Quality Control Circle là Nhóm kiểm soát chất lượng QCC

QCC (Quality Control Circle) là nhóm kiểm soát chất lượng. Đó là một nhóm từ 3 đến 10 người tự nguyện cùng nhau nhận dạng, phân tích và giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại nơi làm việc. QCC hình thành tại Nhật Bản, đây là một phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến liên tục được phát triển từ Nhật Bản vào cuối thập kỷ 1960 và trở thành một phần quan trọng trong quản lý chất lượng trong các tổ chức và doanh nghiệp trên khắp thế giới. Dưới đây là một số điểm quan trọng về hoạt động QCC:

 1. Mục tiêu: Mục tiêu chính của QCC là cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua việc tập hợp những người làm việc trong một nhóm nhỏ (có thể là nhóm nhân viên, công nhân) để tìm ra và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.
 2. Nguyên tắc hoạt động: QCC tuân theo một số nguyên tắc quan trọng, bao gồm khuyến khích sự tham gia tự nguyện, tập trung vào vấn đề cụ thể, sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu, và luôn tìm kiếm cách cải thiện liên tục.
 3. Quy trình hoạt động: QCC thường bao gồm các bước chính như lựa chọn vấn đề, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, đưa ra các phương án cải thiện, triển khai các biện pháp cải thiện, và đánh giá kết quả.
 4. Công cụ và phương pháp: QCC sử dụng nhiều công cụ và phương pháp như biểu đồ điều khiển, biểu đồ tần số, phân tích Pareto, 5W1H (What, Why, Where, When, Who, How), và nhiều kỹ thuật khác để giúp nhóm xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả.
 5. Lợi ích: QCC giúp cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, tạo ra môi trường làm việc tích cực và tương tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm, và thúc đẩy tinh thần sáng tạo và cải tiến trong tổ chức.

QCC là một phương pháp quản lý mạnh mẽ giúp các tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu suất của họ thông qua sự tham gia tích cực của nhân viên và việc liên tục tìm kiếm cách cải thiện quy trình làm việc.

II. QCC (Quality Control Circle) và triết lý Kaizen có nhiều điểm tương đồng và tương thích, và chúng có mối quan hệ mật thiết trong việc cải tiến chất lượng và quy trình sản xuất trong môi trường làm việc. Dưới đây là sự so sánh giữa QCC và triết lý Kaizen:

 1. Mục tiêu chung:
  • Cả QCC và triết lý Kaizen đều có mục tiêu chung là cải tiến liên tục. Chúng tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình sản xuất và loại bỏ lãng phí để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn.
 2. Tham gia của nhân viên:
  • Cả QCC và triết lý Kaizen thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhân viên. QCC là một phương pháp cụ thể để tập hợp nhân viên vào các nhóm làm việc để giải quyết vấn đề chất lượng. Kaizen thúc đẩy sự tham gia của tất cả nhân viên trong việc cải tiến quy trình làm việc hàng ngày.
 3. Liên tục cải tiến:
  • Cả QCC và triết lý Kaizen nhấn mạnh tính liên tục trong cải tiến. Chúng không chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề hiện tại mà còn đảm bảo rằng quá trình cải tiến không bao giờ kết thúc.
 4. Sử dụng công cụ và phương pháp:
  • Cả hai đều sử dụng nhiều công cụ và phương pháp để đạt được mục tiêu cải tiến, bao gồm biểu đồ điều khiển, biểu đồ Pareto, phân tích tần số, 5 Why (tại sao), và các kỹ thuật thống kê khác.
 5. Vai trò của lãnh đạo:
  • Cả QCC và triết lý Kaizen đặt sự tham gia và hỗ trợ của lãnh đạo vào một vai trò quan trọng. Lãnh đạo cần tạo ra môi trường thuận lợi cho sự tham gia của nhân viên và ủng hộ quá trình cải tiến.
 6. Phạm vi áp dụng:
  • QCC thường tập trung vào việc cải tiến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua việc tập hợp các nhóm làm việc. Triết lý Kaizen có thể áp dụng rộng rãi trong tất cả các khía cạnh của tổ chức, từ quy trình sản xuất đến quản lý văn phòng.
 7. Ghi nhận thành tựu:
  • Cả hai cung cấp cơ hội ghi nhận và tôn vinh những thành tựu trong việc cải tiến. Điều này thúc đẩy tinh thần làm việc tích cực và đóng góp từ phía nhân viên.

Tóm lại, QCC và triết lý Kaizen là hai khía cạnh của việc cải tiến liên tục trong môi trường làm việc. QCC là một phương pháp cụ thể trong việc tập trung vào cải tiến chất lượng qua các nhóm làm việc, trong khi triết lý Kaizen tạo ra một môi trường tổng thể để thúc đẩy cải tiến và sự tham gia tích cực của tất cả nhân viên.

III. Kết hợp hoạt động QCC (Quality Control Circle) với FI (Focus Improvement) trong TPM (Total Productive Maintenance) là một ý tưởng hữu ích và có nhiều lý do để thực hiện điều này. Dưới đây là một số lý do quan trọng:

 1. Tập trung vào cải tiến quá trình sản xuất:
  • QCC tập trung vào việc cải thiện chất lượng và quá trình sản xuất thông qua việc tập hợp các nhân viên để tìm ra và giải quyết các vấn đề chất lượng. FI tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất và loại bỏ sự cố. Kết hợp cả hai giúp tổ chức tập trung vào cải tiến cả quá trình sản xuất, bao gồm cả chất lượng và hiệu suất.
 2. Sáng tạo và tham gia tích cực:
  • Cả QCC và FI đều khuyến khích sự tham gia tích cực của nhân viên. Khi họ tham gia vào việc xác định vấn đề và đề xuất giải pháp, họ trở nên đầy đủ tài năng và sáng tạo. Kết hợp giữa hai hoạt động này thúc đẩy tinh thần sáng tạo và đóng góp tích cực từ phía nhân viên.
 3. Giải quyết vấn đề toàn diện:
  • QCC tập trung vào cải tiến chất lượng và quy trình làm việc cụ thể. FI tập trung vào loại bỏ sự cố và cải thiện hiệu suất thiết bị. Kết hợp cả hai cho phép tổ chức giải quyết vấn đề toàn diện, không chỉ tập trung vào một khía cạnh nhất định của quá trình sản xuất.
 4. Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên:
  • TPM hướng đến việc tối ưu hóa sự sử dụng của tài nguyên sản xuất, bao gồm cả nguồn nhân lực. Kết hợp QCC và FI giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên nhân lực bằng cách kích thích sự tham gia của nhân viên trong việc cải tiến quá trình sản xuất và đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của thiết bị.
 5. Liên tục cải tiến và duy trì hiệu suất:
  • Kết hợp giữa QCC và FI trong TPM tạo ra một mô hình liên tục cải tiến. Nhân viên không chỉ giúp giải quyết vấn đề mà còn đảm bảo rằng cải tiến được duy trì và quá trình sản xuất hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Kết hợp hoạt động QCC và FI trong TPM tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ giữa việc cải tiến chất lượng và tối ưu hóa hiệu suất, và nó thúc đẩy sự tham gia tích cực và tinh thần sáng tạo trong tổ chức. Điều này giúp tổ chức không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên Tục (CiCC) cung cấp một loạt dịch vụ đào tạo, tư vấn, và huấn luyện liên quan đến nhiều khía cạnh của cải tiến liên tục trong đó bao gồm QCC, Kaizen, FI, và TPM. Dưới đây là một giới thiệu về những dịch vụ quan trọng của CiCC:

 1. Đào tạo và Tư vấn về QCC (Quality Control Circle):
  • CiCC cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn về QCC để giúp tổ chức xây dựng và phát triển các nhóm QCC. Chương trình này bao gồm việc hướng dẫn cách xác định vấn đề, thu thập và phân tích dữ liệu, và triển khai biện pháp cải tiến. CiCC cũng hỗ trợ tổ chức trong việc tạo ra môi trường thúc đẩy tinh thần sáng tạo và đóng góp tích cực từ phía nhân viên.
 2. Khóa đào tạo và Tư vấn về Kaizen:
  • CiCC cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn về Kaizen, triết lý cải tiến liên tục. Đây bao gồm việc hướng dẫn cách tối ưu hóa quy trình sản xuất thông qua loại bỏ lãng phí và tạo ra sự cải thiện liên tục. Khóa đào tạo này giúp nhân viên hiểu rõ triết lý Kaizen và áp dụng nó trong công việc hàng ngày.
 3. Dịch vụ Tư vấn và Đào tạo về FI (Focus Improvement):
  • CiCC hỗ trợ tổ chức trong việc xác định và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của sự cố và lỗi trong quá trình sản xuất. Dịch vụ tư vấn và đào tạo FI tập trung vào việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý chất lượng để giải quyết vấn đề và tối ưu hóa hiệu suất.
 4. Dịch vụ Tư vấn và Đào tạo về TPM (Total Productive Maintenance):
  • CiCC cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo về TPM, một hệ thống quản lý và bảo trì thiết bị sản xuất. Chương trình này giúp tổ chức duy trì và tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị sản xuất, đảm bảo rằng chúng hoạt động ổn định và hiệu quả.

Dịch vụ của CiCC kết hợp giữa đào tạo, tư vấn, và huấn luyện để đảm bảo rằng khách hàng có kiến thức và kỹ năng cần thiết để cải tiến chất lượng, quy trình sản xuất, và hiệu năng tổ chức. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của CiCC, nguồn kiến thức thực tế và sự cam kết đối với cải tiến liên tục đảm bảo rằng các khách hàng sẽ nhận được giá trị lớn từ dịch vụ của CiCC.

Liên hệ với CiCC
Contact Me on Zalo