lean

CiCC – Chuyên đào tạo Tư vấn Lean Six Sigma hàng đầu Việt Nam

Chúng tôi với các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế từ ASQ (American Society for Quality) và IASSC (International Association for Six Sigma Certification).

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cải thiện quy trình sản xuất, tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh, CiCC cung cấp các khóa học đào tạo Lean Six Sigma từ cơ bản đến chuyên sâu, bao gồm các chủ đề như:

 • Lean Six Sigma Yelow Belt ĐAI VÀNG
 • Lean Six Sigma Green Belt ĐAI XANH
 • Lean Six Sigma Black Belt ĐAI ĐEN
 • Lean Six Sigma Master Black Belt BẬC THẦY ĐAI ĐEN

Ngoài ra, CiCC còn cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực như:

 • Lean SẢN XUẤT / DỊCH VỤ/ NGÂN HÀNG
 • Design for Six Sigma 6 SIGMA TRONG THIẾT KẾ DFSS
 • Statistical Process Control QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH BĂNG THỐNG KÊ
 • Total Quality Management QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
 • Kaizen CẢI TIẾN LIÊN TỤC
 • Value Stream Mapping SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ
 • IATF CORE TOOLS FMEA MSA DOE …

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn, CiCC cam kết đem đến cho học viên những kiến thức và kỹ năng thực tiễn nhất để áp dụng vào công việc của mình.

Liên hệ với CiCC để biết thêm chi tiết về các khóa học Lean Six Sigma và đăng ký tham gia ngay hôm nay!

Lean Manufacturing Principles | Lean Thinking | Philosophy

Lean Manufacturing follows the five lean principles defined by James Womack & Daniel Jones.

The five lean manufacturing principles are:

 1. Value identification
 2. Value Stream identification throughout the supply chain
 3. Flow-make the value flow
 4. Pull-Let the customer pull value
 5. Perfection-Strive for Perfection

>Explore Lean Manufacturing and Lean Principles for more details.

Lean Meaning | What is Lean in manufacturing?

Lean means the elimination of Waste or NVA (non-value-added activity) and adding value to processes and services.

Value in lean means any useful activities for which the customer is willing to pay.

Lean means in manufacturing is:

 • Continual improvement in value-added activities, and
 • Identification, reduction, or elimination of non-value activities(waste).

Lean tools in manufacturing | Tools for Lean | Lean tools list

The list of lean tools and techniques used in lean manufacturing, problem-solving, and 6 sigma methodologies are:

lean tools

 

Contact Me on Zalo