KHU PHỨC HỢP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI – CHU LAI

Ô TÔ TRƯỜNG HAI – CHU LAI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LEAN SIX SIGMA, LEANTPM HƯỚNG TỚI LEANERP 4.0

  • KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
  • Tel: 0510.3567.161 – 0510.3567.162 – 0510.3567.163
  • Fax: 0510.3565.777
  • Website: www.chulaicomplex.vn 

Cùng với quyết định thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai và kêu gọi đầu tư của tỉnh Quảng Nam, năm 2003, THACO đã đầu tư xây dựng và phát triển Khu phức hợp (KPH) sản xuất, lắp ráp ô tô Chu Lai – Trường Hải. Đến tháng 9/2016, KPH có quy mô gần 600ha, được THACO đầu tư với số vốn hơn 12.000 tỷ đồng, bao gồm KCN cơ khí ô tô và Khu vực cảng & hậu cần cảng Chu Lai – Trường Hải.

<p style="text-align

read more