Công ty TNHH Bia Huế

PHẠM VI TƯ VẤN

CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất Bia của Nhà máy Bia Huế tại Lô B8, KCN Phú Bài, TT. Huế

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Nhà Máy bắt đầu thực hiện dự án (chi tiết xin vui lòng xem phụ lục A đính kèm);

Địa điểm thực hiện: Nhà máy Bia, Lô B8, KCN Phú Bài, TT.Huế;

Cung cấp cho lãnh đạo Cty

read more