Khóa học Lean Six Sigma Green Belt

Green Belt Lean Six Sigma Ha Noi 07.11 (8) Green Belt Lean Six Sigma Ha Noi 07.11 (7) Green Belt Lean Six Sigma Ha Noi 07.11 (6) Green Belt Lean Six Sigma Ha Noi 07.11 (5) Green Belt Lean Six Sigma Ha Noi 07.11 (4) Green Belt Lean Six Sigma Ha Noi 07.11 (3) Green Belt...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

HOME ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA CÁC KHÓA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG Tên khóa học Thời lượng Public On-site PEX01 – Optimizing Teams for Success 1 days N Y PEX02 – Lean Assessments 2 days N Y PEX03 – Six Sigma...

KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SCM

HOME ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA Tên khóa học Thời lượng Public On-site SCM01 – Supply Chain Strategies 2 days Y Y SCM02 – Internet Technologies and Supply Chain Management 3 days Y Y SCM03 – Performance Measures...

KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC

Trang chủ Giới thiệu Khóa học Tư vấn Phần mềm Khách hàng Tin bài Tuyển dụng Liên hệ Album ảnh CÁC KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC Tên khóa học Thời lượng Public On-site BSC01 – Introduction to the Balanced Scorecard 2 days Y Y BSC02 – Advanced Balanced...

KHÓA HỌC ISO TS 16949 VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH (IATF 16949)

HOME ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA KHÓA HỌC VỀ CÔNG CỤ CHÍNH CỦA ISO / TS / IATF 16949 Tên khóa học Thời lượng Public On-site ATF01 – Advanced Product Quality Planning (APQP) 1 day N Y ATF02 – Failure Mode and Effects...

CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM

HOME ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA CÁC KHÓA HỌC VỀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM Tên khóa học Thời lượng Public On-site FIT01 – Applying Design of Experiments (DOE) 3 days Y Y FIT02 – Basic Problem Solving (Root Cause...
Contact Me on Zalo