Công Ty TNHH Pepperl+Fuchs (Việt Nam)

Pepperl fuchs Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

CiCC cung cấp các chương trình đào tạo Phân tích kiểu Sai hỏng và Tác động FMEA được cho Công Ty TNHH Pepperl+Fuchs (Việt Nam)

FMEA áp dụng một cách đa dạng, có hiệu quả cho cả chuyển gia Thiết kế sản phẩm mới, Chuyển giao dự án Thiết kế tời Sản xuất, và cho cả các kỹ sư Cải tiến Quá trình sản xuất, trong thực tế có nhiều loại FMEA.

Nhưng cụ

read more

Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

Áp dụng triền khai Lean Six Sigma tại Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh

Áp dụng triền khai Lean Six Sigma tại Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh.

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh bắt đầu thực hiện dự án.

Địa điểm thực hiện: Bình An, Dĩ An, Bình Dương;

Hai bên đều thống nhất hoàn thành các trách nhiệm của mỗi bên và sử

read more