SKH KIÊN GIANG

Các chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam Ngày 28/5, tại Kiên Giang, Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Các...