CiCC triển khai thành công các dự án Green Belt Lean Six Sigma cho GE Renewable Energy Hải Phòng. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu, Green Belt Lean Six Sigma đã giúp công ty tìm ra các điểm yếu trong quá trình sản xuất và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa để giảm thiểu các lãng phí và dao động.

 1. VŨ QUANG VINH – GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED
 2. LÊ ĐẠI TÔN – GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED
 3. NGÔ HOÀNG PHONG – GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED
 4. VŨ QUANG TRƯỜNG – GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED

(To be completed by the Green Belt’s Champion and Master Black Belt)

Name of Green Belt:                    VU QUANG VINH

Name of Master Black Belt:          PHAM THANH DIEU

Name of Champion:                    NGUYEN HOAI THU

Business Division / Unit:              ELECTRICAL LINE ASSEMBLY

Project #1 / SigmaNo #:   LSSGB001/2022-GE

Project Title: Reduce Gasket Crack After Assemble Power Converter

 • Final project report (MBB/CH)
 • Financial validation (CTR)
 • Process in control (PO)
 • Business goals met (CH)
 • Standard Green Belt training completed (CiCC)
 • Technical/tools assessment (MBB)
 • Recommend for Certification (MBB/CI)
Key: MBB – Master Black Belt, CH – Champion, CTR – Controller, PO – Process Owner, CI – Continuous Improvement Manager, CiCC – Continuous Improvement Consulting Company

Date of Final Certification:            NOV / 24 / 2022    ( mm / dd / yy )

Mr. PHAM THANH DIEU

Lean Six Sigma

Master Black Belt

CHAIRMAN OF CiCC

Mr. MITESH PRAJAPATI

CI Manager

Lean Six Sigma Champion

GE VERNOVA

Mrs. VU THU TRANG

General Director

Lean Six Sigma Sponsor

GE VERNOVA

Date:________________Date: ________________Date: ________________

GE VERNOVA

Learning and Development – Human Resource Department

Cert No: LSSGB001/2022-GE

 

Contact Me on Zalo