Tổng quan về CiCC – Lean TPM

Thế nào là Total Productive Maintenance (TPM)? Đào tạo TPM, Tư vấn triển khai TPM, Huấn luyện Bảo trì TPM cho các tập đoạn và tổng công ty hàng đầu Việt nam Có thể ví TPM như bác sĩ của thiết bị, máy móc. Total Productive Maintenance (TPM) là một chương trình bảo trì...
Contact Me on Zalo