Công Ty YKK Việt Nam

Công Ty YKK Việt Nam

CiCC Hướng dẫn triển khai Bảo trì năng suất tổng thể TPM cho tất cả các khu vực và phạm vị trong nhà máy YKK Việt Nam; bao gồm nhà máy tại KCN Amata, Biên hòa và KCN Nhơn Trạch.  Tập trung triển khai 5S và Hướng dẫn triển khai Bảo trì tự quản (AM) bước 0, 1, 2, 3 tại...
Contact Me on Zalo