Khóa học Six Sigma Đai Trắng/Six Sigma White Belt

Six Sigma White Belt

Thời gian : 2 ngày

Mục tiêu khóa học:

Hiểu được hệ phương pháp Six Sigma

Hiểu được vai trò của Six Sigma

Học các bước theo tiến trình củas Six Sigma

Hướng dẫn lưu đồ quá trình và phân tích

Áp dụng kiến thức học được vào trường hợp cụ thể

Học kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với đồng đội

Áp dụng ngay tiến trình DMAIC vào công việc được giao

Thành phần tham gia:

Nhân viên được lựa chọn làm việc trong nhóm dự án Six-Sigma và các bên liên quan đến dự án nhằm hỗ trợ cho Green Belt hay Black Belt. Thành phần duy trì kết quả đạt được của dự án. Các nhân viên sẽ giải các bài toán khi sử dụng kỹ thuật phân tích đưa ra

Các chủ đề bao gồm: White Belt sẽ học:

 • Six Sigma là gì
 • Vai trò của Champions, Black Belt, Green Belt và White Belt là gì
 • Học các bước DMAIC
 • Áp dụng DMAIC vào các trường hợp cụ thể
 • Xác định VOC, CTQ
 • SIPOC
 • Tìm và xác định Ys và Xs
 • Kế hoạch thu thập dữ liệu
 • Lưu đồ quá trình
 • Biểu đồ nguyên nhân và kết quả
 • Brainstorming
 • Đo lường hiện trạng và định hướng cải tiến, phạm vi áp dụng
 • Mô tả bằng biểu đồ, phân tích dữ liệu
 • Kế hoạch triển khai cải tiến
 • Ghi nhận lại, biểu đồ kiểm soát cơ bản

Khóa học Six Sigma Đai Đen/Six Sigma Black Belt

dao tao lean six sigma black belt

Thời gian: 4 tháng tổng cộng 20 ngày đào tạo (bao gồm 4 phần, 5 ngày đào tạo mỗi phần)

Mục tiêu khóa học:

Triển khai phương pháp Six Sigma DMAIC

Dẫn dắt thực tế các đề tài

Sử dụng các công cụ và kỹ thuật chẩn đoán cho các dự án

Hỗ trợ quản lý trong việc triển khai áp dụng Six Sigma

Dạt được các kết quả đầy ý nghĩa mà tác động mạnh đến các điểm mấu chốt

Tập trung vào yêu cầu khách hàng

Thành phần tham gia:

Black Belts là chuyên gia về phương pháp Six Sigma và các công cụ thống kê mở rộng.

     Các chủ đề bao gồm: Black Belts học được làm sao, khi nào sử dụng các công cụ Six-Sigma:

Define

 • Introduction to six sigma
 • Six Sigma Deployment Methodology
 • Cost of Poor Quality
 • Projection Selection
 • Define Tools
 • Lean Fundamentals
 • Presentation Requirements
 • Project Documentation
 • Building Change
 • Basic PC Skills
 • Basic Minitab Skills

Measure

 • define review
 • Customer Validation
 • Process Mapping
 • Input/Output Matrix
 • Process FMEA
 • Basic Statistics
 • Measurement System Analysis
 • Capability Analysis
 • Product Assessment
 • Measure Deliverables

Analyze

 • Measure Review
 • Classes and Causes of Distributions
 • Correcting for Non-Normality
 • Graphical Analysis
 • Multi-Vari Studies
 • Introduction to Inferential Statistics
 • Test for Equal Variance
 • Test of Means
 • Analysis of Variance (ANOVA)
 • Statistical Test of Proportions
 • Correlation and Regression
 • Analyze Deliverables

Improve

 • Analyze Review
 • DOE Example
 • Introduction to DOE
 • DOE Planning
 • Full Factorial DOE
 • Fractional Factorial DOE
 • Attribute DOE
 • Improve Deliverables

Control

 • Improve Review
 • Advanced Regression
 • Overview of Quality Systems
 • Advanced DOE
 • Poka Yoke
 • Standardized Work
 • Introduction to SPC
 • Pre-Control
 • Variable Data SPC
 • Attribute Data SPC
 • Control Plan
 • Control Deliverables

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

——————————–

Contact Me on Zalo