Giảm giá!

Khóa học OKR

Giá gốc là: ₫16,000,000.Giá hiện tại là: ₫10,000,000.

OKR là viết tắt của “Objectives and Key Results”, trong tiếng Việt có thể dịch là “Mục tiêu và Kết quả chính”. OKR là một phương pháp quản lý và đặt mục tiêu được phát triển bởi công ty Intel và sau đó được sử dụng rộng rãi bởi nhiều công ty công nghệ hàng đầu như Google, Facebook và Twitter. OKR giúp các tổ chức và cá nhân xác định mục tiêu cụ thể và đo lường kết quả. Quá trình này bao gồm đặt ra mục tiêu (Objectives) mà tổ chức hoặc cá nhân muốn đạt được và xác định các kết quả chính (Key Results) để đo lường sự tiến bộ và thành công. Mục tiêu (Objectives) là những mục tiêu rõ ràng, khái quát mà tổ chức hoặc cá nhân muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng thường là ngắn gọn, tham chiếu đến mục tiêu lớn hơn và định hướng cho các hoạt động cụ thể. Kết quả chính (Key Results) là các chỉ số đo lường cụ thể và định lượng để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu. Chúng phải được đặt ra một cách rõ ràng và có thể đo lường được, đồng thời phản ánh sự tiến bộ và thành công trong việc đạt được mục tiêu. Qua việc thiết lập OKR, tổ chức và cá nhân có thể tập trung vào những mục tiêu quan trọng, tạo sự minh bạch và giúp tăng cường động lực và hiệu suất làm việc.

Mô tả

Phương pháp tiếp cận cải tiến của CiCC

Chúng tôi tự hào là đơn vị vừa kết hợp được giữa quản lý và định hướng chiến lược (WHAT) theo Balanced Scorecard (BSC) thiết lập mục tiêu Management By Objectives (MBO) chuyển đổi KPIs thành OKRs vừa là đơn vị hỗ trợ, tư vấn triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến (HOW) theo Lean, Six Sigma, LeanTPM… Ngoài ra chúng tôi còn giúp khách hàng của mình CHUYỂN ĐỔI SỐ & tích hợp hệ thống phần mềm theo LeanERP do chúng tôi thiết kế và phát triển giúp quá trình quản trị và điều hành linh hoạt – hiệu quả và bền vững.

Kết nối Chuỗi giá trị VSM Value Stream Mapping & BSC (MBO) KPIs OKRs

Cải tiến bền vững hiệu năng và đo lường mức độ đạt được bằng số.

– Sự hiểu biết sâu – rộng của chuyển gia là điểm mạnh của CiCC, với các phương pháp luận về cải tiến bền vững hiệu năng, tiến trình làm việc phù hợp và các phương pháp công cụ hữu ích, nhằm giúp khách hàng đạt được các mục tiêu chiến lược, cũng như duy trì thành công hiệu quả và hiệu lực hệ thống sản xuất/kinh doanh.

– Chuyên gia của CiCC sẽ nhận diện và xác định cách thức nào là tốt nhất và phù hợp nhất với phương pháp luận của cải tiến bền vững hiệu năng. Chúng tôi bắt đầu với quá trình đánh giá và khảo sát hiện trường- hiện vật- hiện trạng (khám bệnh), sau đó cung cấp cho khách hàng một bản báo cáo với đầy đủ các giá trị hiệu năng hiện tại kèm theo và một phác đồ cải tiến. Khi đó chuyên gia CiCC dễ dàng phối hợp cùng với khách hàng để phát triển/ triển khai và cùng nhau tìm ra các lời giải đột phá, tối ưu từ các phương pháp và công cụ tốt nhất.

– Đây là cách thức tiếp cận “động” của chúng tôi: CiCC Sustainable Performance Management, có nghĩa là chúng tôi rất linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp và công cụ tốt nhất và phù hợp nhất ứng với mỗi tình huống của mỗi khách hàng, đảm bảo rằng khách hàng sẽ đạt được kết quả cuối cùng và tiếp tục với tốc độ, mức độ chính xác và vững chắc trong tương lai.

CiCC tư vấn và huấn luyện Kết hợp BSC KPIs (Balanced Scorecard Key Performance Indicators) với MBO OKRs (Management by Objectives Objectives and Key Results) có thể giúp tổ chức đạt được những lợi ích sau:

 1. Đảm bảo tính cân bằng và đồng bộ giữa các mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động: BSC KPIs tập trung vào các chỉ số đo lường hiệu quả toàn diện của tổ chức, bao gồm các mục tiêu chiến lược và hoạt động. MBO OKRs tập trung vào các mục tiêu cụ thể và đo lường kết quả. Kết hợp cả hai giúp đảm bảo rằng các mục tiêu hoạt động hỗ trợ mục tiêu chiến lược và cân bằng được giữa các mục tiêu.
 2. Xác định các chỉ số đo lường cụ thể và đo lường kết quả: BSC KPIs cung cấp các chỉ số đo lường cụ thể cho mỗi mục tiêu, trong khi MBO OKRs đặt ra các mục tiêu cụ thể và đo lường kết quả. Kết hợp cả hai giúp tổ chức đặt ra các mục tiêu cụ thể và xác định các chỉ số đo lường cụ thể để đo lường kết quả.
 3. Theo dõi hiệu suất và điều chỉnh chiến lược: Kết hợp BSC KPIs với MBO OKRs cho phép tổ chức theo dõi hiệu suất theo các chỉ số đo lường cụ thể và đánh giá tiến độ đối với các mục tiêu cụ thể. Điều này giúp tổ chức điều chỉnh chiến lược và các mục tiêu hoạt động để đạt được các mục tiêu chiến lược.
 4. Tăng tính minh bạch và tương tác trong tổ chức: Kết hợp BSC KPIs với MBO OKRs cung cấp cho các nhân viên một cái nhìn tổng quan về các mục tiêu và kết quả hiệu quả của tổ chức. Nó cũng tạo ra một tương tác hợp tác trong tổ chức, khi các nhân viên có thể tham gia đặt ra các mục tiêu cụ thể và đánh giá hiệu quả của họ trong quá trình đạt được các mục tiêu đó.

Sau khi đã thiết lập rõ ràng (WHAT) dựa trên BSC KPIs OKRs, CiCC đồng hành với Doanh nghiệp để triển khai Lean Six Sigma, TPM (Total Productive Maintenance), TQM (Total Quality Management) và các công cụ cải tiến tiên tiến có thể giúp thúc đẩy BSC KPIs OKRs bằng cách:

 1. Lean Six Sigma: Phương pháp Lean Six Sigma tập trung vào cải tiến quá trình và giảm thiểu lãng phí. Việc triển khai Lean Six Sigma giúp tăng năng suất và hiệu quả, giảm chi phí và thời gian sản xuất. Việc áp dụng Lean Six Sigma có thể giúp cải thiện các chỉ số đo lường trong BSC KPIs và đạt được các mục tiêu của MBO OKRs.
 2. TPM: TPM tập trung vào việc bảo trì thiết bị và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc triển khai TPM giúp tăng độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị, giảm thời gian dừng máy và tăng năng suất. Việc áp dụng TPM có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs, chẳng hạn như chỉ số hoạt động và độ sẵn sàng của thiết bị.
 3. TQM: TQM tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc triển khai TQM giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đối với sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức trên thị trường. Áp dụng TQM có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs, chẳng hạn như chỉ số chất lượng sản phẩm và chỉ số hài lòng khách hàng.
 4. Các công cụ cải tiến tiên tiến: Các công cụ cải tiến tiên tiến, chẳng hạn như Kaizen, Poka-Yoke và 5S, giúp tăng năng suất, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm. Áp dụng các công cụ này có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.

Ngoài ra, Supply Chain Management (SCM) là quá trình quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên Value Stream Mapping (VSM), từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng, nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ đúng thời gian, đúng số lượng và đúng chất lượng với chi phí thấp nhất.

Việc triển khai SCM có thể giúp thúc đẩy BSC KPIs OKRs bằng cách:

 1. Tăng tính linh hoạt và đáp ứng nhanh: SCM giúp tăng tính linh hoạt và đáp ứng nhanh đối với yêu cầu của khách hàng, từ đó giúp tăng chỉ số đo lường liên quan đến khách hàng trong BSC KPIs và đạt được các mục tiêu của MBO OKRs.
 2. Giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình: Việc triển khai SCM giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí và chi phí trong quá trình cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Việc giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.
 3. Quản lý rủi ro: SCM giúp quản lý rủi ro trong quá trình chuỗi cung ứng, từ đó giảm thiểu các sự cố và rủi ro gây ảnh hưởng đến sản xuất và cung ứng hàng hóa. Việc quản lý rủi ro có thể giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.
 4. Tăng hiệu quả quản lý: Việc triển khai SCM giúp tăng hiệu quả quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đó giúp đạt được các mục tiêu của MBO OKRs. SCM giúp tăng tính minh bạch và tương tác trong tổ chức, giúp quản lý các thông tin về hoạt động và đánh giá hiệu quả của tổ chức, từ đó giúp đưa ra các quyết định quan trọng một cách thông minh và nhanh chóng.

Với lực lượng chuyên gia và lập trình viên nhiều năm kinh nghiệm, CiCC cam kết đồng hành lâu dài và thường xuyên với Doanh nghiệp, giúp khách hàng của mình: Chuẩn hóa các quy trình và quy trình làm việc (SOP) giúp tăng tính chuẩn mực, hiệu quả và đồng nhất trong các hoạt động của tổ chức. Khi các quy trình và SOP được chuẩn hóa, việc thực hiện các hoạt động sẽ trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu rủi ro và lãng phí. Ngoài ra, việc số hóa các quy trình và SOP cũng giúp tăng tính đồng nhất và tiện lợi trong việc quản lý và truyền đạt thông tin, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí trong quá trình quản lý.

Việc chuẩn hóa SOP và số hóa còn đóng góp rất lớn trong quá trình chuyển đổi số (digital transformation) của tổ chức. Việc chuyển đổi số đòi hỏi các quy trình và quy trình làm việc phải được thiết kế lại để phù hợp với các công nghệ số hiện đại. Việc chuẩn hóa và số hóa giúp quá trình chuyển đổi số trở nên thuận lợi hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí trong quá trình triển khai các dự án chuyển đổi số. Chuẩn hóa SOP và số hóa cũng đóng góp quan trọng cho việc thực hiện BSC KPIs và MBO OKRs. Việc chuẩn hóa SOP giúp đảm bảo tính đồng nhất và hiệu quả trong các hoạt động của tổ chức, từ đó giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs. Ngoài ra, việc số hóa các quy trình và SOP giúp thu thập và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó giúp đưa ra các quyết định quan trọng và chiến lược hợp lý.

Giải pháp Lean ERP (Enterprise Resource Planning) của CiCC là một lựa chọn tốt khi kết nối BSC KPIs OKRs trong doanh nghiệp. ERP là một hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp toàn diện, bao gồm nhiều chức năng và module khác nhau, từ quản lý nguồn nhân lực, tài chính kế toán, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án và nhiều hơn nữa.

Việc triển khai giải pháp ERP giúp tổ chức tối ưu hóa quản lý các hoạt động kinh doanh, từ đó giảm thiểu chi phí và tăng tính hiệu quả của doanh nghiệp. ERP cung cấp cho các bộ phận trong tổ chức một hệ thống thông tin chung, giúp đảm bảo tính đồng nhất và chính xác trong quản lý thông tin.

Khi kết hợp giải pháp ERP với BSC KPIs và MBO OKRs, tổ chức có thể thu thập và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác hơn, từ đó giúp đưa ra các quyết định quan trọng và chiến lược hợp lý. ERP cũng cung cấp cho các bộ phận trong tổ chức một cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh, giúp đánh giá hiệu quả các hoạt động và đối chiếu với các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs.

Ngoài ra, giải pháp ERP cũng giúp tối ưu hóa các quy trình và quy trình làm việc trong tổ chức, từ đó giúp đạt được các chỉ tiêu liên quan đến BSC KPIs và MBO OKRs. ERP cung cấp cho các bộ phận trong tổ chức một công cụ mạnh mẽ để quản lý quy trình và đối chiếu với các mục tiêu và chỉ tiêu, giúp đạt được hiệu quả cao nhất trong các hoạt động của tổ chức.

Tên khóa học BSC KPIs OKRsThời lượngPublicOn-site
Khóa học giới thiệu về BSC KPIs OKRs / BSC01 – Introduction to the Balanced ScorecardLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY
Khóa học BSC KPIs OKRs nâng cao / BSC02 – Advanced Balanced ScorecardLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY
Khóa học hướng dẫn thực hành và áp dụng BSC KPIs OKRs / BSC03 – Practice and application Balanced ScorecardLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY
Tư vấn triển khai BSC KPIs OKRs / BSC04 – Build up Balanced Scorecard systemLiên hệ để chi tiết chương trìnhYY
Chương trình đào tạo tham khảo về các khóa học BSC KPIs OKRs của CiCC
Khóa học KPI
Chuyển đổi KPI sang OKR
Thiết lập KPI OKR dựa trên MBO và BSC
Thực hành xây dựng KPI OKR

https://cicc.com.vn/tokyo-rope-group-apply-kpi-okr-base-on-bsc/

Contact Me on Zalo