Lean Ngân Hàng

Lean Ngân Hàng

Lean Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng đã được áp dụng thành công trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng. Việc áp dụng Lean Six Sigma trong dịch vụ ngân hàng là rất cần thiết, và dưới đây là những lý do cho điều đó: Cải thiện chất...
Tại sao Ngân hàng nên Áp dụng Lean Six Sigma?

Tại sao Ngân hàng nên Áp dụng Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng đã được áp dụng thành công trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng. Việc áp dụng Lean Six Sigma trong dịch vụ ngân hàng là rất cần thiết, và dưới đây là những lý do cho điều đó: Cải thiện chất...
Đào tạo Six Sigma trong Ngân hàng

Đào tạo Six Sigma trong Ngân hàng

Lean Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng đã được áp dụng thành công trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng. Trong Six Sigma, có ba cấp độ chính của những người tham gia vào các dự án cải tiến dịch vụ Ngân hàng, đó là Yellow Belt, Green...
Lean Six Sigma Green Belt Dành Riêng Cho Khối Ngân Hàng

Lean Six Sigma Green Belt Dành Riêng Cho Khối Ngân Hàng

Lean dịch vụ ngân hàng, six sigma trong ngân hàng, khóa học nhận diện lãng phí trong dịch vụ ngân hàng Giới thiệu Chương trình: Tiến trình DMAIC là viết tắt của 5 từ: Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải thiện), Control (Kiểm soát)....
Khóa học Lean Six Sigma trong Dịch vụ Ngân hàng ANZ Việt Nam

Khóa học Lean Six Sigma trong Dịch vụ Ngân hàng ANZ Việt Nam

Lean Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng đã được áp dụng thành công trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng. Việc áp dụng Lean Six Sigma trong dịch vụ ngân hàng là rất cần thiết, và dưới đây là những lý do cho điều đó: Cải thiện chất...
Contact Me on Zalo