« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Adjusted residuals for countsSai số điều chỉnh cho số đếm
Adjusted residuals are the raw residuals divided by the estimated standard deviation of the observed count.Sai số điều chỉnh là sai số gốc chia cho độ lệch chuẩn ước lượng của số đếm quan sát.
Adjusted residuals for counts Sai số điều chỉnh cho số đếm

« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo