« Back to Glossary Index

Sẵn Sàng: Seitsuke (Sustain):

Bước Sẵn Sàng (S5) trong phương pháp 6S không chỉ là việc duy trì, mà còn đề cao tích hợp 6S vào công việc hàng ngày, đây giai đoạn quan trọng cần thẩm thấu dần dần để đảm bảo tính liên tục và cải tiến của 6S. Tại bước này, chúng ta không chỉ thực hiện tuân thủ các nguyên tắc 6S mà còn tập trung vào việc thúc đẩy sự tham gia tích cực và tự quản trong việc duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, an toàn và hiệu quả.

Hướng dẫn:
  • Tích hợp vào công việc hàng ngày: Bước đầu tiên là tích hợp nguyên tắc 6S vào mọi khía cạnh của công việc hàng ngày. Mọi người cần nhận thức rằng việc duy trì sự sạch sẽ, gọn gàng và hiệu quả không chỉ là một nhiệm vụ riêng lẻ, mà là một phần quan trọng của quy trình làm việc chung.
  • Tự giác làm theo lịch: Mọi người cần tự giác tuân thủ lịch vệ sinh đã được đề ra. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động 6S không chỉ là một nhiệm vụ định kỳ mà còn trở thành một thói quen tự nhiên trong công việc hàng ngày.
  • Tự nguyện tham gia: Khuyến khích mọi người tham gia tích cực vào các hoạt động 6S mà không phải dựa vào áp lực từ bên ngoài. Tinh thần tự nguyện mang lại sự cam kết cao hơn và tạo động lực trong việc duy trì môi trường làm việc sạch sẽ.
  • Học hỏi và cải tiến liên tục: Tạo cơ hội cho việc học hỏi và cải tiến liên tục trong việc tổ chức, sắp xếp và vệ sinh nơi làm việc. Khám phá cách để làm việc một cách thông minh hơn và hiệu quả hơn, đóng góp vào quá trình cải thiện liên tục.
  • Chia sẻ thực hành tốt nhất: Khuyến khích mọi người chia sẻ những thực hành tốt nhất và kinh nghiệm hữu ích liên quan đến 6S. Tạo môi trường học tập và hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường tri thức và sự tự tin trong việc thực hiện 6S.
  • Nhân rộng ra toàn khu vực: Sau khi ứng dụng thành công tại một khu vực nhất định, mở rộng quá trình 6S ra toàn bộ khu vực làm việc. Điều này tạo ra sự thống nhất trong cách thức thực hiện và giúp duy trì môi trường làm việc thống nhất và hiệu quả.
  • Tạo động lực thông qua Đánh giá Duy trì hàng tháng: Mỗi tháng, các nhà quản lý, ban đánh giá và người phụ trách 6S sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện 6S. Điều này tạo ra sự động viên và định hướng cho việc duy trì và cải tiến tiếp theo.
  • Khen thưởng và công nhận sự đóng góp: Để thúc đẩy tính tự giác và tích cực, công nhận và khen ngợi những người có đóng góp tích cực trong việc thực hiện và duy trì 6S. Điều này tạo động lực và cảm giác thú vị trong việc duy trì môi trường làm việc.
  • Tiếp tục 6S ở mức độ cao hơn: Sau khi xây dựng và duy trì cơ sở của 6S, tiến xa hơn bằng việc cải thiện liên tục và nâng cao mức độ hoàn thiện trong quá trình tổ chức, sắp xếp và vệ sinh nơi làm việc. Điều này giúp tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển và cải tiến liên tục trong tương lai.

« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo