KHÓA HỌC TOTAL PRODUCTIVE MAINTERNANCE TPM

CÁC KHÓA HỌC BẢO TRÌ NĂNG SUẤT TỔNG THỂ TPM

Tên khóa học Thời lượng Public On-site
TPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM) 1 days Y Y
TPM02 – TPM for Management 2 days Y Y
TPM03 – TPM Awareness 2 days Y Y
TPM04 – TPM Autonomous Maintenance Support 2 days Y Y
TPM05 – TPM Planned Maintenance Support 2 days Y Y
TPM06 – TPM Focused Improvement Support 2 days Y Y
TPM07 – TPM Quality management Support 2 days Y Y
TPM08 – TPM Early/equipment management Support 2 days Y Y
TPM09 – TPM Education and Training Support 2 days Y Y
TPM10 – TPM Administrative & office TPM Support 2 days Y Y
TPM11 – TPM Safety Health Environment Support 2 days Y Y
TPM12 – TPM Computerized maintenance management system Support 2 days Y Y
TPM13 – TPM Audit and Assessments 2 days Y Y

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

Phụ trách Đào tạo

PHẠM THANH DIỆU

PHẠM THANH DIỆU

Phụ trách Tư vấn

NGUYỄN KIM TRỌNG

NGUYỄN KIM TRỌNG

Phụ trách Phần mềm