AN LAC LABELS

Lịch sử hình thành: – 1999, thành lập xí nghiệp In Nhãn Hàng Liksin. – 2001, lắp đặt hệ thống máy in flexo theo tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại VN. – Ngày 1 Tháng 12 năm 2004, chuyển XN In Nhãn hàng Liksin thành Công ty CP In Nhãn Hàng An Lạc....