Đào tạo trong Ngành Công nghiệp (TWI)

Chương trình “Training Within Industry (TWI)” đã cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về phương pháp đào tạo trong ngành công nghiệp. Chương trình này ban đầu được phát triển trong Thế chiến II bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu đào tạo và tái đào tạo nhanh chóng một lực lượng lao động lớn để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Mục tiêu của chương trình là tiêu chuẩn hóa phương pháp đào tạo và xây dựng nhanh chóng các kỹ năng cần thiết cho giám sát, nhà lãnh đạo nhóm và công nhân.

Các Mô-đun Chương Trình TWI

Chương trình TWI bao gồm một loạt các mô-đun, mỗi mô-đun được thiết kế để giải quyết các khía cạnh cụ thể về đào tạo và quản lý:

 • Hướng dẫn công việc (JI): Mô-đun này tập trung vào việc đào tạo hiệu quả cho công nhân thực hiện công việc đúng cách, an toàn và có tinh thần trách nhiệm. Nó nhấn mạnh việc phân rã công việc thành các bước nhỏ, thể hiện từng bước và cung cấp thực hành kèm theo phản hồi.
 • Phương pháp công việc (JM): JM nhằm mục tiêu cải thiện quy trình làm việc và phương pháp bằng cách tham gia nhân viên trong việc xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến sự không hiệu quả và lãng phí. Nó khuyến khích họ suy nghĩ phản biện về công việc của mình và tìm cách tối ưu quy trình.
 • Quan hệ công việc (JR): JR tập trung vào xây dựng mối quan hệ tích cực giữa giám sát và nhân viên. Nó cung cấp các chiến lược để giải quyết xung đột, cải thiện giao tiếp và tạo môi trường làm việc hợp tác và động viên.
 • An toàn công việc (JS): JS tập trung vào xác định và ngăn chặn các nguy hiểm tại nơi làm việc và cải thiện thực hành an toàn. Nó nhằm mục tiêu truyền cảm hứng tư duy an toàn trong tâm trí của nhân viên và giám sát.

Liên Kết Với Lean và Cải Tiến Liên Tục

Các nguyên tắc và phương pháp của TWI chặt chẽ liên quan đến sản xuất Lean và các phương pháp cải tiến liên tục. Sự nhấn mạnh vào công việc tiêu chuẩn, phát triển kỹ năng và tương tác của nhân viên đã làm cho nó có giá trị trong một loạt các ngành công nghiệp ngoài bối cảnh chiến tranh ban đầu.

Chương trình “Training Within Industry (TWI) for Supervisors” bao gồm một loạt các học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để giám sát viên nắm vững và áp dụng hiệu quả các nguyên tắc TWI. Dưới đây là mô tả chi tiết về nội dung chương trình:

Ngày 1: Introduction to TWI and Job Relations Training (JRT) – Ngày 1: Giới thiệu về TWI và Đào tạo Kỹ năng Quan Hệ Công Việc (JRT)

 • Buổi sáng:
  • Tổng quan về Training Within Industry (TWI) và tầm quan trọng của TWI trong môi trường công việc hiện đại.
  • Giới thiệu về mô-đun Đào tạo Kỹ năng Quan Hệ Công Việc (JRT).
 • Buổi chiều:
  • Hiểu về mối quan hệ công việc tích cực và tác động của chúng đối với năng suất.
  • Khám phá phương pháp giải quyết vấn đề 4 bước trong bối cảnh quan hệ công việc.

Ngày 2: Job Instructions Training (JIT) – Ngày 2: Đào tạo Kỹ năng Chỉ Dẫn Công Việc (JIT)

 • Buổi sáng:
  • Yêu cầu của một giám sát viên hiệu quả và vai trò của họ trong việc chỉ dẫn công việc.
  • Những thách thức và sai lầm phổ biến khi cung cấp chỉ dẫn công việc.
 • Buổi chiều:
  • Phát triển kỹ năng tạo bản phân tích công việc có cấu trúc và áp dụng phương pháp chỉ dẫn hiệu quả.
  • Thực hành áp dụng phương pháp 4 bước trong việc chỉ dẫn công việc.

Ngày 3: Job Methods Training (JMT) – Ngày 3: Đào tạo Kỹ năng Cải Tiến Phương Pháp Làm Việc (JMT)

 • Buổi sáng:
  • Nhận diện lãng phí trong quy trình làm việc và tầm quan trọng của việc cải thiện phương pháp làm việc.
  • Giới thiệu về mô-đun Đào tạo Kỹ năng Cải Tiến Phương Pháp Làm Việc (JMT).
 • Buổi chiều:
  • Cách nhận biết và giảm thiểu lãng phí trong quy trình làm việc để tăng hiệu suất.
  • Thực hành áp dụng kỹ thuật cải tiến phương pháp làm việc.

Ngày 4: Application and Assessment – Ngày 4: Thực Hành và Đánh Giá

 • Buổi sáng:
  • Thực hành áp dụng các kỹ năng đã học vào các tình huống thực tế.
  • Hướng dẫn giám sát viên cách đánh giá và cung cấp phản hồi.
 • Buổi chiều:
  • Đánh giá hiệu quả của chương trình và sự phát triển của giám sát viên.
  • Trao chứng chỉ hoàn thành và kết thúc khóa học.
Contact Me on Zalo