« Back to Glossary Index

Safety (AN TOÀN). Việc thêm yếu tố An toàn vào 5S là cần thiết để bảo đảm an toàn và phòng ngừa tai nạn trong môi trường làm việc bằng cách xác định và khắc phục các mối nguy hiểm tiềm ẩn, đảm bảo rằng nhân viên có kiến thức và áp dụng các biện pháp phòng tránh an toàn khi làm việc. Tạo ra một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu năng và sự bền vững của tổ chức.

« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo