Bảo vệ Dự án & Chứng nhận đẳng cấp Black Belt Lean Six Sigma LGD

Vào ngày 22 - 23 tháng 11 năm 2022. MBB. Phạm Thanh Diệu - CiCC và BLD LGD đã tổ chức lễ bảo vệ cho 22 Dự án Đai đen Lean Six Sigma trong đó có 20 Dự án được chứng nhận. Đẳng cấp CiCC-LGD Certified Lean Six Sigma Black Belt là một chuyên gia thành thạo Phương pháp...

GE Renewable Energy Haiphong – Green Belt LSS Certification

VŨ QUANG VINH - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED LÊ ĐẠI TÔN - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED NGÔ HOÀNG PHONG - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED VŨ QUANG TRƯỜNG - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED [gallery link="none"...

THT Textile với chương trình Giải quyết nhanh vấn đề

THT Textile là nhà cung cấp chính các loại vải chất lượng cao và là đối tác đáng tin cậy cho tất cả các công ty ngành may tại thị trường trong nước và quốc tế như: Decathlon, Toyo, Carmel Clothing, Jatec, C&A, Queen Apparel, Itochu, YKK, Marubeni, Kiyokawa,...
Bảo vệ Dự án & Chứng nhận đẳng cấp Black Belt Lean Six Sigma LGD

Bảo vệ Dự án & Chứng nhận đẳng cấp Black Belt Lean Six Sigma LGD

Vào ngày 22 - 23 tháng 11 năm 2022. MBB. Phạm Thanh Diệu - CiCC và BLD LGD đã tổ chức lễ bảo vệ cho 22 Dự án Đai đen Lean Six Sigma trong đó có 20 Dự án được chứng nhận. Đẳng cấp CiCC-LGD Certified Lean Six Sigma Black Belt là một chuyên gia thành thạo Phương pháp...

GE Renewable Energy Haiphong – Green Belt LSS Certification

GE Renewable Energy Haiphong – Green Belt LSS Certification

VŨ QUANG VINH - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED LÊ ĐẠI TÔN - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED NGÔ HOÀNG PHONG - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED VŨ QUANG TRƯỜNG - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED [gallery link="none"...

THT Textile với chương trình Giải quyết nhanh vấn đề

THT Textile với chương trình Giải quyết nhanh vấn đề

THT Textile là nhà cung cấp chính các loại vải chất lượng cao và là đối tác đáng tin cậy cho tất cả các công ty ngành may tại thị trường trong nước và quốc tế như: Decathlon, Toyo, Carmel Clothing, Jatec, C&A, Queen Apparel, Itochu, YKK, Marubeni, Kiyokawa,...

Bảo vệ Dự án & Chứng nhận đẳng cấp Black Belt Lean Six Sigma LGD

Vào ngày 22 - 23 tháng 11 năm 2022. MBB. Phạm Thanh Diệu - CiCC và BLD LGD đã tổ chức lễ bảo vệ cho 22 Dự án Đai đen Lean Six Sigma trong đó có 20 Dự án được chứng nhận. Đẳng cấp CiCC-LGD Certified Lean Six Sigma Black Belt là một chuyên gia thành thạo Phương pháp...

GE Renewable Energy Haiphong – Green Belt LSS Certification

VŨ QUANG VINH - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED LÊ ĐẠI TÔN - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED NGÔ HOÀNG PHONG - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED VŨ QUANG TRƯỜNG - GREEN BELT LEAN SIX SIGMA CERTIFICATED [gallery link="none"...

THT Textile với chương trình Giải quyết nhanh vấn đề

THT Textile là nhà cung cấp chính các loại vải chất lượng cao và là đối tác đáng tin cậy cho tất cả các công ty ngành may tại thị trường trong nước và quốc tế như: Decathlon, Toyo, Carmel Clothing, Jatec, C&A, Queen Apparel, Itochu, YKK, Marubeni, Kiyokawa,...

GE Vietnam triển khai các Dự án Lean Six Sigma Green Belt

Introduction: The Lean Six Sigma Green Belt operates in support or under the supervision of a Lean Six Sigma Black Belt and Lean Six Sigma Master Black Belt, analyzes and solves business problems, and is involved in process and quality improvement projects. Lean Six...

MobiFone chuyển đổi mô hình từ BSC KPIs sang MBO OKRs

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ MỤC TIÊU CHO CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ Đã có lúc các nhà lãnh đạo tin rằng việc đặt mục tiêu là chìa khóa cho năng suất của tổ chức và hiệu suất cá nhân. Nếu bạn muốn công ty của bạn thành công, bạn chỉ cần đặt mục tiêu và hy vọng nhân viên...

Contact Me on Zalo