM, Ông đã hoàn thành chương trình Green Belt và Black Belt tại Samsung.

Năm 2004-2005, ông gia nhập tập đoàn bán sỉ đứng thứ tư thế giới Metro Cash & Carry, chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng và đảm bảo chất lượng hàng hoá phi thực phâm nhập vào các khu trung tâm thương mại của Metro, ông đã thành công trong việc xây dựng chuỗi bào trì bảo hành sản phẩm tại Việt nam cho Metro. Ông đã hoàn thành các khóa học về xây dựng thiết lập và vận hành hệ thống chuỗi cung ứng tại Metro.

Từ 2005 – 2007, ông gia nhập tập đoàn Johnson Controls, một tập đoàn giàu có và hùng mạnh trong Top 100 của Mỹ, trong thời gian này Ông Diệu là người đứng đầu bộ phận cải tiến liên tục, chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì cải tiến hệ thống thông qua việc giới thiệu và thực hiện các dự án cải tiến Lean6sigma, đã hoàn thành các khóa huấn luyện mở rộng và chuyên sâu về Lean6sigma kèm theo là triển khai ứng dụng vào thực tế tại JCI Malaysia, Ông cũng đã hoàn thành khóa học Master Black Belt cho các quản lý cải tiến và thực hành tốt nhất tại học viện lãnh đạo Johnson Controls.

Từ 2007 – 2009, ông đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu việc áp dụng các cải tiến liên tục, đặc biệt là Lean6sigma, Balance Score Card vào các doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời gian này ông hợp tác với tập đoàn FPT, chịu trách nhiệm huấn luyện, hướng dẫn và quản lý các chương trình cải tiến trên phạm vi rộng toàn tập đoàn, đồng thời chịu trách nhiệm nghiên cứu và giới thiệu Lean6sigma, xây dựng chiến lược và thực hiện kế hoạch 5 năm, tuyển dụng, đào tạo và tư vấn cho các công ty thành viên trong tập đoàn, xây dựng cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn hóa các hướng dẫn cải tiến liên tục.

Từ 2009 – 2010, ông tham gia vào Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, trực thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa Học Công Nghệ, ở đây ông là trường nhóm Lean6sigma, chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn và tư vấn cho các khách hàng của Trung tâm 3 về Lean, 6 Sigma và các công cụ cải tiến tiên tiến khác.

Đến nay, ông là Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CICC, chịu trách nhiệm tư vấn và huấn luyên Lean, Six Sigma, Lean6sigma, các công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng khác như  7 QC, 5S, Suggestion, QCC, KAIZEN, TQM,  . . .TOC, Balance Score card, và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiền triển khai ERP.

CiCC trở thành đối tác chiến lược của các tổ chức tư vấn lớn trên thế giới tại Việt Nam như:  Hirayama Japan, American Society for Quality (ASQ-AUTO), Robinson Consulting Group (USA), URS (Korea) Micon Thailand, Lean6sigma Vietnam Network, and Supply Chain Insight.

Chúng tôi mong nhận được sự xem xét và phê duyệt của Quý Công ty

                                                Mọi chi tiết xin liên hệ:

——————————————————————————————-

Pham Thanh Dieu | Chairman – Director, Six Sigma Consultant

Continuous Improvement Consulting JSC.

6F, 41 – 43 Tran Cao Van St., Ward 6, District 3, HCMC, VN

Tel: 84-8-5422 1148       Fax: 84-8-5422 1149   | M: 0988 000 364

Email: dieu.pham@cicc.com.vn

Website: www.leansigmavn.com or   www.cicc.com.vn 

———————————————————————————————

Contact Me on Zalo