Giảm giá!

Khóa học hệ thống Andon System

Giá gốc là: ₫6,000,000.Giá hiện tại là: ₫4,000,000.

Hệ thống Andon là một trong những yếu tố quan trọng trong sản xuất Lean và được sử dụng để thông báo cho quản lý, bảo trì hoặc các công nhân khác khi có vấn đề về chất lượng hoặc quy trình sản xuất. Andon có nghĩa là biểu hiện hoặc tín hiệu trong tiếng Anh và được sử dụng chủ yếu trong ngành sản xuất Lean.

Mô tả

Hệ thống Andon là một trong những yếu tố quan trọng trong sản xuất Lean và được sử dụng để thông báo cho quản lý, bảo trì hoặc các công nhân khác khi có vấn đề về chất lượng hoặc quy trình sản xuất. Andon có nghĩa là biểu hiện hoặc tín hiệu trong tiếng Anh và được sử dụng chủ yếu trong ngành sản xuất Lean.

Tuy nhiên, để hiểu về hệ thống Andon, bạn cần hiểu sâu về phương pháp kiểm soát chất lượng Jidoka. Trong sản xuất Lean, Jidoka được sử dụng để giúp bạn phát hiện vấn đề ngay khi nó xảy ra và ngay lập tức phát triển các giải pháp để ngăn chặn việc tái phát vấn đề đó. Jidoka được sử dụng như một phương pháp để tăng hiệu quả sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Một trong những ví dụ tốt nhất về việc sử dụng Jidoka mà chúng ta có thể đưa ra liên quan đến Tập đoàn Toyota. Toyota là công ty đầu tiên thực hiện một hệ thống trong đó quy trình được ngay lập tức dừng lại nếu có nghi ngờ về khuyết điểm. Theo nguyên tắc Jidoka, khi quy trình dừng lại, bạn có cơ hội ngay lập tức cải thiện toàn bộ quy trình.

Vì vậy, hệ thống Andon hoạt động như một nguyên tắc và là công cụ tiêu biểu được áp dụng trong nguyên tắc Jidoka. Thông thường, để kích hoạt nó, bạn chỉ cần kéo một nút hoặc một dây và vào thời điểm này, toàn bộ nhóm có thể tụ họp và áp dụng chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA), thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ và cuối cùng là áp dụng giải pháp càng nhanh càng tốt.

Công ty CiCC (Continuous Improvement Consulting Company) là một trong những công ty đào tạo hàng đầu tại Việt Nam về Lean Manufacturing và có chương trình đào tạo Tư vấn Công cụ Andon theo Lean. Nếu bạn quan tâm đến việc phát triển kỹ năng sản xuất Lean, bạn có thể tham khảo trang web của công ty tại www.cicc.com.vn, www.lean.vnwww.leansigmavn.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Contact Me on Zalo