Giảm giá!

Khóa học Thiết kế DoE

Original price was: ₫6,000,000.Current price is: ₫5,000,000.

Khóa học “Thiết kế thực nghiệm (Design of Experiments – DoE)” là một khóa học có tính ứng dụng cao, giúp bạn học cách thiết kế các thí nghiệm một cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề và cải tiến quy trình sản xuất. Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng để phân tích kết quả thí nghiệm, đưa ra các giải pháp thực tế và cải thiện hiệu quả của hệ thống.

Trong khóa học này, bạn sẽ học các kỹ năng thiết kế thực nghiệm như thiết kế thí nghiệm đơn giản, thiết kế thực nghiệm đa yếu tố, phân tích độ lệch tiềm năng, xác định các yếu tố ảnh hưởng và phân tích hiệu ứng tương tác. Bạn cũng sẽ được học cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu thống kê như ANOVA, chi-square, regression và thực hiện các phân tích độc lập và phụ thuộc.

Ngoài ra, khóa học cũng cung cấp cho bạn kiến thức về các lỗi phổ biến trong thiết kế thực nghiệm và cách tránh chúng. Bạn sẽ có cơ hội học cách sử dụng phần mềm thiết kế thực nghiệm để thực hiện các phân tích thống kê và tối ưu hóa các quy trình sản xuất.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm hiệu quả để giải quyết các vấn đề và cải thiện quy trình sản xuất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một số yêu cầu tiên quyết cho khóa học này bao gồm kiến thức về đại số, thống kê và các khái niệm cơ bản về quy trình sản xuất.

Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khóa học “Thiết kế thực nghiệm (Design of Experiments – DoE)”. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với tôi để biết thêm chi tiết.

Mô tả

Thiết kế thực nghiệm Design of Experiments DoE

Khóa học Kiểm soát Quá trình bằng Thống kê Statistical Process Control SPC & Phân tích Hệ thống Đo lường MSA

Nhận được sự tin tưởng từ BLĐ tập đoàn; CiCC tiếp tục được lựa chọn là đối tác tin cậy dài hạn cung cấp các Chương trình huấn luyện – Tư vấn áp dụng triển khai các phương pháp và công cụ cải tiến tiên tiến.

Đặc biệt trong thời gian vừa qua; CiCC với sự hướng dẫn của MBB.Phạm Thanh Diệu, ASUZAC đã và đang tiếp tục trên con đường Số hóa và Data mining – Phân tích Data…. Áp dụng triển khai SPC, và thực hành ứng dụng DoE trong Thiết kế và Phát triển sản phẩm mới…

Về ASUZAC

 Group Name:ASUZAC GROUP
Established:April 1946
Capital:103.5 million yen
Revenue:Revenue13.1 billion yen
Scope of business:Fine ceramics, Molding aluminum, Precast-concrete, Rain sensor, Labor saving equipments, Dry foods
Group member:ASUZAC Inc.
Fine Ceramics Division
Space Engineering Division (Molding aluminum)
Infrastructure Engineering Division (Precast-concrete)
P&D Division (Rain sensor, Labor saving equipments)
ASUZAC FOODS Inc.
Affiliated firm:Asahi Kaihatsu Co., Ltd.
Heze Asahi Food Industry Co., Ltd. (CHINA)
ASUZAC Co., Ltd. (VIETNAM)
ASUZAC FOODS Co., Ltd. (VIETNAM)

Chương trình Huấn luyện Kiểm soát Quá trình bằng Thống kê/ Statistical Process Control (SPC)

Thiết kế thực nghiệm/ Design of Experiments (DoE)  (3 days)

Giới thiệu:

Chương trình “Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC) và Thiết kế thực nghiệm (DoE)” được thiết kế dành riêng cho ASUZAC nhằm cung cấp cho các thành viên Công ty có các kiến thức và kỹ thuật trong việc sử dụng dữ liệu và phân tích thống kê, biết làm thế nào dùng excel và phần mềm Minitab để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thực tế. Giúp công ty nhận diện các dao động về chất lượng trong sản phẩm, trong quá trình và sau đó tìm ra lời giải tối ưu bằng Thiết kế thực nghiệm DoE để cải tiến và kiểm soát tốt hơn trong tương lai.

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ người học có được kiến thức và các kỹ năng cần thiết nhằm lựa chọn và áp dụng đúng các công cụ thống kê, mang lại giá trị và có ý nghĩa trong việc tiết kiệm chi phí, cải tiến năng suất chất lượng cho Công ty.

Với các biểu mẫu excel và phần mềm minitab, tất cả các công cụ thống kê cần thiết để cải tiến năng suất chất lượng được tích hợp thành gói, trợ giúp học viên trong suốt quá trình phân tích, vẽ đồ thị, dễ dàng thực hiện, thay đổi và cập nhất, truy xuất dữ liệu và báo cáo nhanh chóng…

Phương pháp

Thực hiện huấn luyện bao gồm lý thuyết, ví dụ và bài tập nhóm, kết hợp hỏi đáp

Hướng dẫn áp dụng vào các tình huống cụ thể và mang tính thực tế cao

Chia các nội dung thành buổi sáng và buổi chiều

Mục tiêu Chương trình

Mục tiêu chính của lớp học được cung cấp tại lớp, bên cạnh đó học viên có được sự hiểu biết thông qua thực hành thực tế các vấn đề và có các lời giải khả thi nhất cho việc áp dụng vào các dự án cải tiến liên tục cụ thể tại khu vực làm việc. Các mục tiêu chính như sau:

 • Khám phá Quá trình / Process Discovery
  • Giải thích dao động thống kê / Explain the various statistics used to express location and spread of data
  • Mô tả các đặc tính của phân bố chuẩn / Describe the characteristics of a Normal Distribution
  • Mô tả khác nhau của nguyên nhân đặc biệt và nguyên nhân thông thường/ Describe the difference between Special Cause and Common Cause Variation
  • Tạo ra các loại biểu đồ cho các bộ dữ liệu / Generate a variety of graphs for data
  • Thực hiện từng bước Dữ liệu liên tục và Dữ liệu rời rạc / Perform the step by step methodology in Variable and Attribute data
 • Năng lực quá trình/ Process Capability
  • Ước lượng năng lực cho dữ liệu liên tục / Estimate Capability for Continuous Data
  • Ước lượng năng lực cho dữ liệu rời rạc / Estimate Capability for Attribute Data
  • Mức Sigma của quá trình / Process Sigma Level Results
 • Kiểm soát quá trình bằng thống kê / Statistical Process Control – SPC
  • Mô tả các thành phần của biểu đồ SPC và mục đích / Describe the elements of an SPC Chart and the purposes of SPC
  • Hiểu làm thế nào để xếp hạng SPC trong phòng ngừa hư hỏng / Understand how SPC ranks in defect prevention
  • Mô tả 9 bước triển khai biểu đồ SPC / Describe the 9 Step route or methodology of implementing a chart
  • Thiết kế phân nhóm dữ liệu cho SPC / Design subgroups if needed for SPC usage
  • Xác định tần suất lấy mẫu / Determine the frequency of sampling
  • Hiểu biểu đồ kiểm soát / Understand the Control Chart selection methodology
  • Thân thiện với các thông số và tính toán đường trung tâm, chặn trên, chặn dưới của biểu đồ / Be familiar with Control Chart parameter calculations such as UCL, LCL and the Center Line
 • Thiết kế thực nghiệm / Process Optimizations – DoE
  • Hồi quy tiến trình và phân tích tương quan/ Linear Regression and Correlation Analysis
  • Thiết kế thực nghiệm / DOE

Chi tiết / Detail of Course Outline:

Vui lòng xem chi tiết ở bảng sau/ Please. See details table below.

Phase Giai đoạnName TênTopics Chủ đềTime Thời gian
Khám phá quá trìnhProcess DiscoverySơ đồ quá trìnhProcess Mapping •  SIPOC và IPO / SIPOC and IPO Diagram•  Làm rõ khách hàng quan tâm về / Clearly define what the customers care about.•  Xác định KPIV và KPOV / Define the KPIV and KPOV•  Phát biểu hiện trạng / Problem Statement (using measures of customer care-about)Ngày 1Sáng9:00 – 12:00
Sức mạnh dữ liệuThe Power of DataSức mạnh dữ liệuThe Power of Data•  Tại sao dùng dữ liệu / Why Use Data / Vài trò thống kê / The Role of Statistics•  Dữ liệu liên tục / Variable Data / Continuous Data•  Dữ liệu rời rạc / Attribute Data / Discrete Data•  Mực độ thấu hiểu dữ liệu / Levels of data Knowledge
Dữ liệu liên tụcContinuous Data•  Thống kê mô tả và thống kê suy diễn / Descriptive versus Inferential Statistics•  Đặc tính bộ dữ liệu: dạng phân bố / Characterizing Data Sets: Shape of Distribution•  Chỉ số tập trung (trị trung bình, trung vị, yếu vị) / Central Tendency (Mean, Median, Mode)•  Phân bố chuẩn/ biểu đồ chuẩn / Normal Distribution / DNOM chart for short production run.•  Chỉ số dao động (Khoảng, Độ lệch, Phương sai) / Variation (Range, Standard Deviation, Variance)•  Biểu đồ Dotplots / Histograms / Boxplots…
Dữ liệu rời rạcDiscrete Date•  Lỗi và tỷ lệ lỗi / Defects versus Defective ItemsĐếm sản phẩm lỗi/ Counting Defective Items•  Đếm số lỗi/ Counting Number of Defects•  Lỗi trên triệu cơ hội / Defects per Million Opportunities (DPMO)•  Lỗi trên đơn vị / Defects per Unit (DPU)•  Parts per Million (PPM)•  Rolled Throughput Yield (RTY)Ngày 1Chiều13:00 – 16:00
Năng lực quá trìnhProcess CapabilityĐo lường hành vi quá trìnhMeasuring Process Behavior•  Trích xuất tri thức từ dữ liệu / Extracting Knowledge from Data /•  Hiểu loại dao động / Understanding Types of Variation•  Biểu đồ hành vi dữ liệu / Process Behavior Charts for Variable Data 
Năng lực quá trìnhProcess Capability•  Năng lực quá trình là gì/ What is Process Capability•  Năng lực quá trình dữ liệu liên tục / Process Capability from Variable Data•  Ước lượng tỷ lệ dựa trên giới hạn kỹ thuật / Estimating Percentage Beyond Specification Limits•  Chỉ số / Cp, Cpk, Pp, Ppk indices•  Năng lực quá trình dữ liệu rời rạc / Process Capability from Attribute Data
Kiểm soát quá trình bằng thống kêStatistical Process Control SPCKế hoạch kiểm soátControl Plan•  Kế hoạch kiểm soát là gì? / What is a Control Plan?•  Chiết lược kiểm soát / Control Plan Strategy•  Kiểm soát gì / What to Control? Xác định KPIV/ Identifying KPIVs•  Tại sao dùng kế hoạch kiểm soát / Why Use a Control Plan? /•  Phát triển kế hoạch kiểm soát/ Developing a Control Plan•  Chọn cấp độ kiểm soát đúng / Choosing the Right Level of Control•  Kế hoạch kiểm soát thành phần/ Bảng kế hoạch kiểm soát / Components of a Control Plan/ Control Plan WorksheetNgày 2Sáng9:00 – 12:00    Ngày 2Chiều13:00 – 16:00
Kiểm soát quá trình bằng thống kêStatistical Process Control – SPC•  Biểu đồ kiểm soát dữ liệu liên tục / Process Behavior Charts for Continuous Data:–         I & mR Chart–         X Bar and R Chart, XbarS…•  Biểu đồ kiểm soát dữ liệu rời rạc / Process Behavior Charts for Attribute Data:–         p Chart; u Chart, …•  Giải thích biểu đồ kiểm soát / Interpreting Process Behavior Charts
Tương quan và hồi quy tuyến tínhCorrelation and Simple Linear Regression•  Tương quan là gì/ biểu đồ / What is a Correlation? Scatter Diagram•  Hệ sộ tương quan/ The Correlation Coefficient, r•  Phân tích hồi qui / Regression Analysis•  Chỉ số hiệp phương sai/ The Coefficient of Determination, R2•  Mức ý nghĩa / Overall Significance•  Tại sao dùng hàm hồi qui / Why Use a Regression Equation?
Thiết kế thực nghiệmDesign of Experiments  DoECơ bản về thiết kế thực nghiệmBasic Design of Experiments•  Thiết kế thực nghiệm là gì/ What is a Designed Experiment (DOE)?•  Tại sao / Why use DOE?•  Thành phần / Components of a DOE•  Loại / Types of Experiments•  Bước thực hiện / Steps for Designing and Conducting a DOE•  Loại đầu ra / Types of Outputs•  Lựa chọn đầu ra tốt / Selecting a Good Output•  Nhân tố và Tương quan của các tác động / Factor and Interaction Effects•  Thử và sai / Trial and Error•  Một nhân tố tại một thời điểm / One-Factor-at-a Time: OFATNgày 3Sáng9:00 – 12:00  
Thiết kế thực nghiệm mở rộngAdvance Design of Experiments•  Chiến lược / Doe Strategies•  Bảng hoạch định/ DOE Planning Worksheet•  Thiết kế phân số / Fractional Factorial Designs•  Thiết kế đầy đủ / Full Factorial Designs•  Phương pháp bề mặt đáp ứng/ Response Surface Methodology•  Dùng Minitab chạy DOE / Minitab with DOE and explain outputNgày 3Chiều13:00 – 16:00
Ôn tậpReviewÔn tập và Hỏi đápReview and Q&A•  Hỏi đáp / Question and answer•  Trao giấy chứng nhận/ Certificate

Tham dự

Những ai liên quan đến thực hiện, triển khai, duy trì các hoạt động cải tiến trong công ty; người đựơc lựa chọn trở thành Triển khai Lean, hay Đai xanh, Đai đen Lean Six Sigma

Chi phí Chương trình:  Liên hệ

Ghi chú: Chi phí trên đã bao gồm VAT, ăn ở đi lại của chuyên gia, tài liệu và giấy chứng nhận.

Số lượng

Sắp xếp bởi công ty, nhưng để đảm bảo chất lượng lớp học số lượng học viên không nên lớn hơn 20 người.

Giới thiệu chuyên gia phụ trách

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỘC CiCC

Kinh nghiệm Lean, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý thiết kế& phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM ;         Di động: 0988000364 ;

Email : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợ Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư Kiêm giám đốc cải tiến Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam, là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

            Chúng tôi mong nhận được sự chấp thuận của Quý Công ty

Cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

Contact Me on Zalo