Khóa học quản lý chất lượng QA/QC (Quality Assurance/Quality Control)

Khóa học quản lý chất lượng QA/QC (Quality Assurance/Quality Control)

Chương trình đào tạo quản lý chất lượng chuyên nghiệp dành cho Doanh nghiệp của chúng tôi mang đến một loạt các khóa học đa dạng liên quan đến quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, và công cụ quản lý chất lượng. Dưới đây là danh sách đầy đủ các khóa học: Các Khóa Học Quản...
7 Công cụ quản lý chất lượng mới (7 New Tools)

7 Công cụ quản lý chất lượng mới (7 New Tools)

KHÓA HỌC 7 CÔNG CỤ MỚI / 7 NEW QC TOOLS TRAINING ​MỤC TIÊU Kết thúc chương trình, học viên có thể: Hiểu khái niệm về 7 công cụ QC mới; Chọn các công cụ QC thích hợp và áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề có hệ thống; và Nâng cao chất lượng và năng suất các sản phẩm...
Contact Me on Zalo