Bao Bì Tân Việt Tân

CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất  bao bì của Công Ty Tnhh Bao Bì Tân Việt Tân;

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Công Ty Tnhh Bao Bì Tân Việt Tân bắt đầu thực hiện dự án

Địa điểm thực hiện: Lô 30, đường số 2, KCN Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM;

Hai bên đều thống nhất hoàn thành các trách nhiệm của mỗi

read more