AN LAC LABELS

Lịch sử hình thành:

– 1999, thành lập xí nghiệp In Nhãn Hàng Liksin.

– 2001, lắp đặt hệ thống máy in flexo theo tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại VN.

– Ngày 1 Tháng 12 năm 2004, chuyển XN In Nhãn hàng Liksin thành Công ty CP In Nhãn Hàng An Lạc.

– 2010, Công ty đầu tiên tại VN nhận được chứng nhận ISO 14001: 2004 Hệ thống quản lí về môi trường ISO 14001:2004.

<span style="color

read more