YKK VIỆT NAM

YKK áp dụng TPM

YKK áp dụng TPM

CiCC Hướng dẫn triển khai Bảo trì năng suất tổng thể TPM cho tất cả các khu vực và phạm vị trong nhà máy YKK Việt Nam; bao gồm nhà máy tại KCN Amata, Biên hòa và KCN Nhơn Trạch. 

Tập trung triển khai 5S và Hướng dẫn triển khai Bảo trì tự quản (AM) bước 0, 1, 2, 3 tại 02 DÂY CHUYỀN MẪU tại hai địa điểm Nhà máy và nhân rộng mô hình AM bước 0, 1, 2, 3 cho 100% các chuyền/ khu vực còn lại.

<p style="text-align

read more

Công ty TNHH Bia Huế

PHẠM VI TƯ VẤN

CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất Bia của Nhà máy Bia Huế tại Lô B8, KCN Phú Bài, TT. Huế

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Nhà Máy bắt đầu thực hiện dự án (chi tiết xin vui lòng xem phụ lục A đính kèm);

Địa điểm thực hiện: Nhà máy Bia, Lô B8, KCN Phú Bài, TT.Huế;

Cung cấp cho lãnh đạo Cty

read more