Tiến trình thực hiện dự án Six-Sigma thông thường theo các giai đọan sau: R-DMAIC-V

rdmaicv1

rdmaicv2
 
DEFINE Nhận biết, sự ưu tiên, và lựa chọn đúng dự án.
rdmaicv3
 

MEASURE Xác định những đặc tính của sản phẩm chủ lực và những thông số của quá trình, hiểu rõ quá trình và đo lường các hoạt động.

rdmaicv4
 

ANALYZE Nhận dạng các yếu tố cốt lõi của quá trình.

rdmaicv51

IMPROVE Thiết lập mô hình dự đoán và tối ưu hóa sự thực hiện.

rdmaicv6

CONTROL Giữ những lợi ích.

rdmaicv7

rdmaicv8

Ngoài ra chúng ta còn các cách tiếp cận khác ví dụ:

Trong thiết kế hay phát triển:  DFSS – Design for Six Sigma

Trong giao thương, dịch vụ: TSS – Transactional Six Sigma

Pham Thanh Dieu- CiCC

Chia sẻ:
Share
Share

*Tư vấn - Đào tạo - Huấn luyện theo yêu cầu với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt - Địa điểm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể* Dismiss