Lavite – Hector cập nhật kiến thức Quản lý cho cán bộ chủ chốt

Lavite – Hector cập nhật kiến thức Quản lý cho cán bộ chủ chốt

Công ty Lavite – Hector là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm, đồ uống. Để nâng cao năng lực quản lý của nhân viên trong công ty, Lavite – Hector đã lựa chọn trung tâm đào tạo và huấn luyện quản lý CiCC là đối tác tin cậy và...
Chuỗi An toàn Thực phẩm Việt nam – VFSC

Chuỗi An toàn Thực phẩm Việt nam – VFSC

VIET NAM FOOD SAFETY CHAIN – VFSC QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0 / VIETNAM FOOD SAFETY CHAIN – VFSC-eAGRI SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ – CHUỖI CHĂN NUÔI (tương tự có chuỗi trồng trọt, thủy sản và organic, chuỗi khác) Logic thiết kế hoàn toàn phù hợp...
Contact Me on Zalo