Phương pháp tiếp cận cải tiến của CiCC

Chúng tôi tự hào là đơn vị vừa kết hợp được giữa quản lý và định hướng chiến lược (WHAT) theo Balanced Scorecard (BSC) thiết lập mục tiêu Management By Objectives (MBO) chuyển đổi KPIs thành OKRs vừa là đơn vị hỗ trợ, tư vấn triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến (HOW) theo Lean, Six Sigma, LeanTPM… Ngoài ra chúng tôi còn giúp khách hàng của mình CHUYỂN ĐỔI SỐ & tích hợp hệ thống phần mềm theo LeanERP do chúng tôi thiết kế và phát triển giúp quá trình quản trị và điều hành linh hoạt – hiệu quả và bền vững.

Kết nối Chuỗi giá trị VSM Value Stream Mapping & BSC (MBO) KPIs OKRs

Cải tiến bền vững hiệu năng và đo lường mức độ đạt được bằng số.

– Sự hiểu biết sâu – rộng của chuyển gia là điểm mạnh của CiCC, với các phương pháp luận về cải tiến bền vững hiệu năng, tiến trình làm việc phù hợp và các phương pháp công cụ hữu ích, nhằm giúp khách hàng đạt được các mục tiêu chiến lược, cũng như duy trì thành công hiệu quả và hiệu lực hệ thống sản xuất/kinh doanh.

– Chuyên gia của CiCC sẽ nhận diện và xác định cách thức nào là tốt nhất và phù hợp nhất với phương pháp luận của cải tiến bền vững hiệu năng. Chúng tôi bắt đầu với quá trình đánh giá và khảo sát hiện trường- hiện vật- hiện trạng (khám bệnh), sau đó cung cấp cho khách hàng một bản báo cáo với đầy đủ các giá trị hiệu năng hiện tại kèm theo và một phác đồ cải tiến. Khi đó chuyên gia CiCC dễ dàng phối hợp cùng với khách hàng để phát triển/ triển khai và cùng nhau tìm ra các lời giải đột phá, tối ưu từ các phương pháp và công cụ tốt nhất.

– Đây là cách thức tiếp cận “động” của chúng tôi: CiCC Sustainable Performance Management, có nghĩa là chúng tôi rất linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp và công cụ tốt nhất và phù hợp nhất ứng với mỗi tình huống của mỗi khách hàng, đảm bảo rằng khách hàng sẽ đạt được kết quả cuối cùng và tiếp tục với tốc độ, mức độ chính xác và vững chắc trong tương lai.

Ngôi nhà Hệ thống khuyến nghị của CiCC cho Khách hàng

CiCC tư vấn và huấn luyện Kết hợp BSC KPIs (Balanced Scorecard Key Performance Indicators) với MBO OKRs (Management by Objectives Objectives and Key Results) có thể giúp tổ chức đạt được những lợi ích sau:

 1. Đảm bảo tính cân bằng và đồng bộ giữa các mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động: BSC KPIs tập trung vào các chỉ số đo lường hiệu quả toàn diện của tổ chức, bao gồm các mục tiêu chiến lược và hoạt động. MBO OKRs tập trung vào các mục tiêu cụ thể và đo lường kết quả. Kết hợp cả hai giúp đảm bảo rằng các mục tiêu hoạt động hỗ trợ mục tiêu chiến lược và cân bằng được giữa các mục tiêu.
 2. Xác định các chỉ số đo lường cụ thể và đo lường kết quả: BSC KPIs cung cấp các chỉ số đo lường cụ thể cho mỗi mục tiêu, trong khi MBO OKRs đặt ra các mục tiêu cụ thể và đo lường kết quả. Kết hợp cả hai giúp tổ chức đặt ra các mục tiêu cụ thể và xác định các chỉ số đo lường cụ thể để đo lường kết quả.
 3. Theo dõi hiệu suất và điều chỉnh chiến lược: Kết hợp BSC KPIs với MBO OKRs cho phép tổ chức theo dõi hiệu suất theo các chỉ số đo lường cụ thể và đánh giá tiến độ đối với các mục tiêu cụ thể. Điều này giúp tổ chức điều chỉnh chiến lược và các mục tiêu hoạt động để đạt được các mục tiêu chiến lược.
 4. Tăng tính minh bạch và tương tác trong tổ chức: Kết hợp BSC KPIs với MBO OKRs cung cấp cho các nhân viên một cái nhìn tổng quan về các mục tiêu và kết quả hiệu quả của tổ chức. Nó cũng tạo ra một tương tác hợp tác trong tổ chức, khi các nhân viên có thể tham gia đặt ra các mục tiêu cụ thể và đánh giá hiệu quả của họ trong quá trình đạt được các mục tiêu đó.

Sau khi đã thiết lập rõ ràng (WHAT) dựa trên BSC KPIs OKRs, CiCC đồng hành với Doanh nghiệp để triển khai Lean Six Sigma, TPM (Total Productive Maintenance), TQM (Total Quality Management) và các công cụ cải tiến tiên tiến có thể giúp thúc đẩy BSC KPIs OKRs bằng cách:

 1. Lean Six Sigma: Phương pháp Lean Six Sigma tập trung vào cải tiến quá trình và giảm thiểu lãng phí. Việc triển khai Lean Six Sigma giúp tăng năng suất và hiệu quả, giảm chi phí và thời gian sản xuất. Việc áp dụng Lean Six Sigma có thể giúp cải thiện các chỉ số đo lường trong BSC KPIs và đạt được các mục tiêu của MBO OKRs.
 2. TPM: TPM tập trung vào việc bảo trì thiết bị và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc triển khai TPM giúp tăng độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị, giảm thời gian dừng máy và tăng năng suất. Việc áp dụng TPM có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs, chẳng hạn như chỉ số hoạt động và độ sẵn sàng của thiết bị.
 3. TQM: TQM tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc triển khai TQM giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đối với sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức trên thị trường. Áp dụng TQM có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs, chẳng hạn như chỉ số chất lượng sản phẩm và chỉ số hài lòng khách hàng.
 4. Các công cụ cải tiến tiên tiến: Các công cụ cải tiến tiên tiến, chẳng hạn như Kaizen, Poka-Yoke và 5S, giúp tăng năng suất, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm. Áp dụng các công cụ này có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.

Ngoài ra, Supply Chain Management (SCM) là quá trình quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên Value Stream Mapping (VSM), từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng, nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ đúng thời gian, đúng số lượng và đúng chất lượng với chi phí thấp nhất.

Việc triển khai SCM có thể giúp thúc đẩy BSC KPIs OKRs bằng cách:

 1. Tăng tính linh hoạt và đáp ứng nhanh: SCM giúp tăng tính linh hoạt và đáp ứng nhanh đối với yêu cầu của khách hàng, từ đó giúp tăng chỉ số đo lường liên quan đến khách hàng trong BSC KPIs và đạt được các mục tiêu của MBO OKRs.
 2. Giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình: Việc triển khai SCM giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí và chi phí trong quá trình cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Việc giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.
 3. Quản lý rủi ro: SCM giúp quản lý rủi ro trong quá trình chuỗi cung ứng, từ đó giảm thiểu các sự cố và rủi ro gây ảnh hưởng đến sản xuất và cung ứng hàng hóa. Việc quản lý rủi ro có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.
 4. Tăng hiệu quả quản lý: Việc triển khai SCM giúp tăng hiệu quả quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đó giúp đạt được các mục tiêu của MBO OKRs. SCM giúp tăng tính minh bạch và tương tác trong tổ chức, giúp quản lý các thông tin về hoạt động và đánh giá hiệu quả của tổ chức, từ đó giúp đưa ra các quyết định quan trọng một cách thông minh và nhanh chóng.

Với lực lượng chuyên gia và lập trình viên nhiều năm kinh nghiệm, CiCC cam kết đồng hành lâu dài và thường xuyên với Doanh nghiệp, giúp khách hàng của mình: Chuẩn hóa các quy trình và quy trình làm việc (SOP) giúp tăng tính chuẩn mực, hiệu quả và đồng nhất trong các hoạt động của tổ chức. Khi các quy trình và SOP được chuẩn hóa, việc thực hiện các hoạt động sẽ trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu rủi ro và lãng phí. Ngoài ra, việc số hóa các quy trình và SOP cũng giúp tăng tính đồng nhất và tiện lợi trong việc quản lý và truyền đạt thông tin, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí trong quá trình quản lý.

Việc chuẩn hóa SOP và số hóa còn đóng góp rất lớn trong quá trình chuyển đổi số (digital transformation) của tổ chức. Việc chuyển đổi số đòi hỏi các quy trình và quy trình làm việc phải được thiết kế lại để phù hợp với các công nghệ số hiện đại. Việc chuẩn hóa và số hóa giúp quá trình chuyển đổi số trở nên thuận lợi hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí trong quá trình triển khai các dự án chuyển đổi số. Chuẩn hóa SOP và số hóa cũng đóng góp quan trọng cho việc thực hiện BSC KPIs và MBO OKRs. Việc chuẩn hóa SOP giúp đảm bảo tính đồng nhất và hiệu quả trong các hoạt động của tổ chức, từ đó giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs. Ngoài ra, việc số hóa các quy trình và SOP giúp thu thập và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó giúp đưa ra các quyết định quan trọng và chiến lược hợp lý.

Giải pháp Lean ERP (Enterprise Resource Planning) của CiCC là một lựa chọn tốt khi kết nối BSC KPIs OKRs trong doanh nghiệp. ERP là một hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp toàn diện, bao gồm nhiều chức năng và module khác nhau, từ quản lý nguồn nhân lực, tài chính kế toán, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án và nhiều hơn nữa.

Việc triển khai giải pháp ERP giúp tổ chức tối ưu hóa quản lý các hoạt động kinh doanh, từ đó giảm thiểu chi phí và tăng tính hiệu quả của doanh nghiệp. ERP cung cấp cho các bộ phận trong tổ chức một hệ thống thông tin chung, giúp đảm bảo tính đồng nhất và chính xác trong quản lý thông tin.

Khi kết hợp giải pháp ERP với BSC KPIs và MBO OKRs, tổ chức có thể thu thập và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó giúp đưa ra các quyết định quan trọng và chiến lược hợp lý. ERP cũng cung cấp cho các bộ phận trong tổ chức một cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh, giúp đánh giá hiệu quả các hoạt động và đối chiếu với các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.

Ngoài ra, giải pháp ERP cũng giúp tối ưu hóa các quy trình và quy trình làm việc trong tổ chức, từ đó giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs. ERP cung cấp cho các bộ phận trong tổ chức một công cụ mạnh mẽ để quản lý quy trình và đối chiếu với các mục tiêu và chỉ tiêu, giúp đạt được hiệu quả cao nhất trong các hoạt động của tổ chức.

Tên khóa học BSC KPIs OKRsThời lượngPublicOn-site
Khóa học giới thiệu về BSC KPIs OKRs / BSC01 – Introduction to the Balanced ScorecardLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY
Khóa học BSC KPIs OKRs nâng cao / BSC02 – Advanced Balanced ScorecardLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY
Khóa học hướng dẫn thực hành và áp dụng BSC KPIs OKRs / BSC03 – Practice and application Balanced ScorecardLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY
Tư vấn triển khai BSC KPIs OKRs / BSC04 – Build up Balanced Scorecard systemLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY

Chương trình đào tạo tham khảo về các khóa học BSC KPIs OKRs của CiCC

https://cicc.com.vn/tokyo-rope-group-apply-kpi-okr-base-on-bsc/Tìm kiếm

Từ ngày 29, 30, 31/ 05 /2019 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30  Phân viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC-HCMC) phối hợp cùng Chuyên gia CiCC – Ông Phạm Thanh Diệu tổ chức khóa học THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPI/ OKR THEO BSC. 

Chương trình kết thúc thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 20 Anh Chị cấp cao là: Chủ tịch – TGĐ – P.TGĐ và GĐ/TP phụ trách phát triển định hướng chiến lược theo BSC và Thiết lập mục tiêu KPI / OKR cho Công ty từ trên xuống. 

Thay mặt đơn vị tổ chức, Giảng viên phụ trách chúng tôi chân thành cảm ơn đến BLĐ các Tổ chức / Tổng Công ty / Công ty đến từ: WELDCOM, VANPHU, GIADINH, CUONGTHUANPHAT, GO1VN, LISOTECS, LANGBIANG, VINASOY, DAIHOCBINHDUONG, ESTECVN, MATDO, TUONGVAN…

“OKRs và KPIs, chúng ta nên chọn phương pháp đo lường nào? Liệu có thể kết hợp OKR với KPI cùng lúc được không?” OKRs và KPIs là phương pháp tiếp cận cập nhật của quản trị hiện đại theo mục tiêu MBO. Do đó, tùy theo yêu cầu doanh nghiệp mà các nhà quản trị nên lựa chọn cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

KPI là viết tắt từ cụm từ Key Performance Indicator, có nghĩa “Chỉ số đo lường hiệu suất”. Đo lường theo các KPIs nhằm đánh giá KẾT QUẢ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chính xác bằng con số diễn ra có tần suất và gắn với một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể.

OKR được viết tắt từ cụm từ Objective & Key Result, có nghĩa “Mục tiêu và Kết quả then chốt”. Khi làm việc với OKR, bạn sẽ phải tự hỏi mình các câu hỏi: 1. Bạn cần đi đến đâu? 2. Làm thế nào để bạn biết bạn đang ở đó? 3. Bạn sẽ làm gì để đến đó?

Bạn không thể quản lý nhân viên hiệu quả nếu không có những chỉ tiêu công việc cụ thể và thực hiện đánh giá thành tích trên những chỉ tiêu cụ thể đo lường đó.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai các phương pháp và công cụ cải tiên tiên tiến, khóa học được thiết kế xuất phát từ nhu cầu cần được hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai KPI/OKR theo Balanced Scorecard thực tế, đặc biệt là cách lựa chọn những thước đo cho bộ phận gián tiếp vốn dĩ được xem là mơ hồ và khó đo lường hơn các chỉ số của kinh doanh, sản xuất.

Nội dung chương trình được thiết kế cho các lãnh đạo, trưởng phòng, nhân viên hiểu sâu hơn về cách thức triển khai xây dựng KPI/OKR theo mục tiêu công việc và tập trung nhiều vào logic xây dựng và thực hành/ thực thi.

Ngoài ra học viên còn được chuyên gia hướng dẫn và gợi ý áp dụng các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến như Lean Six Sigma… để làm thế nào đạt được các mục tiêu đã thiết lập cho các KPI/OKR.

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp các hiểu biết hệ thống về BSC & KPI/OKR
 • Hướng dẫn sử dụng BSC & KPI/OKR để quản trị mục tiêu sản xuất kinh doanh phù hợp
 • Sử dụng BSC & KPI/OKR để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI/OKR
 • Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI/OKR
 • Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện BSC & KPI/OKR
 • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC & KPI/OKR để tiến hành cải tiến liên tục doanh nghiệp

Nội dung chương trình

Nội dungThời lượng
Tổng quan về Quản trị Chiến lược theo Phương pháp Thẻ Điểm Cân Bằng (BSC)Ngày 18:30 – 10:00 AM
–   Giới thiệu mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Sơ đồ chiến lược các cấp độ
–   Giới thiệu những hướng chiến lược ở 4 khía cạnh triển vọng
 –   So sánh BSC và các phương pháp công cụ khácNgày 110:00 – 11:30 AM
–   Làm thế nào để liên kết BSC với các phương pháp công cụ cải tiến trong doanh nghiệp như 5S Kaizen, TPM, TQM, Lean Six Sigma …ERP.
–   Bài tập nhóm: Sơ đồ chiến lược và trình bày
–   Chia sẻ Case study và các ví dụ minh họa
 Giới thiệu KPIs và OKRsNgày 113:30 – 15:00 PM
–   Phân biệt KPI và OKR
–   Các lỗi phổ biến khi triển khai KPI/OKR tại doanh nghiệp
–   Phương pháp chuyển đổi mục tiêu thành chỉ số đo lường
–   Phương pháp SMART khi xây dựng hệ thống KPI/OKR
–   Phương pháp xây dựng KPI/OKR theo mục tiêu công việc và theo quá trình
Phân tích Chuỗi Giá Trị Doanh Nghiệp và KPI/OKRNgày 115:00 – 16:30 PM
–   Phương pháp lựa chọn KPI/OKR theo chuỗi giá trị/ bảng KPI/OKR Master
–   Phương pháp phân tích cho điểm trọng số phân bổ theo triển vọng chiến lược
–   Bài tập nhóm: Thiết lập kế hoạch tổng thể và thực hành Bảng BSC Master
Kết nối Sơ đồ chiến lược xuống Phòng ban/ Bộ phậnNgày 28:30 – 10:00 AM
–   Thực hành lựa chọn KPI dựa trên mục tiêu công ty theo sơ đồ chiến lược
–   Thực hành xây dựng BSC bộ phận: Sơ đồ chiến lược bộ phận, KPI bộ phận, Mục tiêu bộ phận
 –   Thiết lập mục tiêu cải tiến và kế nối với các chủ đề cải tiếnNgày 210:00 – 11:30 AM
–   Giới thiệu các phương pháp và công cụ cải tiến
–   Xây dựng kế hoạch cải tiến và thiết lập ngân sách cải tiến
 Kết nối Mục tiêu bộ phận/phòng ban đến Nhân viênNgày 213:30 – 15:00 PM
–   Phương pháp triển khai KPI/OKR từ cấp lãnh đạo đến nhân viên
–   Thực hành xây dựng vị trí chức danh mẫu kèm KPI/OKR rõ ràng
 Sử dụng BSC & KPI/OKR để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viênNgày 215:00 – 16:00 PM
–   Hệ thống báo cáo và các quy chế vận hành BSC KPI/OKR
–   Quy trình đánh giá KPI/OKR phòng ban/ nhân viên
–   Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI/OKR
–   Cơ chế và chính sách nhân sự gắn với BSC KPI/OKR
Tổng hợp và Trình bày kết quảTrình bày đội nhóm/ chia sẻ cá nhấn/ kế hoạch tiếp theoNgày 216:00 – 16:30 PM
Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC & KPI/OKR để tiến hành cải tiến liên tục doanh nghiệpNgày 38:30 – 11:30 AM
–   Tư vấn xây dựng hệ thống Học hỏi & Phát triển nội bộ trên cơ sở BSC & KPI/OKR
–   Thực hành xây dựng Ma trận đào tạo Công ty/ Bộ phận/ Cá nhận
–   Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện BSC & KPI/OKR
–   Thực hành xây dựng từ điển năng lực
–   Xây dựng khung năng lực (Ma trận năng lực) từng cá nhân trong tổ chức
Tư vấn áp dụng triển khai các dự án cải tiến để đạt được mục tiêu theo chiến lược BSC KPI/OKR hằng năm–   Giới thiệu các phương pháp và công cụ cải tiến tiên tiến thường sử dụng–   Tư vấn thực hiện kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp tham dự–   Lên phương án và ngân sách cho kế hoạch tiếp theoNgày 313:30 – 16:30 PM

Phương pháp giảng dạy

 • Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ.
 • Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi…
 • Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều.
 • Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn.
 • Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
 • Dành nhiều thời lượng Chương trình cho thực hành và hướng dẫn triển khai thực tế tại doanh nghiệp.

Giới thiệu Chuyên gia

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỘC CiCC

Kinh nghiệm Lean, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý thiết kế & phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Di động         : 0988000364

Email             : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data, IoT & AI. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược:

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục – CiCC (www.cicc.com.vn) chuyên về tư vấn & huấn luyện triển khai các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC, đồng thời thiết kế phát triển và triển khai phần mềm Quản trị Doanh nghiệp tích hợp toàn diện ERP. Đã phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC – Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam, là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Chi tiết chương trình http://vjcchcmc.org.vn/business/221/ung-dung-thuc-hanh-xay-dung-kpi-okr-theo-bsc.html

CÁC KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
BSC01 – Introduction to the Balanced Scorecard2 daysYY
BSC02 – Advanced Balanced Scorecard3 daysYY
BSC03 – Practice and application Balanced Scorecard3 daysYY
BSC04 – Build up Balanced Scorecard system3 daysYY
Contact Me on Zalo