5S 6S Kaizen Lean Six Sigma TPM ngành vật liệu xây dựng EUROTILE

5S 6S Kaizen Lean Six Sigma TPM ngành vật liệu xây dựng EUROTILE

Công ty CiCC đã tư vấn và triển khai áp dụng phương pháp quản lý TPM (Total Productive Maintenance – Bảo trì sản xuất toàn diện) cho Eurotile trong quản lý sản xuất của công ty. TPM là một phương pháp quản lý sự cố và bảo trì thiết bị trong quá trình sản xuất,...
Công Ty Gạch Men Hoàng Gia

Công Ty Gạch Men Hoàng Gia

Hoang Gia is the second largest group in Vietnam in terms of “ tiling products ”. With over 25 years of experience Hoang Gia Group launches continuously new products to markets with various designs, forms and specifications meeting customer’s requirements locally and...
Contact Me on Zalo