Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH PDCA & HORENSO – TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG KAIZAN & THỰC HÀNH CẢI TIẾN GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình được thiết kế dựa trên nhu cầu của BLĐ Công ty và dựa trên nhu cầu công việc, với thời lượng hai (02) ngày, vừa chơi trò chơi mô phỏng...
Contact Me on Zalo