Công ty KOSVIDA Agrochemical

 

Owner: Kosvida Agrichemical Co., Ltd (rename OCI Vietnam)

Address: Road 743, Binh Thanh Ward, Di An Distrcit, Binh Duong Province

Type of processing: Pesticide and Herbicide

Project: Wastewater Treatment Plant

Capacity of WWTP: 600 m3/day

Year: 2010

CiCC conduct the training program for KOSVIDA as: Lean TPM, 5S, AM, PM 

Chia sẻ:
Share
Share

*Tư vấn - Đào tạo - Huấn luyện theo yêu cầu với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt - Địa điểm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể* Dismiss