Khóa học quản lý chất lượng QA/QC (Quality Assurance/Quality Control)

Khóa học quản lý chất lượng QA/QC (Quality Assurance/Quality Control)

Chương trình đào tạo quản lý chất lượng chuyên nghiệp dành cho Doanh nghiệp của chúng tôi mang đến một loạt các khóa học đa dạng liên quan đến quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, và công cụ quản lý chất lượng. Dưới đây là danh sách đầy đủ các khóa học: Các Khóa Học Quản...
Tư vấn TQM

Tư vấn TQM

TQM là gì? TQM là viết tắt của “Total Quality Management”, tức là Quản lý chất lượng toàn diện. TQM là một phương pháp quản lý được áp dụng trong các tổ chức và doanh nghiệp để tạo ra sự đổi mới liên tục và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. TQM tập...
Tổng quan về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Tổng quan về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Giới thiệu chung về TQM Từ 1950 đến 1980 hình thành rất nhiều quan điểm, trường phái, kỹ thuật, công cụ Quản lý chất lượng. Trong đó, TQM là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả thành viên, nhằm đạt tới sự thành công lâu...
Contact Me on Zalo