Ergonomics – môn nghiên cứu lao động – bao gồm những nghiên cứu về sức của con người, đặc điểm cá tính và những giới hạn trong sức người, và sau đó áp dụng những hiểu biết nay để xây dựng máy móc, việc làm và môi trường làm việc hợp với sức con người; mục đich để tạo phương pháp làm việc thoải mái, an toàn và có kết quả tốt.

Ergonomics tổng quát được phân ra làm ba phần:

Ergonomics Vật lý nghiên cứu về cơ thể con người khi đáp lại những tải vật lý và sinh lý học. Những đề tài liên quan bao gồm việc vận chuyển vật tư bằng tay,  bố trí vị trí làm việc, những yêu cầu công việc, và những yếu tố rủi ro như sự lặp lại, sự rung động, lực và tư thế khó khăn / tĩnh học khi chúng liên quan đến sự rối loạn cơ xương.

 Ergonomics Nhận thức, cũng được biết đến như tâm lý học kỹ thuật, liên quan những quy trình như sự hiểu biết, sự chú ý, nhận thức, kiểm soát chuyển động, lưu trữ kí ức và sự lấy lại khi chúng ảnh hưởng đến sự tương tác giữa con người và những yếu tố khác của một hệ thống. Những đề tài liên quan bao gồm khối lượng công việc, tinh thần, sự thận trọng, sự ra quyết định, kỹ năng làm việc, lỗi con người, sự tương tác máy tính – con người, và huấn luyện.

 Ergonomics Tổ chức, hay macroergonomics, được quan tâm bởi sự tối ưu hóa của hệ thống xã hội, kể cả cấu trúc tổ chức, chính sách, và quá trình của chúng. Những đề tài liên quan bao gồm làm việc theo ca, lập kế hoạch, thỏa mãn nghề nghiệp, lý thuyết chuyển động, việc giám sát, tinh thần đồng đội, làm việc từ xa và luân lý học.

Contact Me on Zalo