DURAFLEX VĨNH TƯỜNG

CiCC cung cấp khóa huấn luyện Lean Tool and SMED tại DURAFLEX VĨNH TƯỜNG

Lợi ích đầu tiên của chuyển đổi nhanh là rút ngắn được thời gian chuyển đổi và điều chỉnh máy bằng cách cải tiến không ngừng, nhằm loại bỏ những lãng phí trong những công việc hiện tại. Căn bản là rút ngắn được thời gian dừng máy.

Có thể rút ngắn được bao nhiêu thờn gian

<span style="color

read more