EVA Precision Industrial Holdings triển khai áp dụng Lean Kaizen

Chương trình triển khai các Dự án Cải tiến Kaizen nhằm nâng cao năng suất chất lượng Sản phẩm / Dịch vụ của Eva Haiphong Precision Kaizen – Methodology and Application Part 1:  Kaizen general –       Introduce Giới thiệu –       General definition of...

Lean Six Sigma Yellow Belt Ngân Hàng – VPBANK

Lean Six Sigma Yellow Belt Ngân Hàng – VPBANK vpbank yellow belt vpbank yellow belt1 vpbank yellow belt2 vpbank yellow belt3 vpbank yellow belt4 vpbank yellow belt5 vpbank yellow belt6 vpbank yellow belt7 vpbank yellow belt8 vpbank yellow belt9 vpbank yellow...

Lean Six Sigma Green Belt Dành Riêng Cho Khối Ngân Hàng

Lean Six Sigma Green Belt Dành Riêng Cho Khối Ngân Hàng data-link="https://photos.app.goo.gl/iW2SZCFAaxhHupM78" data-title="Green Belt Lean Six Sigma Banking - Hà Nội T11.2019" data-description="34 new photos · Album by PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN CiCC"...

Đăng ký Khóa học Nhận thức & Thực hành Lean TPM

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NHẬN THỨC & THỰC HÀNH LeanTPM  HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI LeanTPM  Tải chương trình chi tiết: TẠI ĐÂY Giới thiệu TPM: Total Productive Maintenance (TPM): Có thể ví TPM như bác sĩ của thiết bị, máy móc. TPM là một chương trình bảo trì bao...
Contact Me on Zalo