KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
LSS01 – Lean Six Sigma Black Belt Certification20 daysYY
LSS01 – Lean Six Sigma GB upgrade to BB Certification10 daysYY
LSS03 – Lean Six Sigma Champion Certification2 daysYY
LSS04 – Lean Six Sigma Green Belt Certification10 daysYY
LSS05 – Lean Six Sigma Master Black Belt Certification10 daysYN
LSS06 – Lean Six Sigma White Belt / Yellow Belt2 – 5 daysYY
LSS07 – Lean Six Sigma for Management1 dayYY
LSS08 – Lean Six Sigma Awareness2 daysYY
LSS09 – Lean Six Sigma Project SupportProject baseNY
LSS10 – Lean Six Sigma Audit and Assessments2 – 5 daysNY

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

facebooktwittergoogle-pluslinkedininstagramskypeyoutube

Phụ trách Đào tạo

Phụ trách Tư vấn

Phụ trách Phần mềm

Contact Me on Zalo