Dynaplast Packaging Viet Nam

CiCC conduct training program for Dynaplast Packaging Viet Nam; LEAN MANUFACTURING COURSE OUTLINE UNIT 1 – LEAN CONCEPTS LESSON 1 Why Lean? Be customer focused: Be on-time, responsive, flexible, and fast. Simplify and standardize workflows: Mimic continuous...

Công ty TNHH Bia Huế

PHẠM VI TƯ VẤN CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất Bia của Nhà máy Bia Huế tại Lô B8, KCN Phú Bài, TT. Huế Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Nhà Máy bắt đầu thực hiện dự án (chi tiết xin vui lòng xem phụ lục A đính kèm); Địa điểm...