Khóa học Lean Six Sigma Champion dành cho Quản lý & Điều hành

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN LEAN SIX SIGMA DÀNH CHO QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH (2 ngày) / Lean Six Sigma Champion

Giới thiệu chương trình:

Kẻ thù tiềm ẩn của chúng ta chính là những biến động và các lãng phí trong hoạt động Sản xuất/ Kinh doanh/ Dịch vụ, giá thành không hợp lý, năng suất lao động thấp, chất lượng không ổn định, thời gian giao hàng dài…, vốn là những lý do khiến khách hàng quay lưng với chúng ta.

Lean: Hệ thống sản xuất tinh gọn phát triển từ hệ thống sản xuất TOYOTA (TPS) và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình Tổ chức/ Doanh nghiệp khác nhau với tư tưởng chủ đạo là loại trừ tất cả các lãng phí (Wastes) nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng bằng cách áp dụng có hiệu quả các công cụ cải tiến tiên tiến khác nhau cho mỗi vấn đề cụ thể.

Six Sigma: Hệ thống hướng tới sự hoàn thiện tuyệt đối không sai lỗi/ sai hỏng trong tất cả các quá trình hoạt động của tổ chức, với mục tiêu đạt 3,4 lỗi/ sai hỏng trên một triệu khả năng. Six Sigma tập trung vào việc giảm thiểu tất cả các dao động hay bất ổn trong quá trình bằng cách tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Six Sigma sử dụng các công cụ thống kê và toán học xuyên suốt các quá trình triển khai và áp dụng.

Lean6sigma: Sự kết hợp có chọn lọc giữa hệ phương pháp giải quyết các vấn đề hiển thị (Visible) và các vấn đề tiềm ẩn (Invisible) được xem như là một xu thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ một cách phù hợp nhất với khả năng nội tại của Tổ chức/ Doanh nghiệp.

Chương trình được thiết kế dựa trên nhu cầu thiết yếu của Tổ chức/ Cá nhân khi bắt đầu tiến trình tiếp cận các hệ thống phương pháp và công cụ quản trị doanh nghiệp tiên tiến, với thời lượng 2 ngày người học vừa học vừa chơi trò chơi mô phỏng Lean Six Sigma qua các giai đoạn áp dụng, vừa trình bày/ diễn giải về triết lý và nguyên tắc của hệ thống vừa chia sẻ các thực hành tốt nhất từ các tập đoạn đa quốc gia và cả ở Việt Nam. Thông qua trò chơi mô phỏng Lean Six Sigma và những giải thích, người học sẽ có những cách tiếp cận nhanh hơn và rõ ràng hơn về ứng dụng Lean Six Sigma vào Tổ chức/ Doanh nghiệp của mình.

Mục tiêu chương trình:

Hoàn thành khóa học, người tham dự có thể:

 • Nắm rõ sự cần thiết phải áp dụng Lean Six Sigma tại Tổ chức/ Doanh nghiệp của mình.
 • Biết Lean Six Sigma đóng góp vào sự thành công của Tổ chức/ Doanh nghiệp của mình như thế nào trong tổng thể các phương pháp và công cụ quản trị đã triển khai áp dụng.
 • Hiểu các triết lý, nguyên tắc của Lean Six Sigma và các tác động của nó tới hiệu quả Sản xuất/ Kinh doanh/ Dịch vụ.
 • Biết kết nối các chương trình cải tiến với các chỉ số đo lường mục tiêu trong Lean Six Sigma và Thẻ điểm cân bằng KPI / OKR.
 • Nắm rõ cách thức xây dựng kế hoạch để đạt được cam kết và theo đuổi về quản trị và điều hành xuyên suốt thông qua Lean Six Sigma.
 • Biết cách xây dựng cấu trúc tổ chức, phân trong vai trò trách nhiệm và trao quyền để áp dụng Lean Six Sigma thành công.
 • Biết làm thế nào để sử dụng các biểu mẫu thông dung nhất trong quá trình thiết kế triển khai áp dụng Lean Six Sigma.
 • Xác định được những thay đổi cần thiết trong tổ chức của mình để đạt được sự tập trung cải tiến.
 • Biết cách làm thế nào để duy trì hệ thống Lean Six Sigma.
 • Và cuối cùng là biết cách xây dựng lộ trình sử dụng thống kê và dữ liệu thực tế hướng tới quản trị toàn diện 4.0 về chuyển đổi số doanh nghiệp và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP.

Nội dung chương trình

Thời gianNội dungThực hiện
Ngày 1: Buổi sáng
8h00 – 8h10Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểuBan tổ chức
8h10 – 8h20Phát biểu khai giảngLãnh đạo Sở KH&CN
VÒNG I: MÔ HÌNH TRUYỀN THỐNG
8h20 – 10h00

–   Xem xét mô hình kinh doanh

–   Kết nối sơ đồ chiến lược cấp doanh nghiệp

–   Hướng dẫn thực hiện SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ HIỆN TRẠNG

Nhận diện Khách hàng, Kinh doanh, Quá trình và Nguồn lực (VOC – VOB – VOP – VOE) kết nối Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi và KPI / OKR của tổ chức

Lean là gì? Six Sigma là gì?

Cấu trúc tổ chức Lean Six Sigma (Các đẳng cấp theo đai Belt)

Các loại lãng phí trong Lean?

Giới thiệu SIPOC (Supplier – Input – Process – Output – Customer – Care About (CTs))

Gốc rễ cốt lõi của quá trình xẩy ra dao động/bất ổn (5M1E +1I+1T)

Nhận diện lãng phí/ bất hợp lý (GAP và phát biểu vấn đề)

Chia sẻ về thực hành 5S, Kaizen, dự án Lean Six Sigma… các các công cụ cơ bản của PDCA

Giới thiệu 7 công cụ cải tiến chất lượng truyền thống, giới thiệu thống kê và biểu đồ kiểm soát SPC

10h00 – 10h15: Tiệc trà
VÒNG II: CUNG CẤP ĐẦU VÀO THEO MẼ (CÓ KIỂM SOÁT SỐ LƯỢNG/MẼ)
10h15 – 11h30

–   Không thay đổi bố trí

–   Cấp liệu có kiểm soát số lượng theo mẽ

–   Vòng II, ghi lại các giá trị hiện trạng

–   Và so sánh kết quả với vòng I

Giải thích tại sao vòng II tốt hơn vòng I

Gợi ý và thảo luận nhóm để đưa ra các giải pháp cải tiến

Giới thiệu các công cụ Lean Six Sigma cơ bản và các thuật ngữ dùng trong Lean Six Sigma

Phương pháp luận R-DMAIC-V

Buổi chiều
VÒNG III: GIẢM SỐ LƯỢNG MẼ XUỐNG (2 PCS)
14h00 – 15h30

–   Không thay đổi bố trí chuyền

–   Có kiểm soát số lượng theo mẽ 2pcs

–   Mô phỏng vòng III, ghi lại các giá trị hiện trạng

–   Và so sánh kết quả với vòng II & I

Giải thích tại sao vòng III tốt hơn II

Xem một số Video clip

Chia sẽ cách áp dụng các công cụ Lean Six Sigma

Tiếp tục giới thiệu các thuật ngữ Lean Six Sigma như C/T, T/T, C/O, . . .mean, độ lệch chuẩn, … các chỉ số đo lường thống kê và các loại biểu đồ thường sử dụng.
15h30 – 15h45: Tiệc trà
15h45 – 17h00

–   Giai đoạn Nhận diện (R-Recognize)

–   Giai đoạn Xác định (D-Define)

–   Các nhóm trình bày về VSM của mình

–   Các nhóm nhận diện và liệt kê các chủ đề cần cải tiến theo VSM hiện trạng

–   Lựa chọn Dự án làm mẫu

Giới thiệu giai đoạn NHẬN DIỆN các dự án Lean Sigma cần cải tiến trong tổ chức

Các yêu cầu cần phải hoàn thiện trong giai đoạn

Hướng dẫn vẽ Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) hiện trạng

Giới thiệu giai đoạn XÁC ĐỊNH và các công cụ sử dụng trong giai đoạn

Các yêu cầu cần phải hoàn thiện trong giai đoạn

Giới thiệu Q-Cost và Cost of Poor Quality

Tính toán các giá trị lợi ích từ Dự án cải tiến ($)

Ngày 2: Buổi sáng
VÒNG IV: MÔ HÌNH LEAN (LƯU TRÌNH 1 SP/ BỐ TRÍ HÌNH CHỮ U)
8h00 – 9h30

–   Thay đổi bố trí theo hình U

–   Áp dụng hệ thống kéo và giảm số lượng BTP về 1

Giải thích tại sao vòng IV theo triết lý Lean Six Sigma

Phân tích lợi ích khi đạt được mô hình Lean Six Sigma

Xem một số Video clip

–   Giai đoạn Đo lương (M-Measure)

–   Các nhóm trình bày giai đoạn Xác Định – Đo lường

Giới thiệu các công cụ áp dụng trong giai đoạn ĐO LƯỜNG

Các yêu cầu cần phải hoàn thiện trong giai đoạn

Năng lực quá trình; Cp and Cpk, PPM, Sigma Level

Thiết lập mục tiêu cải tiến

Xem lại kế hoạch thực hiện Dự án

9h30 – 9h45: Tiệc trà
9h45 – 11h30

–   Giai đoạn Phân tích (A-Analyze)

–   Các nhóm trình bày giai đoạn Phân tích

Giới thiệu các công cụ áp dụng trong giai đoạn PHÂN TÍCH

Các yêu cầu cần phải hoàn thiện trong giai đoạn

Kỹ thuật phân tích định tính: Barnstorming, 5why, C&E diagram, XY matrix …

Kỹ thuật phân tích định lượng: Kiểm định giả thuyết thống kê; phân tích tương quan hồi quy…

Giới thiệu FMEA trong ứng dụng Lean Six Sigma

Buổi chiều
14h00 – 15h30

–   Giai đoạn Cải tiến (I-Improve)

–   Các nhóm trình bày giai đoạn Cải tiến

Giới thiệu các công cụ áp dụng trong giai đoạn CẢI TIẾN

Các yêu cầu cần phải hoàn thiện trong giai đoạn

Liệt kê các giải pháp cải tiến

Lên kế hoạch hành động cho quá trình triển khai cải tiến/dự án

Giới thiệu các công cụ cải tiến thường sử dụng: 5S, Kaizen, SOW, Cân bằng chuyền, Chuyển đổi nhanh SMED, Kanban, TPM, Poka Yoke…

Giới thiệu giải pháp tối ưu hóa: Thiết kế thực nghiệm DoE

15h30 – 15h45: Tiệc trà
5h45 – 17h00

–   Giai đoạn Kiểm soát (C-Controls)

–   Các nhóm trình bày giai đoạn Kiểm soát

Giới thiệu các công cụ áp dụng trong giai đoạn KIỂM SOÁT

Các yêu cầu cần phải hoàn thiện trong giai đoạn

Giới thiệu Kế hoạch kiểm soát và các công cụ

Controls chart (SPC): XbarR, XbarS, IM-R, U, C, P, np.

–   Tổng hợp và trình bày cuối khóa

–   Giai đoạn Duy trì và Xác nhận (V-Validate) giá trị cải tiến

Cấu trúc tổ chức / phân công vai trò trách nhiệm trong tổ chức Lean Six Sigma

Tiến trình thực hiện Lean Six Sigma phù hợp

Thảo luận nhóm và tổng hợp

Hỏi đáp & Trả lời

Phương pháp:

Trình bày nội dung, chia sẻ cá nhân, thuyết trình cá nhân/đội nhóm, kết hợp hoạt động thực tế và lý thuyết thông qua trò chơi mô phỏng. Gắn kết với thực tế thực tiễn doanh nghiệp.

Thành phần tham dự:

Ban Lãnh Đạo, Quản lý và Điều hành, Trưởng/ Phó Phòng ban, các thành viên trong đội triển khai cải tiến tại các Tổ chức/ Doanh nghiệp. Các cá nhân có nhu cầu về quản trị và điều hành Doanh nghiệp theo hướng Lean Six Sigma.

Thời gian học: 

02 ngày (8h00 – 11h30, 14h00 – 17h00)

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Kinh nghiệm 5S Kaizen, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Di động         : 0988000364

Email             : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư VinaCert. Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam (www.lean6sigma.vn), là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Khách hàng đã tư vấn

Bunge Việt Nam, Cargill Viet Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật, Công ty Bao Bì Tân Thành Đồng, Công Ty Bao Bì VAN NGA PLASTIC, Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Tân Tiến, Công Ty District Eight Design, Công Ty Duraflex Vĩnh Tường, Công Ty Đạm Phú Mỹ, Công Ty Freetrend Industrial Việt Nam, Công Ty Gạch Men Hoàng Gia, Công Ty Gỗ THEODORE ALEXANDER, Công Ty Hyundai KEFICO Việt Nam, Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam, Công Ty Kimberly Clark Viet Nam, Công ty KOSVIDA Agrochemical, Công Ty KOTOBUKI SEA Việt Nam, Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Công Ty MASAN CONSUMER, Công Ty May SCORD GARMENT, Công Ty NEW TOYO (VIETNAM), Công Ty Nhãn Hàng AN LAC LABELS, Công Ty NHỰA RẠNG ĐÔNG, Công Ty Nidec Copal Corporation Viet Nam, Công Ty STARPTINT VIETNAM, Công Ty Taekwang Vina, Công Ty Thành Nhơn – NOVA GROUP, Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Công Ty Trần Thạch Cao VĨNH TƯỜNG, Công Ty YKK Việt Nam, Công Ty Z.C. INTERNATIONAL Việt Nam, Jat Autoparts & Industry Equipment Production, KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI, Ngân Hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Nhá Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ I – II – III, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Tông Công Ty CP May Nhà Bè, Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Tailored Garments (member of TAL Apparel) và nhiều các công ty khác mà ông Diệu đã và đang tư vấn xem chi tiết tại: https://cicc.com.vn/khach-hang/

Ông Diệu đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

Phụ trách Đào tạo

PHẠM THANH DIỆU

PHẠM THANH DIỆU

Phụ trách Tư vấn

LÊ THÀNH ĐẠT

LÊ THÀNH ĐẠT

Phụ trách Phần mềm

khóa học quản lý cấp trung

Có rất nhiều đối sánh về năng suất lao động giữa Việt Nam và các nước, có rất nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao cùng một dây chuyền sản xuất, giá nguyên liệu tương đương và chi phí nhân công rẻ hơn, nhưng lại cho ra giá thành sản phẩm cao. Tại sao lại có chuyện nghịch lý như thế? Vậy đâu là nguyên nhân?

Nghĩa là, câu trả lời nằm ở khả năng quản trị sản xuất / quản trị nhà máy của các Công ty.

Thách thức trong cạnh tranh toàn cầu mở rộng và khốc liệt hơn. Điều đáng nói trước hết ở đây là các đối thủ cạnh tranh nhiều hơn, thế lực cạnh tranh toàn cầu mạnh hơn, công cụ cạnh tranh và thủ đoạn cạnh tranh đa dạng, phức tạp hơn.

Thách thức về thị trường gay gắt hơn. Do mức sản xuất tăng nhanh nên CUNG vượt xa nhiều lần so với CẦU. Vì vậy, những đòi hỏi của thị trường nhất là ở các nước phát triển, ngày càng chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn. Đòi hỏi trước hết là chất lượng sản phẩm. Nhưng ngày nay chất lượng là chưa đủ. Cùng với chất lượng tốt, khách hàng còn đòi hỏi sản phẩm phải đạt chi phí thấp, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo, thời hạn giao hàng phải chính xác, kênh phân phối phải tịên lợi…

Thách thức về công nghệ trong việc nghiên cứu, phát minh và ứng dụng trên toàn cầu. Trong cơn lốc của cách mạng công nghệ 4.0 (đặc biệt là CNTT), các doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực cao để giành giật sự vượt trội và độc quyền công nghệ hiện đại. Các doanh nghiệp phải tìm ra được bước đi đột phá hữu hiệu nhằm đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về công nghệ.

Ngày nay, cho dù là một nhà máy khổng lồ hay một cơ sở sản xuất nhỏ, vấn đề quản trị sản xuất đã được nâng lên thành một “HỆ THỐNG”, gọi là “Hệ thống quản lý sản xuất tinh gọn” (LEAN). Chính hệ thống Lean này sẽ giúp cho ban lãnh đạo tiết kiệm được bao nhiêu năm mày mò học hỏi, với biết bao cạy cục thử sai trong việc quản lý toàn bộ mọi hoạt động của nhà máy. Thêm nữa, Lean không chỉ giúp BLĐ quản lý nhà máy một cách nhẹ nhàng hơn, mà còn giúp cho doanh nghiệp tiết giảm được nhiều chi phí lãng phí và bất hợp lý trong tất cả các khâu “TỪ KHI KHÁCH HÀNG ĐẶT HÀNG CHO ĐẾN KHI KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC HÀNG VÀ CHÚNG TA THU ĐƯỢC TIỀN” nhằm đạt được năng suất sản xuất tối ưu và giá thành sản phẩm luôn ở mức thấp nhất có thể.

Xin phép được trích dẫn lời của Charles Darwin và Taichi Ohno như sau:

 • “Không phải loài khỏe nhất hay thông minh nhất sẽ tồn tại mà là loại thích nghi để tồn tại/ It is not the strongest nor the most intelligent of the species that survives, but the one that is most adaptable to change” – Charles Darwin
 • “Tất cả chúng ta đang tìm kiếm lộ trình từ thời điểm khách hàng đặt hàng cho tới khi chúng ta lấy được tiền. Và chúng ta đang giảm lộ trình bằng cách xóa những lãng phí không tạo ra giá trị/ All we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-value-added wastes.” – Taichi Ohno,1988

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC- CiCC (www.cicc.com.vn)

 • Địa chỉ: Lầu 6, Master Building, số 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Diệu
 • Ngày cấp giấy phép: 02/06/2011
 • Các chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm về thiết kế, phát triển – triển khai, thực thi và vận hành các hệ thống cải tiến Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC, SCM…
 • Mảng thiết kế, phát triển và triển khai phần mềm tích hợp theo ERP gọi là CiCC-LeanERP system được thiết kế tối ưu cho các doanh nghiệp theo từng ngành nghề và nhận được sự tin dùng trong dài hạn

Dịch vụ Đào tạo Tư vấn và Huấn luyện của CiCC dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế, với các chuyên gia giàu kinh nghiệm đã từng làm việc tại các tập đoạn toàn cầu. Các chuyên gia của chúng tôi hầu hết đều có kinh nghiệm hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo bao gồm cả vận hành các hệ thống cải tiến như: TPM, Lean Six Sigma, Balanced Scorecard, Supply chain, Software design and development (CiCC – Lean ERP system).

Chúng tôi kết hợp được giữa Tư vấn Quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard vừa là đơn vị hỗ trợ, tư vấn thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó chúng tôi giúp khách hàng của mình tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng CiCC – Lean ERP System do chúng tôi cùng thiết kế phát triển và triển khai giúp quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

CiCC cam kết đồng hành dài hạn với khách hàng cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ hàng trăm khách hàng là các tổ chức/ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ và thực hành cải tiến hiệu năng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Đó cũng là những lý do mà chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến như Lean TPM và ERP. Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng của mình xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh với văn hóa cải tiến đẳng cấp vượt trội, hội đủ các điều kiện để “KHÁCH HÀNG – VƯƠN TẦM THẾ GIỚI” tiến tới “Nhà sản xuất đạt đẳng cấp thế giới – World Class Manufacturing”.

CONTINUOUS IMPROVEMENT CONSULTING COMPANY – CiCC

6F, 41- 43 Tran Cao Van St., Ward 6, District 3, HCMC, VN; Tel: +84-28-5422 1148|Fax: +84-28-5422 1149|M: +84-98-800 0364; Email: dieu.pham@cicc.com.vninfo@cicc.com.vn ; Web: www.cicc.com.vn  | www.lean.vn |  www.leansigmavn.com

==========================&&&&=========================

 HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY LEAN VAI TRÒ CỦA  QUẢN LÝ CẤP TRUNG   NHÀ MÁY LEAN

VAI TRÒ

AN TOÀN

CHẤT LƯỢNG

NĂNG SUẤT

CHI PHÍ

PHẢN ỨNG LẠI VỚI NHỮNG BẤT THƯỜNG

LIÊN TỤC CẢI TIẾN

QUẢN TRỊ VÀ NHÂN SỰ

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG

 

Biên soạnKiểm traBan hành

 

 

 

 

MBB. PHẠM THANH DIỆU

 

1.    AN TOÀN

6S = Sàng lọc (S1) – Sắp xếp (S2) – Sạch Sẽ (S3) – Săn Sóc (S4) – Sẵn Sàng (S5) – (Safety: S6 = An Toàn)

 1. Thực hiện 6S trong chuyền và huấn luyện, đào tạo công nhân mới.
 2. Đánh giá tình trạng 6S hàng ngày qua việc quan sát khu vực mình phụ trách.
 3. Hoàn tất những biểu mẫu về 6S được yêu cầu.

Khoa Học Sức Khỏe Lao Động

 1. Quan sát kỹ thuật của công nhân khi họ đang thực hiện công việc.
 2. Cải tiến những kỹ thuật và phương pháp thao tác nhằm giảm thiểu những thao tác thừa.
 3. Đặt ra lịch xoay vòng công việc trong chuyền để sử dụng tối ưu năng lực bậc thợ của công nhân và giúp công nhân có cơ hội hoàn chỉnh mục tiêu đa kỹ năng của mình.
 4. Đưa ra những phương pháp làm việc cải tiến giúp cho công nhân thoải mái hơn.

2.    CHẤT LƯỢNG

Tiêu Chuẩn Hóa Thao Tác

 1. Quan sát mỗi công nhân xem họ có thực hiện theo bảng Thao Tác Chuẩn hay không. Kiểm tra 1 hoặc 2 công đoạn mỗi ngày nhưng phải bảo đảm là tất cả các công đoạn đều phải được kiểm tra trong tuần.
 2. Yêu cầu Kỹ Thuật Triển khai hướng dẫn công nhân hoàn thiện kỹ năng qua việc khuyến khích họ “liên tục cải tiến”.
 3. Huấn luyện công nhân làm theo Thao Tác Chuẩn và giải quyết những khó khăn gặp phải.
 4. Thực hiện thao tác mẫu cho công nhân, có thể yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ.

Bảng Tín Hiệu (Andon)

 1. Theo dõi tín hiệu “Andon” để biết tình hình sản xuất.
 2. Có mặt ngay lập tức khi có tín hiệu để hỗ trợ và hạn chế ngừng chuyền.
 3. Tắt tín hiệu Andon khi đã giải quyết xong vấn đề.

Chất Lượng Sản Phẩm/ Lỗi

 1. Tìm ra những công đoạn làm ra sản phẩm lỗi và thông báo cho những người liên quan.
 2. Làm theo những quy trình đã được đưa ra.
 3. Khi có vấn đề phát sinh, tìm cách giải quyết nhanh vấn đề và phải tìm ra giải pháp để giải quyết tận gốc để vấn đề đó không tái diễn.

Huấn Luyện Tay Nghề Cho Công Nhân

 1. Đề xuất những công đoạn cần đào tạo tay nghề cho công nhân.
 2. Huấn luyện hướng dẫn công nhân làm theo Thao Tác Chuẩn.

3.    NĂNG SUẤT

Thao Tác Chuẩn

Một hệ thống chung (thư viện) được thiết kế và lưu trữ quá trình thao tác tốt nhất (có thể bằng phim/ảnh/báo cáo/ hướng dẫn…) cho mỗi công đoạn. Nó phải linh động, có thể thay đổi và cải tiến cho tốt hơn.

 1. Thực hiện và hướng dẫn hoạt động “liên tục cải tiến” bảng Thao Tác Chuẩn.
 2. Bảo đảm rằng mọi người làm theo hướng dẫn của Thao Tác Chuẩn.
 3. Xác định các loại lãng phí trong quá trình và loại bỏ nó.
 4. Hướng dẫn và phối hợp với các bên liên quan để “liên tục cải tiến”.

4.    CHI PHÍ

Hàng Phế/ Hàng Lỗi Và Lãng Phí

 1. Xác định, loại bỏ lãng phí và giảm phế phẩm/hàng hư/hàng lỗi.
 2. Bảo đảm việc ghi nhận hàng hư/hàng lỗi của chuyền được đầy đủ và chính xác.
 3. Hỗ trợ và tổ chức những nhóm Cải Tiến nhằm ngăn ngừa việc lặp lại những lỗi đã xảy ra.

Vật Dụng Sản Xuất

 1. Kiểm soát việc sử dụng, yêu cầu cấp và nhận các vật dụng cho sản xuất như vật liệu, phụ liệu, kim vv…
 2. Ghi nhận, báo cáo mục đích và số lượng sử dụng.

5.    PHẢN ỨNG LẠI VỚI NHỮNG BẤT THƯỜNG

Triết Lý

 1. Phải nắm bắt được hiện trạng và xác định được nguyên nhân của vấn đề.
 2. Xác định được những điểm gây lỗi bằng việc đi ngược lại dòng chảy sản phẩm để truy tìm nguồn gốc phát sinh ra lỗi đó.
 3. Thực hiện phân tích nguyên nhân và hậu quả để chỉ ra nguyên nhân chính của vấn đề. Giám sát kết quả sau khi cải tiến và chuẩn hóa nhằm tránh lặp lại lỗi.

Những Hoạt Động Tập Trung Về Chất Lượng

 1. Tham gia tích cực vào các hoạt động cải tiến của chuyền.
 2. Nghiên cứu các hoạt động cải tiến cẩn thận để dễ thực hiện trong thực tế.
 3. Đánh giá hiệu quả của các hoạt động cải tiến và yêu cầu cấp quản lý cho phép thực hiện.
 4. Áp dụng các cải tiến và thiết lập các tiêu chuẩn.

6.    LIÊN TỤC CẢI TIẾN

Kiểm soát tình trạng Nhóm/ Tổ để bảo đảm là những phương pháp chuẩn được sử dụng.

 1. PLAN = LẬP KẾ HOẠCH: Xác định cơ hội, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp.
 2. DO = THỰC HIỆN: Phát triển, thông báo và thực hiện kế hoạch để cải tiến hiện trạng.
 3. CHECK = KIỂM TRA: Theo dõi kế hoạch thực hiện và có những thay đổi nếu cần thiết.
 4. ACT= HANH ĐỘNG: Đánh giá lại kết quả, đưa ra tiêu chuẩn hóa những kết quả.

7. QUẢN TRỊ VÀ NHÂN SỰ

Chuyên Cần

 1. Nắm rõ và thực hiện chính sách chuyên cần.
 2. Bảo đảm là các công nhân trong chuyền nắm được các chính sách.
 3. Điểm danh công nhân mỗi ngày và báo cáo cho Phụ Trách Sản Xuất.

Công Việc Giấy Tờ Hàng Ngày

 1. Hoàn tất các công việc giấy tờ như báo cáo sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Xây dựng Văn Hóa Làm Việc Nhóm (TeamWork)

 1. Đối xử công bằng, tôn trọng tất cả các thành viên trong chuyền.

8.        VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG

 1. Chịu trách nhiệm của mọi hoạt động của chuyền mình quản lý.
 2. Đảm bảo An toàn lao động (ATLĐ), An ninh trật tự (ANTT), Vệ sinh công nghiệp (VSCN), Phòng cháy chữa cháy (PCCC), bảo quản máy móc thiết bị/ công cụ / dụng cụ chuyền mình quản lý.
 3. Điều hành phân công, kiểm tra thực hiện năng suất cá nhân tại chuyền mình quản lý theo hệ thống quản lý năng suất và chất lượng của hệ thống LEAN với các tài liệu và biểu mẫu đã ban hành và áp dụng trên chuyền.
 4. Theo dõi Bán thành phầm (BTP) trên chuyền, theo dõi việc đổ BTP theo thứ tự.
 5. Bảng màu: kiểm tra va ghi nhận thông tin để việc sử dụng nguyên phụ liệu theo đúng tiêu chuẩn.
 6. Phân công lao động trên chuyền mình quản lý.
 7. Thiết kế (hoặc phối hợp thiết kế) chuyền: Sắp xếp máy móc thiết bị theo đúng thiết kế.
 8. Theo dõi năng suất công đoạn: Kiểm tra san lương mỗi công đoạn có đúng với tốc độ thiết kế chuyền hay không và có các biện pháp khắc phục/ cải tiến công đoạn đó.
 9. Theo dõi năng suất chuyền: Ghi nhận năng suất theo qui định để cân đối sản xuất tại chuyền cho có hiệu quả cao.
 10. Báo cáo các vấn đề xảy ra vượt khả năng xử lý của mình cho phụ trách sản xuất và nhóm LEAN để nhanh chóng đưa ra giải pháp xử lý kịp thời cho sản xuất.
 11. Ghi (theo dõi) phiếu Kanban đặt hàng.

KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
JIT01 – Lean Practitioners Certification8 daysNY
JIT02 – Lean Implementer Certification12 daysYY
JIT03 – Planning and Leading Lean Kaizen Events4 daysYY
JIT04 – Targeted Lean Event4 daysNY
JIT05 – Understanding Lean Enterprise Tools1-2 days for each ToolYY
JIT06 – Lean for Management1 dayYY
JIT07 – Lean Awareness Manufacturing / Service3 daysYY
JIT08 – Lean Project Support5 daysNY
JIT09. Lean Audit and Assessments2-5 daysNY
JIT09 – Creating and Computerizing the Lean Office2 daysYY
JIT10 – Lean Performance Measurements2 daysYY

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

Phụ trách Đào tạo

PHẠM THANH DIỆU

PHẠM THANH DIỆU

Phụ trách Tư vấn

LÊ THÀNH ĐẠT

LÊ THÀNH ĐẠT

Phụ trách Phần mềm

Contact Me on Zalo