DISTRICT EIGHT DESIGN Founded in April 2010, District Eight is a furniture design firm that creates quality work, inspired by the industrial age. Informed by our location in Ho Chi Minh City, Vietnam; much of our work reflects the raw, bold character of our surroundings. We pride ourselves on creating handcrafted furnishings that combine industrial elements with modern aesthetics.

DISTRICT EIGHT DESIGN OFFICE, SHOWROOM & FACTORY

E4/52, 1A Highway, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

(+84) 28 38 170 310

info@districteight.com

CiCC consult to D8 apply Lean TPM (6S – AM – PM and Focus Improvement FI)

NoBước giai đoạn/ StepKỳ vọng kết quả bước giai đoạn/ Expect Output
Bước 1: Chuẩn bị và Khởi động/ Step 1: Prepare and Kickoff Program
1Đào tạo 6S, AM (khiếm khuyết, An toàn, CIL: vệ sinh kiểm tra bôi trơn), Kaizen, Visual controls and visual management
Training 6S and AM
Nhân viên toàn xưởng gỗ có nhận thức đầy đủ về 6S, Kaizen, AM, Visual controls and visual management
All member in Wood Factory have knowledge about 6S and AM; also know about Improvement plan
2Chuẩn bị phòng làm việc và khu vực làm việc của nhóm tư vấn và văn phòng xưởng gỗ, có máy lạnh có cách âm
Prepare training room; Factory Office and Room for Continuous Improvement Team (includer CiCC team) at Wood Factory
Khu vực làm việc có trang bị mạng, máy in màu A3; máy ép plastic, máy chiếu, bảng, bút viết, phòng huấn luyện . . .
Have the office at Wood Factory with accessory for training; color A3 printer; Plastic laminating; Board; Aircon, Wifi …
3Xây dựng cấu trúc tổ chức đội tiên phong, phân công vai trò trách nhiệm cho từng thành viên cụ thể/ phạm vi cụ thể/ Taskforce org; 6S org; Asigned 6S areaCấu trúc tổ chức đội tiên phong cho toàn xưởng
Taskforce org; 6S org; Asigned 6S area
4Thiết kế và in ấn các poster bảng trực quan
Designed poster; banner; backdrop and display material
Bảng trực quan, poster
Poster; banner; backdrop and display material
5Tổ chức Kickoff khu vực mẫu (khu lắp ráp + chà nhám)
Kick off (with sub pilot area) in Wood Factory
Hình ảnh, báo cáo kết quả mẫu cho các khu vực khác
Everyone involved to conduct S1 – S2 -S3 at pilot area
6Hướng dẫn cơ chế họp nhóm; báo cáo và trình bày mỗi giai đoạn/ Team charter and working procedure; report and present each phaseBiểu mẫu báo cáo và cơ chế hoạt động nhóm; cài đặt và hướng dẫn sử dụng Dropbox để chia sẽ công việc realtime/ rure and procedure for group working, install and set up user for sharing information and working together thought Dropbox software.
7Báo cáo ban đầu về quá trình nhận diện các lãng phí và tổn thất/ Report and make action plan for Waste and Losse at each areaKết quả đánh giá/ Action plan and action taken; and before and after report
8Xác nhận thông tin bằng cách kiểm tra thực tế của các quá trình./ Gemba Kaizen and Auditing for continuous improvemt and asigned new task.Kết quả đánh giá/ Action plan and action taken; and before and after report
9Trực quan các kết quả đánh giá và hiện trạng/ Printied out and display to share information and share best practiceKết quả đánh giá/ Action plan and action taken; and before and after report
10Xác định rõ các điểm tồn tại Mura, Muda và Muri (mất cân đối, lãng phí, bị quá tải)/ Identify Mura, Muri, Muda point to improveCác lãng phí, vấn đề được nhận diện/ Action plan and action taken; and before and after report, caculate the benefit by Productivity and quality
11Xác định và thiết lập mục tiêu chi tiết của mỗi giai đoạn trong quá trình triển khai dự án cải tiến / set up goal and KPI for each team/ each area/ each process.Kế hoạch triển khai/ Action plan and measure the current data for KPI and set up goal and target
Bước 2: Tiến hành 6S khu vực mẫu (lắp ráp và chà nhám)/ Step 2: Conduct the 6S at pilot area (assembly and sanding)
S1SEIRI – Sàng lọc/ Remove unnecessory items & hand tagging
1Nhận diện các lãng phí thông qua kiểm tra ban đầuDanh sách các vật dụng cần để sử dụng trong khu vực
2Đặt thẻ 6S cho thiết bị, dụng cụ và vật liệuCác thẻ treo ở từng vật dụng và báo cáo các loại thẻ treo, DS phân loại tần xuất sử dụng
3Loại bỏ những vật dụng không cần thiếtCác vật dụng được sàng lọc
S2SEITON – Sắp xếp/ Set in oder
1Phân loại các vật dụng theo tần suất sử dụngcác vật dụng đã được phân loại theo tần suất
2Bố trí địa điểm phù hợp cho các thiết bị, dụng cụ, vật liệu (nghiên cứu thiết kế lại layout cho phù hợp với dòng chảy)Layout mới trực quan khu vực/nhà xưởng và phân công người thực hiện, lịch thực hiện
3Xác định rõ từng vị trí và hỗ trợ tuân thủ theo trật tự sắp xếp mớicác vật dụng, máy móc được quy định vị trí, dán nhãn và trực quan, phân công người quản lý khu vực
S3SEISO- Sạch sẽ/ Carry out cleaning – Inspection and Lubrication standard (CIL standard)
1Làm sạch hiện trườngHiện trường được sạch sẽ theo trật tự mới
2Kiểm tra trong quá trình làm sạch để phát hiện các bất thườngCác bất thường được phát hiện
3Xác định và thực hiện các biện pháp đối phóGiải pháp cho các bất thường kể trên được các thành viên trong nhóm thống nhất
4Tạo một danh sách các tiêu chuẩn yêu cầuTiêu chuẩn được thiết lập/thay đổi
Bước 3: Hoạt động AM máy mẫu/ Implement Autonomous Mainternance at Pilot Machine
1Hướng dẫn về an toàn/ Introduction about safetyNhân diện rủi ro liên quan tới an toàn trong quá trình làm việc, Nhân viên có thể tự điền vào phiếu nhận diện rủi ro các công việc mình đang làm
2Nguyên tắc an toàn cơ bản/ Principle of Safety
3Huấn luyện ‘Quick Risk Prediction’
4Huấn luyện phân tích an toàn (Job Safety Analysis/Safe Work Practice)
5Tiến hành vệ sinh ban đầu máy nhám băng và các máy nhám bóng/  Cleaning machineMáy được vệ sinh sạch sẽ/ Cleaning machine, before and afte clean
6Xem xét điều kiện an toàn/ Safety conditionXây dựng được tiêu chuẩn an toàn trong công việc của từng vị trí và trực quan an toàn (bảng theo dõi mất TNLĐ và trực quan cảnh báo an toàn)
7Hướng dẫn áp dụng công cụ cải tiến Kaizen / 5WhyBiết sử dụng phiếu Kaizen, liên hệ với ai để làm được Kaizen đó, chính sách ghi nhận Kaizen.
8Qui trình phát hiện và xử lý khiếm khuyết trên thiết bị/ Find and fix defectCNV biết cách vận hành thẻ treo và xử lý thẻ treo, hiểu về 7 loại khiếm khuyết
9Hướng dẫn sữ dụng form CIL để quản lý việc thực hiện AM. (Tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm tra cho máy nhám băng trước)Tiêu chuẩn CIL được thiết lập cho các máy chính và biết cách sử dụng tài liệu CIL để thực hiện hằng ngày
10Hướng dẫn lập sơ đồ an toàn của thiết bị, dây chuyềnCác vị trí an toàn trên thiết bị và khu vực làm việc được trực quan
11Hướng dẫn kiểm tra an toàn trước-trong khi thực hiện AM
12Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Visual Control
Bước 4:Triển khai nhân rộng 6S toàn xưởng gỗ/ Apply 6S to All area of Wood Factory
1Nhận diện các lãng phí thông qua kiểm tra ban đầuDanh sách các vật dụng cần để sử dụng trong khu vực
2Đặt thẻ 6S cho thiết bị, dụng cụ và vật liệuCác thẻ treo ở từng vật dụng và báo cáo các loại thẻ treo, DS phân loại tần xuất sử dụng
3Loại bỏ những vật dụng không cần thiếtCác vật dụng được sàng lọc
4Phân loại các vật dụng theo tần suất sử dụngcác vật dụng đã được phân loại theo tần suất
5Bố trí địa điểm phù hợp cho các thiết bị, dụng cụ, vật liệu (nghiên cứu thiết kế lại layout cho phù hợp với dòng chảy)Layout mới trực quan khu vực/nhà xưởng và phân công người thực hiện, lịch thực hiện
6Xác định rõ từng vị trí và hỗ trợ tuân thủ theo trật tự sắp xếp mớicác vật dụng, máy móc được quy định vị trí, dán nhãn và trực quan, phân công người quản lý khu vực
7Làm sạch hiện trườngHiện trường được sạch sẽ theo trật tự mới
8Kiểm tra trong quá trình làm sạch để phát hiện các bất thườngCác bất thường được phát hiện
9Xác định và thực hiện các biện pháp đối phóGiải pháp cho các bất thường kể trên được các thành viên trong nhóm thống nhất
10Tạo một danh sách các tiêu chuẩn yêu cầuTiêu chuẩn được thiết lập/thay đổi
Bước 5: Nhân rộng Hoạt động AM toàn bộ máy móc trong xưởng gỗ/ Apply AM to all machine on Wood Factory
1Tiến hành vệ sinh ban đầu máy nhám băng và các máy nhám bóngMáy được vệ sinh sạch sẽ/ Cleaning machine, before and afte clean
2Xem xét điều kiện an toànXây dựng được tiêu chuẩn an toàn trong công việc của từng vị trí và trực quan an toàn (bảng theo dõi mất TNLĐ và trực quan cảnh báo an toàn)
3Hướng dẫn áp dụng công cụ cải tiến Kaizen/ 5 whyBiết sử dụng phiếu Kaizen, liên hệ với ai để làm được Kaizen đó, chính sách ghi nhận Kaizen.
4Hướng dẫn quy trình phát hiện và xử lý khiếm khuyết trên thiết bịCNV biết cách vận hành thẻ treo và xử lý thẻ treo, hiểu về 7 loại khiếm khuyết
5Hướng dẫn sữ dụng form CIL để quản lý việc thực hiện AM. (Tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm tra cho máy nhám băng trước)Tiêu chuẩn CIL được thiết lập cho các máy chính và biết cách sử dụng tài liệu CIL để thực hiện hằng ngày
6Hướng dẫn lập sơ đồ an toàn của thiết bị, dây chuyềnCác vị trí an toàn trên thiết bị và khu vực làm việc được trực quan
7Hướng dẫn kiểm tra an toàn trước-trong khi thực hiện AM
8Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Visual Control

 

Contact Me on Zalo