Quản lý sản xuất đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc đảm bảo sự hoạt động suôn sẻ và hiệu quả của quá trình sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, chúng tôi tự hào giới thiệu một loạt các khóa học quản lý sản xuất chuyên nghiệp, được thiết kế tối ưu để cung cấp kiến thức sâu rộng và phương pháp thực tiễn cho cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực này.

Các khóa học này không chỉ nhằm mục đích cung cấp kiến thức về các khía cạnh cơ bản và tiên tiến của quản lý sản xuất, mà còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng và năng lực cần thiết để đối phó với các thách thức thường gặp trong môi trường sản xuất đang phát triển.

Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, quản lý sản xuất ngày nay đòi hỏi những kỹ năng đa dạng, từ lập kế hoạch sản xuất, quản lý nhân sự, tối ưu hóa quá trình sản xuất, đến quản lý chất lượng và an toàn lao động. Đặc biệt, các nhà quản lý sản xuất cần phải có khả năng đưa ra quyết định một cách tự tin và hiệu quả, đồng thời duy trì một môi trường làm việc tích cực và tương tác tích cực giữa các bộ phận và nhân viên.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học và dịch vụ tư vấn cải tiến năng suất sản xuất, nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình sản xuất của mình. Từ việc tăng cường hiệu suất và chất lượng sản phẩm đến việc giảm thiểu lãng phí và chi phí sản xuất, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp thực tiễn và hiệu quả.

Dưới đây là một số kỹ năng quản lý sản xuất và trách nhiệm chính mà mỗi người quản lý nhà máy cần phải có:

 1. Lập Kế Hoạch Sản Xuất: Đảm bảo rằng kế hoạch sản xuất được lập ra một cách hợp lý, bao gồm lịch trình sản xuất, nguồn lực cần thiết và dự trữ vật liệu.
 2. Quản Lý Nhân Sự: Lãnh đạo và quản lý nhóm sản xuất, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để đảm bảo nhân viên hoạt động một cách hiệu quả và an toàn.
 3. Tối Ưu Hóa Quá trình Sản Xuất: Liên tục cải thiện các quá trình sản xuất để tăng cường hiệu suất, giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa dòng chảy.
 4. Quản Lý Chất Lượng: Đảm bảo rằng sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn chất lượng được đặt ra, thực hiện kiểm soát chất lượng và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.
 5. Quản Lý Tồn Kho: Theo dõi và quản lý lượng hàng tồn kho một cách hiệu quả, đảm bảo rằng nhà máy luôn duy trì mức tồn kho hợp lý.
 6. An Toàn Sản Xuất: Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động sản xuất được thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn, bảo đảm sự an toàn cho nhân viên và thiết bị.
 7. Lập Kế Hoạch Bảo Trì: Quản lý lịch trình bảo trì cho các thiết bị sản xuất để đảm bảo rằng chúng luôn hoạt động ổn định và hiệu quả.
 8. Quản Lý Chi Phí Sản Xuất: Theo dõi và kiểm soát các chi phí sản xuất để đảm bảo rằng hoạt động nhà máy được thực hiện một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Các kỹ năng này là quan trọng để mỗi người quản lý nhà máy có thể đảm bảo rằng sản xuất diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh và chất lượng của doanh nghiệp.

Dưới đây là một danh sách các khóa học liên quan đến quản lý sản xuất chuyên nghiệp:

 1. Khóa học Quản lý Sản xuất Cơ bản
 2. Khóa học Quản lý Sản xuất Tiên tiến
 3. Khóa học Quản lý Sản xuất Lean
 4. Khóa học Quản lý Sản xuất JIT (Just-in-Time)
 5. Khóa học Quản lý Sản xuất TOC (Theory of Constraints)
 6. Khóa học Quản lý Dây chuyền Sản xuất
 7. Khóa học Quản lý Sản xuất và Đảm bảo Chất lượng
 8. Khóa học Quản lý Sản xuất và Kiểm soát Chất lượng
 9. Khóa học Quản lý Sản xuất và Cải tiến liên tục
 10. Khóa học Quản lý Sản xuất và Tối ưu hóa Năng suất
 11. Khóa học Quản lý Sản xuất và Quá trình Sản xuất
 12. Khóa học Quản lý Sản xuất và Tự động hóa
 13. Khóa học Quản lý Sản xuất và Robot hóa
 14. Khóa học Quản lý Sản xuất và IoT (Internet of Things)
 15. Khóa học Quản lý Sản xuất và Big Data
 16. Khóa học Quản lý Sản xuất và Trí tuệ nhân tạo (AI)
 17. Khóa học Quản lý Sản xuất và Phát triển Sản phẩm mới
 18. Khóa học Quản lý Sản xuất và Quản lý Dự án
 19. Khóa học Quản lý Sản xuất và Logistics
 20. Khóa học Quản lý Sản xuất và Kỹ thuật Vận hành

Nghiên cứu thêm về các khóa học quản lý chất lượng của chúng tôi theo link sau:

Khóa học Lean Six Sigma Đào tạo 5S Kaizen Tư vấn Bảo trì TPM Chất lượng TQM Hướng dẫn triển khai Chiến lược BSC KPIs OKRs Áp dụng các Công cụ Cải tiến Năng suất 7 QC 5Why DMAIC PDCA FMEA SPC MSA DOE VSM KANBAN SMED 8D QFD IATF 5 CoreTools Minitab… Thiết kế và phát triển các chương trình theo yêu cầu tại Doanh nghiệp

khóa học quản lý chất lượng qa qc

Dưới đây là một số khóa học phù hợp cho các vị trí quản lý sản xuất như giám đốc hoặc phó giám đốc sản xuất, quản đốc, tổ trưởng, chuyền trưởng, giám sát…:

 1. Quản lý Sản xuất và Quản lý Nhà máy:
  • Khóa học Quản lý Sản xuất
  • Khóa học Quản lý Nhà máy
  • Chương trình Quản lý Chiến lược Sản xuất
 2. Quản lý Quá trình sản xuất:
  • Khóa học Quản lý Quá trình Sản xuất
  • Chương trình Quản lý Sản xuất Lean
 3. Quản lý Chất lượng:
  • Khóa học Quản lý Chất lượng
  • Chương trình ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng
 4. Quản lý Dự án:
  • Khóa học Quản lý Dự án Sản xuất
  • Chương trình Quản lý Dự án Six Sigma
 5. Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý:
  • Khóa học Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý
  • Chương trình Phát triển Lãnh đạo
 6. An toàn lao động và Quản lý Rủi ro:
  • Khóa học An toàn Lao động và Quản lý Rủi ro
  • Chương trình Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSH)
 7. Kỹ năng Quản lý Nhân sự:
  • Khóa học Quản lý Nhân sự trong Sản xuất
  • Chương trình Phát triển Kỹ năng Quản lý Nhân sự
 8. Cải tiến liên tục và Tối ưu hóa sản xuất:
  • Khóa học Cải tiến liên tục và Lean Manufacturing
  • Chương trình Quản lý Sản xuất Kaizen
 9. Quản lý Tài chính và Chi phí Sản xuất:
  • Khóa học Quản lý Tài chính và Chi phí Sản xuất
  • Chương trình Quản lý Chi phí Sản xuất
 10. Kỹ năng Giao tiếp và Tương tác:
  • Khóa học Giao tiếp và Tương tác trong Sản xuất
  • Chương trình Phát triển Kỹ năng Giao tiếp

Các khóa học này có thể cung cấp cho các nhà quản lý sản xuất các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả quá trình sản xuất, nhân viên và tài nguyên, đồng thời tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Dưới đây là một danh sách các khóa học và các chương trình tư vấn cải tiến năng suất sản xuất:

Khóa Học:

 1. Quản lý hiệu suất sản xuất
 2. Quản lý quá trình sản xuất
 3. Quản lý dây chuyền sản xuất
 4. Lean Manufacturing và Tối ưu Hóa Dòng Chảy
 5. Six Sigma và Quản lý rủi ro chất lượng
 6. Cải tiến liên tục và Kaizen trong sản xuất
 7. Phân tích Pareto và Chiến lược 80/20
 8. Quản lý tồn kho và Vận hành nhà máy
 9. Quản lý chi phí sản xuất và Tối ưu hóa nguồn lực
 10. Chất lượng sản phẩm và Quản lý chất lượng
 11. Quản lý vận hành công nghệ và Thiết bị sản xuất
 12. Quản lý rủi ro trong sản xuất
 13. Phân tích dữ liệu và Thống kê trong sản xuất
 14. Quản trị nhân sự và Tổ chức công việc sản xuất
 15. Quản lý tự động hóa và Robot trong sản xuất
 16. Quản lý tối ưu hiệu suất máy móc và thiết bị

Chương Trình Tư Vấn:

 1. Tư vấn Lean Manufacturing và Cải tiến Năng suất
 2. Tư vấn Six Sigma và Giảm Thiểu Lỗi
 3. Tư vấn Quản lý Hiệu suất Sản xuất và Quá trình
 4. Tư vấn Quản lý Dây chuyền Sản xuất và Lập Kế hoạch
 5. Tư vấn Tối Ưu Hóa Dòng Chảy và Tăng Cường Năng suất
 6. Tư vấn Quản lý Chi Phí Sản Xuất và Tối Ưu Hóa Nguồn Lực
 7. Tư vấn Quản trị Nhân sự và Tổ Chức Công việc trong Sản xuất
 8. Tư vấn Quản lý Sản phẩm và Chất lượng
 9. Tư vấn Quản lý Tồn Kho và Vận Hành Nhà Máy
 10. Tư vấn Quản lý Rủi ro và An toàn Sản xuất

Những khóa học và chương trình tư vấn này được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình sản xuất và nâng cao hiệu suất của họ.

Dưới đây là một số khóa học liên quan đến Vận hành Xuất sắc (Operational excellence):

 1. Khóa học Quản lý Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Management): Tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình chuỗi cung ứng từ nguồn cung đến khách hàng cuối cùng để đạt được hiệu quả và linh hoạt cao nhất.
 2. Khóa học Quản lý Sản Xuất (Production Management): Hướng đến việc quản lý quá trình sản xuất và tối ưu hóa hoạt động trong nhà máy để đảm bảo sản xuất hiệu quả và năng suất cao nhất.
 3. Khóa học Lean Management: Tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và tối ưu hóa quá trình sản xuất thông qua việc áp dụng các nguyên lý Lean.
 4. Khóa học Six Sigma: Hướng đến việc giảm biến thiên và cải thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc sử dụng các phương pháp Six Sigma.
 5. Khóa học Just-in-Time (JIT) Management: Tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình sản xuất bằng cách cung cấp vật liệu và nguồn lực đúng lúc và đúng nơi.
 6. Khóa học Theory of Constraints (TOC): Hướng đến việc xác định và loại bỏ các rào cản trong quá trình sản xuất để tối ưu hóa hiệu suất.
 7. Khóa học Quản lý Sản Xuất và Đảm bảo Chất lượng: Tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất để đạt được sự xuất sắc.
 8. Khóa học Quản lý Sản Xuất và Kiểm soát Chất lượng: Hướng đến việc áp dụng các phương pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
 9. Khóa học Quản lý Sản Xuất và Cải Tiến Liên Tục: Tập trung vào việc phát triển một văn hóa làm việc liên tục cải thiện để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất.
 10. Khóa học Quản lý Sản Xuất và Tối ưu hóa Năng suất: Hướng đến việc tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và quá trình sản xuất để đạt được năng suất tối đa.

Đây là một số khóa học phổ biến giúp phát triển và thúc đẩy Vận hành Xuất sắc trong môi trường sản xuất.

Dưới đây là một số dự án cải tiến năng suất trong quản lý sản xuất:

 1. Tối ưu hóa Dây chuyền Sản xuất: Dự án này tập trung vào việc phân tích và cải thiện quá trình sản xuất trên dây chuyền để tăng cường năng suất và giảm thời gian chờ đợi.
 2. Giảm Thiểu Lãng Phí: Dự án này nhằm vào việc phát hiện và loại bỏ các loại lãng phí trong quá trình sản xuất, bao gồm lãng phí về thời gian, vật liệu, và lao động.
 3. Cải Thiện Chất Lượng Sản Phẩm: Dự án này tập trung vào việc phân tích và cải thiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng cuối cùng.
 4. Tối ưu hóa Quá trình Sản Xuất: Dự án này nhằm vào việc tối ưu hóa các quá trình sản xuất hiện tại bằng cách sử dụng công nghệ mới, tự động hóa hoặc tái cấu trúc quá trình để tăng cường hiệu suất.
 5. Tăng Cường An Toàn Lao Động: Dự án này đặt mục tiêu là cải thiện điều kiện làm việc và an toàn lao động trong nhà máy sản xuất, từ việc đào tạo nhân viên đến việc triển khai các biện pháp bảo vệ lao động.
 6. Tăng Cường Năng Lực Sản Xuất: Dự án này tập trung vào việc phát triển năng lực sản xuất bằng cách đào tạo và phát triển nhân viên, cải thiện quá trình làm việc và sử dụng công nghệ tiên tiến.
 7. Cải Thiện Tổ Chức và Quản Lý: Dự án này nhằm vào việc tối ưu hóa cấu trúc tổ chức và quá trình quản lý trong nhà máy sản xuất để tăng cường hiệu suất làm việc và tương tác giữa các bộ phận.
 8. Tối Ưu Hóa Sử Dụng Tài Nguyên: Dự án này tập trung vào việc sử dụng tài nguyên như năng lượng, nước và nguyên liệu một cách hiệu quả, giảm thiểu lãng phí và chi phí sản xuất.
 9. Tăng Cường Tính Linh Hoạt: Dự án này nhằm vào việc tối ưu hóa quá trình sản xuất để có thể thích ứng nhanh chóng với thay đổi trong thị trường và yêu cầu của khách hàng.
 10. Phát Triển Sản Phẩm Mới: Dự án này tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có để tăng cường cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Quản lý sản xuất đòi hỏi sự kết hợp của nhiều kỹ năng khác nhau để có thể hoạt động một cách hiệu quả và hiệu suất. Dưới đây là một số lí do vì sao các kỹ năng này là cần thiết:

 1. Quản lý thời gian: Trong môi trường sản xuất, việc lập kế hoạch và quản lý thời gian là rất quan trọng để đảm bảo các quá trình hoạt động một cách liền mạch và hiệu quả.
 2. Giao tiếp: Sự giao tiếp hiệu quả giữa các bộ phận và nhân viên trong nhà máy là chìa khóa để đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác và nhanh chóng.
 3. Lãnh đạo: Quản lý sản xuất cần có khả năng lãnh đạo để hướng dẫn và động viên nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và năng động.
 4. Quản lý stress: Môi trường sản xuất thường xuyên đối mặt với áp lực và căng thẳng, do đó, khả năng ứng phó với stress là cực kỳ quan trọng.
 5. Giải quyết vấn đề: Trong quản lý sản xuất, việc phát hiện và giải quyết các vấn đề nhanh chóng là rất quan trọng để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất.
 6. Tổ chức: Quản lý sản xuất cần phải tổ chức công việc và tài nguyên một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu sản xuất.
 7. Tương tác xã hội: Sự tương tác và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm là quan trọng để đảm bảo các hoạt động sản xuất diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.
 8. Tư duy Logic: Quản lý sản xuất cần phải có khả năng suy luận logic để phân tích vấn đề và đưa ra các quyết định phù hợp.
 9. Tự tin: Sự tự tin trong việc đưa ra quyết định và thực hiện các biện pháp làm việc là chìa khóa để đạt được mục tiêu sản xuất.

Tham gia các khóa học và dự án của chúng tôi, học viên sẽ không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong vai trò quản lý sản xuất, mà còn có cơ hội tiếp cận những công cụ và phương pháp mới nhất trong ngành công nghiệp sản xuất.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình vươn lên và vượt qua các thách thức trong lĩnh vực quản lý sản xuất, để doanh nghiệp của bạn có thể phát triển mạnh mẽ và thành công hơn trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

Contact Me on Zalo