GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MBB TẠI HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN AAA VIETNAM

Chương trình được Hội đồng MBB của HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN AAA và CICC thiết kế phù hợp với nhu cầu phát triển của tổ chức và nâng cao khả năng của các Black Belt có mong muốn trở thành MBB trong tương lai.

Để được cấp chứng nhận đẳng cấp MBB tại HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN AAA, học viên cần hoàn thành các điều kiện sau:

  1. Tham gia đầy đủ ít nhất là 80% thời lượng lý thuyết khóa MBB
  2. Đạt >=70% điểm kểm tra lý thuyết theo yêu cầu khóa học
  3. Tham gia giảng dạy lý thuyết ít nhất 20 giờ cho các khóa học Green Belt
  4. Tham gia giảng dạy lý thuyết ít nhất 10 giờ cho các khóa học Black Belt
  5. Hoàn thành hướng dẫn cho 05 Dự án Green Belt
  6. Hoàn thành hướng dẫn cho 02 Dự án Black Blet
  7. Hoàn thành 01 Dự án lớn MBB do chính mình quản lý

Chương trình được tổ chức trong 06 tháng triển khai: Vừa học lý thuyết MBB vừa hoàn thành các điều kiện được liệt kê như trên trên.

Trong trường hợp 1 trong 7 điều kiện trên chưa được hoàn thành đầy đủ trong 06 tháng triển khai, thì Học viên và Ban Quản lý Đào tạo sẽ lên Phương án cụ thể với Hội đồng MBB để thực hiện trong các tháng tiếp theo theo như lịch sẽ được các bên thống nhất.

Học lý thuyết Lean Six Sigma MBB

Để có kiến thức chuyên sâu ở mức cao về Lean Six Sigma, điều quan trọng là MBB phải có hiểu biết vững chắc về các lý thuyết liên quan.  Xem nội dung các học phần ở trang kế tiếp.

Để đạt chứng nhận hoàn thành lý thuyết MBB này yêu cầu bạn phải vượt qua ít nhất là 03 bài kiểm tra có tính điểm:

– Bài thi #1: Tính thời gian, 60 phút.  Khoảng 60 câu hỏi (Chiếm 20% điểm cuối kỳ)

– Bài thi #2: Tính thời gian, 90 phút.  Khoảng 100 câu hỏi (Chiếm 30% điểm cuối kỳ)

– Bài thi #3: Tính thời gian, 120 phút.  Khoảng 150 câu hỏi (Chiếm 50% điểm cuối kỳ)

Hình thức: Trắc nghiệm + viết + thực hành Minitab. Điểm cuối kỳ nếu >= 70% tổng điểm thì đạt yêu cầu.

 Triển khai Dự án lớn MBB

Tương tự như quá trình chứng nhận đẳng cấp Đai đen (BB). MBB cũng phải hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của Dự án cải tiến lớn, Dự án có thể sử dụng tiến trình DMAIC truyền thống hoặc DMADV trong Thiết kế cho Six Sigma để thực hiện triển khai. Quá trình xem xét và phê duyệt tương ứng với mỗi giai đoạn cần phải có ít nhất 1 MBB xác nhận hoàn thành và cho qua bước.

Tổ chức đợt báo cáo cuối cùng, hội động phản biện và chấm điểm phải có đầy đủ thành viên trong Ban gồm:

–           MBB1. Phạm Thanh Diệu – Trưởng hội động thuộc CICC

–           MBB2. Người Hàn Quốc do Công ty Mẹ đề cử

–           MBB3. Người Hàn Quốc do Công ty Mẹ đề cử hoặc HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN AAA Vietnam đề cử

–           Chủ quản bộ phận Đào tạo và Huấn luyện HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN AAA Vietnam

–           Một đại diện Người Hàn là Lãnh đạo HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN AAA Vietnam

Thang điểm sẽ được hội đồng công bố trước 01 tuần của ngày tổ chức báo cáo và bảo vệ báo vệ dự án cuối cùng.

Contact Me on Zalo