FPT Services áp dụng triển khai 5S và Quản lý trực quan

FPT Services áp dụng triển khai 5S và Quản lý trực quan/ 5S and Visual Management

Chương trình triển khai 5S & Quản lý trực quan được giới thiệu và triển khai cho tất cả các thành viên của FPT Services nhằm chuẩn bị cho việc áp dụng Lean six sigma cùng với lộ trình triển khai Lean Six Sigma tại Tập đoàn FPT.

Với những người thường xuyên sử dụng các

read more