khóa học 6s

Hướng dẫn triển khai 6S (5S + Safety) thành công

Triển khai 6S là một quá trình phức tạp và có nhiều bước, bao gồm các bước tương tự như 5S, nhưng có thêm bước Safety để đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc. Dưới đây là hướng dẫn triển khai 6S thành công:

 1. Đánh giá tình trạng hiện tại: Để triển khai 6S thành công, bạn cần phải đánh giá tình trạng hiện tại của quá trình làm việc và xác định các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe của nhân viên.

 2. Sàng lọc (Seiri): Bước này giống như 5S, nhưng bạn cần tập trung vào việc loại bỏ các vật dụng và công cụ không an toàn hoặc không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

 3. Sắp xếp (Seiton): Bước này giống như 5S, nhưng bạn cần phải đảm bảo rằng các vật dụng và công cụ được sắp xếp sao cho an toàn và thuận tiện cho nhân viên sử dụng.

 4. Sạch sẽ (Seiso): Bước này giống như 5S, nhưng bạn cần phải đảm bảo rằng mọi vật dụng và công cụ được làm sạch đầy đủ để tránh các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe.

 5. Săn sóc (Seiketsu): Bước này giống như 5S, nhưng bạn cần phải đảm bảo rằng các vật dụng và công cụ được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn và sức khỏe của nhân viên.

 6. Sẵn sàng – Tự giác và giám sát (Shitsuke): Bước này giống như 5S, nhưng bạn cần đảm bảo rằng các quy định về an toàn và sức khỏe được tuân thủ và giám sát định kỳ. Nhân viên cần được đào tạo về an toàn và sức khỏe, và phải tự giác tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn và sức khỏe.

Những bước trên nên được thực hiện bởi một nhóm được chỉ định để đảm bảo rằng quy trình triển khai 6S được thực hiện đúng cách. Sau khi triển khai thành công, 6S sẽ giúp nâng cao an toàn và sức khỏe của nhân viên.

Các chương trình đào tạo tư vấn 6S và Kaizen của CiCC được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc cải thiện quy trình sản xuất. Bằng cách kết hợp lý thuyết với thực tiễn, các chuyên gia của CiCC giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về 5S và Kaizen, đồng thời triển khai các kế hoạch thích hợp để tăng cường hiệu quả sản xuất và giảm thiểu lãng phí.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị đào tạo chuyên nghiệp về 5S và Kaizen, hãy tham khảo các chương trình đào tạo của CiCC tại các trang web www.cicc.com.vn, www.lean.vn, www.leansigmavn.com. CiCC cam kết sẽ mang đến cho bạn các giải pháp tối ưu nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện quy trình công việc của doanh

 Triển khai 5S là một quá trình phức tạp và có nhiều bước, bao gồm:

 1. Sơ đồ hoá quy trình: Đây là bước đầu tiên trong việc triển khai 5S. Nó giúp xác định quá trình làm việc hiện tại của doanh nghiệp. Bằng cách vẽ sơ đồ, bạn có thể xác định các bước trong quá trình làm việc, những vấn đề hiện tại, các tác nhân gây lãng phí trong quá trình sản xuất.
 2. Sàng lọc (Seiri): Bước này là để tách các vật dụng và công cụ cần thiết để làm việc khỏi các vật dụng và công cụ không cần thiết. Những vật dụng không cần thiết sẽ được loại bỏ hoặc đưa vào nơi lưu trữ.
 3. Sắp xếp (Seiton): Bước này là để sắp xếp các vật dụng cần thiết vào nơi phù hợp. Vật dụng phải được sắp xếp theo một cách có tổ chức và dễ dàng tìm kiếm.
 4. Sạch sẽ (Seiso): Bước này là để làm sạch nơi làm việc. Những vật dụng còn lại sau khi đã tách rời và sắp xếp sẽ được làm sạch để tiết kiệm thời gian tìm kiếm.
 5. Săn sóc (Seiketsu): Bước này là để duy trì việc sắp xếp và làm sạch nơi làm việc. Nhân viên sẽ phải được đào tạo và cấp giấy phép truy cập vào các khu vực được sắp xếp và làm sạch để giữ cho nơi làm việc luôn được sạch sẽ và gọn gàng.
 6. Sẵn sàng – Tuần tra và duy trì (Shitsuke): Bước này là để đảm bảo rằng quy trình 5S sẽ được duy trì. Nhân viên sẽ được đào tạo về quy trình 5S và có trách nhiệm thực hiện quy trình này đúng cách.

Quá trình triển khai 5S cần phải được thực hiện bằng cách tập trung vào từng bước một. Những bước này sẽ được thực hiện bởi một nhóm được chỉ định để đảm bảo rằng quy trình triển khai 5S được thực hiện đúng cách. Sau khi đã triển khai thành công

Triển khai safety an toàn là quá trình áp dụng các biện pháp an toàn để giảm thiểu nguy cơ tai nạn, chấn thương hoặc tổn thất cho con người, tài sản và môi trường. Đây là một khía cạnh quan trọng của quản lý rủi ro và bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động.

Dưới đây là một số bước để triển khai safety an toàn:

 1. Đánh giá rủi ro: Đánh giá tất cả các rủi ro tiềm ẩn trong công việc hoặc hoạt động. Điều này bao gồm cả việc xác định các yếu tố gây nguy hiểm và các yếu tố nguyên nhân.
 2. Lập kế hoạch: Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, lập kế hoạch để giảm thiểu nguy cơ. Kế hoạch này nên bao gồm việc thiết lập các quy tắc và quy trình an toàn, đào tạo nhân viên và thiết bị, cung cấp trang thiết bị bảo vệ cá nhân, và sắp xếp các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố.
 3. Thực hiện kế hoạch: Sau khi lập kế hoạch, triển khai các biện pháp an toàn và đảm bảo tất cả nhân viên và người tham gia đều hiểu và tuân thủ các quy tắc an toàn.
 4. Kiểm tra và đánh giá: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp an toàn, và cập nhật và cải thiện kế hoạch khi cần thiết.
 5. Thúc đẩy nhận thức an toàn: Thúc đẩy tinh thần an toàn trong tổ chức bằng cách tạo ra một môi trường làm việc an toàn và đưa ra các chính sách và quy trình an toàn cần thiết.

Quá trình triển khai safety an toàn không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và môi trường, mà còn giúp tăng tính hiệu quả và năng suất của tổ chức.

Contact Me on Zalo