Khóa học theo đối tượng từ cơ bản đến chuyên sâu

Các khóa học in-house được thiết kế dành riêng cho từng đối tượng trong doanh nghiệp thường là những khóa học tập trung vào các kỹ năng, kiến thức và nhu cầu cụ thể của từng nhóm nhân viên hoặc bộ phận trong doanh nghiệp.

Các khóa học Lean Six Sigma TPM TQM 5S 6S Kaizen BSC KPIs OKRs SCM và các công cụ cải tiến Năng Suất Chất Lượng thường sử dụng như FMEA SPC MSA DOE VSM KANBAN SMED 8D QFD Minitab…

Được CiCC thiết kế và phát triển chương trình chuyên nghiệp dựa trên kinh nghiệm tư vấn và huấn luyện của các chuyên gia hàng đầu, với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai cải tiến tổng thể các Doanh nghiệp Quốc tế và Việt Nam. Sau đây là một số khóa học in-house phổ biến:

Các khóa học sau đây thường được thiết kế cho các đối tượng khác nhau:

1. Khóa học 5S:

– Đối tượng: Các nhân viên sản xuất, quản lý cấp trung

– Mô tả: Khóa học này dành cho các nhân viên và quản lý tại các nhà máy sản xuất, giúp họ nắm vững các kỹ năng cơ bản về sắp xếp, sạch sẽ, sắp xếp, sáng tạo và tự giám sát để nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất.

2. Khóa học 6S:

– Đối tượng: Các nhân viên sản xuất, quản lý cấp trung

– Mô tả: Khóa học này tương tự như khóa học 5S nhưng bao gồm cả khía cạnh an toàn trong quá trình sản xuất.

3. Khóa học Kaizen:

– Đối tượng: Các nhân viên sản xuất, quản lý cấp trung

– Mô tả: Khóa học này giúp các nhân viên và quản lý tại các nhà máy sản xuất hiểu rõ hơn về cách tiếp cận liên tục để cải tiến quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả.

4. Khóa học Lean Six Sigma:

– Đối tượng: Nhân viên của các công ty sản xuất và dịch vụ

– Mô tả: Khóa học này cung cấp cho học viên các kiến thức về các phương pháp Lean Six Sigma để cải tiến quy trình sản xuất và dịch vụ, giảm lãng phí và tăng năng suất.

5. Khóa học TPM (Total Productive Maintenance):

– Đối tượng: Các nhân viên sản xuất, kỹ sư bảo trì

– Mô tả: Khóa học này giúp các nhân viên và kỹ sư bảo trì hiểu rõ hơn về cách quản lý, bảo trì và nâng cao các thiết bị, máy móc để đảm bảo sản xuất hiệu quả và độ tin cậy.

6. Khóa học TQM (Total Quality Management):

– Đối tượng: Các nhân viên của các công ty sản xuất và dịch vụ

– Mô tả: Khóa học này giúp các nhân viên hiểu rõ hơn về cách quản lý chất lượng trong các quá trình sản xuất và dịch vụ, giúp tăng độ tin cậy và độ hài lòng của khách hàng.

7. Khóa học BSC (Balanced Scorecard):

– Đối tượng: Những người quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp

– Mô tả: Khóa học này giúp các nhà quản lý cấp cao và chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thiết lập các chỉ số đo lường cân bằng để đánh giá hiệu quả kinh doanh và quản lý toàn bộ công ty.

8. Khóa học KPI (Key Performance Indicators):

– Đối tượng: Các nhân viên của các công ty sản xuất và dịch vụ, các nhà quản lý

– Mô tả: Khóa học này giúp các nhân viên và nhà quản lý hiểu rõ hơn về cách thiết lập và đo lường các chỉ số hiệu suất chính để đánh giá và quản lý năng suất và hiệu quả kinh doanh.

9. Khóa học OKR (Objectives and Key Results):

– Đối tượng: Các nhân viên của các công ty sản xuất và dịch vụ, các nhà quản lý

– Mô tả: Khóa học này giúp các nhân viên và nhà quản lý hiểu rõ hơn về cách thiết lập và đo lường mục tiêu và kết quả chính để đạt được các mục tiêu kinh doanh và tăng cường hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, đối tượng tham gia các khóa học này có thể không giới hạn chỉ trong những đối tượng trên, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu của từng khóa học cụ thể.

Contact Me on Zalo